Müzik Kitapları

Müzik Terapi ve Din PDF indir

Müzik Terapi ve Din PDF indir, e-kitap sitemizde Müzik Terapi ve Din kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Ayşe Kaya Göktepe tarafından kaleme alınan Müzik Terapi ve Din kitabı 250 sayfadan oluşup, Ciltsiz kapak olarak yayınlanmıştır. Müzik Terapi ve Din kitabını 9786254330339 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. Müzik Terapi ve Din kitap özeti, Müzik Terapi ve Din pdf oku, Müzik Terapi ve Din yandex, Ayşe Kaya Göktepe e-kitap pdf, Müzik Terapi ve Din PDF Drive, Müzik Terapi ve Din Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

Müzik Terapi ve Din PDF Oku

Müzik Terapi ve Din Kısa Özet

Tarihsel geçmişimize incelediğimizde çeşitli toplulukların, benliğimizin en kuvvetli yanı olan duyguları ifade etmek için bir sanat formu olarak müziğe başvurdu­ğunu görmekteyiz. Müziğin dinî duyguların bir ifade şekili olarak tercih edilmesi de karşımıza çıkan bir diğer durumdur. Yahudilik, Hristiyanlık dinlerinde ve çeşitli grupların (Süryani, Rum, Ermeni, Presbiteryen) dinî geleneklerinde müzikal uygu­lamalar göze çarparken İslam dini ve Türkiye özelinde beş vakit okunan ezan, hac ve umre ibadeti esnasında melodik ton ile söylenen tesbihat, Mevlevi tarikatının sema ayinleri, müziğin ve dinin günlük yaşamda iç içe geçmiş formlarına birer örnektir. Tolstoy`a göre *Sanat, ne keyiftir ne avuntu ne de eğlence; sanat, yüce bir iştir. Sanat insan yaşamında bilinçli bilgiyi duygulara aktaran organdır*. Gerek kolektif dinî değerlerin taşıyıcısı olarak gerekse dinî tecrübe im­kânı sunması yönünden psikoloji ile iç içe geçmiş dinî müziğin insan psikolojisi üzerinde meydana getirdiği etkiler, merak uyandırıcı niteliktedir. Bundan dolayı iç içe geçmiş olan din ve psikoloji ilişkisinden hareketle dinî içerikli müziğin uzun süreli bir müzik terapi çalışmasına konu edinilme­si, bu çalışmayı özgün kılan niteliklerden biri olma özelliğini taşır.

Bu çalışmada; müzik terapinin hem Avrupa`da hem de Türkiye`de gelişim tarihçesi, müzik terapide kullanılan yaklaşım ve modeller, müzik terapi metotları ve uygulama prensipleri geniş bir şekilde bir biçimde işlenmektedir. Literatürdeki güncel araştırma bulguları ışığında müzik terapinin etkileri ve kullanım alanları incelenmektedir. Ayrıca müzik terapi konusuna ilişkin geniş bilgiler sunmasının bunun yanında müzik terapi ve din ilişkisi ile dinî içerikli müzik terapi hususunda dünya çapında ve Türkiye`de yapılmış güncel araştırmalara yer verilmesi, bu çalışmayı özgün kılan niteliklerinden bir diğeri olandir.

Müzik Terapi ve Din PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu