PDF

Mustafa İslamoğlu – Hayat Kitabı Kuran Gerekçeli Meal Tefsir 2 PDF Oku indir

Mustafa İslamoğlu – Hayat Kitabı Kuran Gerekçeli Meal Tefsir 2 PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Mustafa İslamoğlu – Hayat Kitabı Kuran Gerekçeli Meal Tefsir 2 kitabını araştırdık. Ayrıca Mustafa İslamoğlu tarafından kaleme alınan Mustafa İslamoğlu – Hayat Kitabı Kuran Gerekçeli Meal Tefsir 2 kitap özetinin yanı sıra, Mustafa İslamoğlu – Hayat Kitabı Kuran Gerekçeli Meal Tefsir 2 pdf oku, Mustafa İslamoğlu – Hayat Kitabı Kuran Gerekçeli Meal Tefsir 2 yandex, Mustafa İslamoğlu – Hayat Kitabı Kuran Gerekçeli Meal Tefsir 2 e-kitap pdf, Mustafa İslamoğlu – Hayat Kitabı Kuran Gerekçeli Meal Tefsir 2 PDF Drive, Mustafa İslamoğlu – Hayat Kitabı Kuran Gerekçeli Meal Tefsir 2 Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Mustafa İslamoğlu – Hayat Kitabı Kuran Gerekçeli Meal Tefsir 2 PDF indir Oku

ûre adını, Kur’an’ın en sembolizmi en yoğun âyeti olan 35. âyetinden alır. Nûr, “kaynağı görünmeyip hedefini görünür kılan ilâhi ışık” manasına gelmektedir. Daha ilk neslin dilinde bu adla anılmıştır. Sûre Medine’de parça parça inmiştir. Konu değişiklikları bu sonucu verir. Zina ile alakalı ilk âyetleri 3. yılda inmiş olmalıdır. Zira bu âyetlerin inişine neden olan olayın kahramanı Mersed aynı yıldaki Reci’ pususunda şehid olmuştur. Hz. Aişe’ye yapılan iftira ile alakalı pasajlar (11-26) 5. yılda inmiştir. Zira Huza’a’mn kolu olan Mustalıkoğulları üzerine yapılan sefer Hendek’ten hemen sonra (bir görüşte önce, Şaban ayında) olmuştur. Sûrenin iniş sürecinin ne zaman tamamlandığını tesbit etmek zordur. Bunu 9.

yıldaki Tebük seferine kadar uzatanlar olmuştur. Bu durumda sûrenin iniş tarihini 3. yıl olarak tesbit etmek durumundayız. Zira bir sûre için “falan tarihte indi” demek, o sûrenin baş tarafının indiği tarihi gösterir. Burada şöyle bir soru akla gelebilir: Bu sûreyle hemen hemen eş zamanlı olan Nisa süresindeki zina ile alakalı âyetler niçin oraya alınmıştır da bu sûredekiler buraya alınmıştır? Muhtemel yanıt şudur: Buradaki zina ile alakalı âyetler bir biçimde mü’minlerle ve Allah Rasulü’nün yakın çevresine iftira ile alakalıyken, Nisa sûresindekiler geneldir. Hz. Osman tertibinde Haşr-Hac, İbn Abbas tertibinde Ahzab-Mumtehane, Cabir b. Zeyd tertibinde Nasr-Hac içinde yer alır. Nur sûresi, adı gibi insan tabiatını ve insan ilişkilerini, özellikle de kadın-erkek ilişkilerini aydınlatan bir sûredir. Bu ilişkilerin insan kimliliğinin bir parçası olan cinselliğin istismara açılmadan nasıl yürümesi gerektiğini belirler. Bu hususta kimi ahlâkî kurallar koyar. Karşıt cinsler içindeki ilişkiyi sağlıklı bir zemine oturtur. Sınırlar çizer ve bu sınırları aşanlar için müeyyideler getirir. Kadm-erkek ilişkilerinin sağlığı ve kadının karşı cins tarafından istismarını önleme yönünden kadının kişiliğini dişiliğinin önüne geçirir. Kadın bedeninin kamuya açılmasını yasaklar.

Bununla, insanın haysiyet ve şahsiyetini korumayı amaçlar. Sağlıklı toplumsal ilişkilerin sağlıklı bireysel ilişkiler üzerine bina edileceği hakikatini dile getirir. Sûrenin zirvesi sûreye adını veren 35. âyettir. Sembolizmin en harika emsallarinden olan bu âyet, rezervi sonsuz bir mâna pınarı gibi kabını altına tutan herkesin gönlünü doldurur. Tabi ki birinin akıl çapı, iman, hikmet, bilgi, birikim, gayret ve ufkuyla orantılıdır.

Mustafa İslamoğlu – Hayat Kitabı Kuran Gerekçeli Meal Tefsir 2 PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu