PDF

Necati İyikan – Orta Asya ve Güney Kafkasya Siyasi Gelişmeler PDF Oku indir

Necati İyikan – Orta Asya ve Güney Kafkasya Siyasi Gelişmeler PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Necati İyikan – Orta Asya ve Güney Kafkasya Siyasi Gelişmeler kitabını araştırdık. Ayrıca Necati İyikan tarafından kaleme alınan Necati İyikan – Orta Asya ve Güney Kafkasya Siyasi Gelişmeler kitap özetinin yanı sıra, Necati İyikan – Orta Asya ve Güney Kafkasya Siyasi Gelişmeler pdf oku, Necati İyikan – Orta Asya ve Güney Kafkasya Siyasi Gelişmeler yandex, Necati İyikan – Orta Asya ve Güney Kafkasya Siyasi Gelişmeler e-kitap pdf, Necati İyikan – Orta Asya ve Güney Kafkasya Siyasi Gelişmeler PDF Drive, Necati İyikan – Orta Asya ve Güney Kafkasya Siyasi Gelişmeler Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Necati İyikan – Orta Asya ve Güney Kafkasya Siyasi Gelişmeler PDF indir Oku

1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Güney Kafkasya ve Orta Asya’da o tarihten günümüze kadar yaşanan iç ve dış siyasal gelişmelerin, bir öğretim üyesinin gözetimi ve katılımıyla dokuz lisans öğrencisi tarafından incelendiği proje çalışmasının alt yapısı aşağıdaki unsurlardan buluşmaktedir: Geniş kapsamı ve amacında olan bu çalışma “bilimsel proje” başlığı ile tanımlanmıştır. ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ 1. Bölüm: Zorluk derecesi düşük olan gazetelerdeki araştırma alanıyla alakalı makalelerin analizinden buluşmaktedir. Öğrenciler, okudukları makalelerin özetini çıkarıp yorumlarını yazarak; konuyla alakalı beş sorunun yanıtlarını hazırlamışlardır. 2. Bölüm: Bu bölümde yine gazetelerdeki makalelerin analizine devam edilirken zorluk derecesi yönünden bir fark oluşturulmuş, öğrencilerden, kendilerine verilen makalede dile getirilen düşüncelerin tersini savunacak bir karşı makale yazmaları istenmiştir. Amaç: Öğrencilerin proje boyunca elde edecekleri bilgileri, kendilerine has fikirlerle değerlendirerek yazacakları makalelerin özgün bir çalışma olmasına katkı sağlamaktır. 3. Bölüm: Bu bölümde yazılmış bilimsel makaleler incelenmiştir. 4. Bölüm: Projenin hayata geçtiği bölümdür. Edinilen bilgi / belgeler kaynak olarak kullanılmaya başlanmış, önce beş sonra da on sayfalık makale denemeleri yapılmıştır. 5. Bölüm: Sunum bölümüdür. Elde edilen bilgiler, çalışmada çalışan öğrencilerle paylaşılarak tartışma ortamında değişik görüşlerin ortaya çıkması sağlanmıştır.

6. Bölüm: Son ekip çalışmasının yapıldığı bölümdür. Yazımı biten makaleler ekip içinde tartışılmıştır. II. PROJENİN AMAÇLARI 1. Bilimsel Kitap Yazımı Amaç; makale derlemelerinden bir araya gelen bilimsel bir kitap yazmaktır. Çalışmada iki bölgedeki yedi ülke araştırılmıştır: 1. Güney Kafkasya: Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan. 2. Orta Asya: Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan. Ayrıca bu bölgelere etkisi olan küresel ve bölgesel güçlerden ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti’nin bölge politikaları incelenmiştir. Proje ekibinde bulunan dokuz lisans öğrencisi ve bir öğretim üyesi, bu etapta birer makale yazmış, sorumlu oldukları ülkelerdeki gelişmeleri değerlendirmişlerdir. 2. Uluslararası Alt / Üst Hakem Kurulu Oluşturulması: Amaç; çalışmaların bilimsel kriterlere uygunluğunu tespit etmektir. Buna ulaşmak için çalışma alanına giren ülkede yaşayan akademisyenlerden bir alt Hakem Kurulu oluşturulmuştur.

Türkiye’den yazan öğrencilerimizin makaleleri bu kurula gönderilmiştir. Makaleler, “Basılacak değerdedir,” hakem görüşünden sonra kitabımıza alınmıştır. Bu hakem kararları ve hakemlerin listesi kitabımızda bulunmaktadır. Bunun dışında kitabın genelinden sorumlu ülkeler arası Üst Hakem Kurulu’na da (Türkiye, Azerbaycan ve ABD) çalışmamızda yer verilmiştir. 3. Projenin Uluslararasılaştırılması Amaç; çalışmaya ülkeler arası katılımı sağlamaktır. Projemizde dört Orta Asya, üç Güney Kafkasya ülkesi mevcuttur. Bunun yanı sıra Küresel-bölgesel güçler olan ABD, Çin, Rusya Federasyonu ve İran gibi ülkelerden birer öğrenci proje çerçevesinde bir makale yazmıştır; böylece on bir yabancı öğrenci ile dokuz Türk öğrenci aynı çalışmada buluşmuştur. Bu çalışma, Türkiye’de bir ilktir. Yabancı öğrencilerimizin çalışmalarının editörlüğü, dil ve içerik olarak yapılmıştır; fakat Hakem Kurulu’na gönderilmemiştir. Bunun özel nedenleri mevcuttur: Öncelikle, Hakem Kurulu’na gönderilecek çalışmayı yapacak öğrencilerin belli bir eğitimden geçmesi gerekirdi; bunun gerçekleşmesi olabilecek olmamıştır. Bu makalelerin kitaba alınmasındaki amacın geniş hacimli bir çalışmanın olabilecek olabileceğini göstermek ve ülkemiz öğrencileri ile bu öğrencilerimizi aynı kitapta buluşturmak ve çalışmamıza bu kıymetli makalelerle değişik bir perspektif kazandırmaktır. 4. Akademik Köprü Kurmak Amaç; araştırma ülkeleri ve Akdeniz Üniversitesi içinde oluşturulacak protokolle başta öğrenci ve öğretim üyesi değiş tokuşu olmak üzere akademik diyalogun hukuki temelini atmaktır. Bugün saygınlığıyla, Kırgızistan’dan Türkiye Manas Üniversitesi; Gürcistan’dan Free University of Tbilisi ve İvan Javakhishvili Tbilisi State University; Ermenistan’dan German University in Armenia ve L’Université Française en Arménie; Azerbaycan’dan Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi ve Kafkas Üniversitesi; Akdeniz Üniversitesi’yle “akademik köprü” kurmak adına isteklerini, proje sorumluları aracılığıyla yazılı (resmî) olarak ulaştırmışlardır.

5. İkinci Kitabın Yazımı Amaç; çalışmayı Türkiye sınırları dışına çıkarmaktır. Bunun için dokuz lisans öğrencisi ve bir öğretim üyesinin makalelerinden bir araya gelen derleme çalışmasının İngilizce çevirisi yapılmıştır. 6. Üçüncü Kitabın Yazımı Amaç; Türk öğrencilerinin araştırma yapılan ülkelerdeki saha çalışması izlenimlerini kitaplaştırmaktır. 7. Belgesel Çekimi Amaç; uzun soluklu çalışmayı belgesel başlığı altında görselleştirmek; özellikle gençlerin ilgilerini Orta Asya ve Kafkasya’ya çekmektir. Çekimlerin birinci aşamasında Türkiye’deki öğrencilerin eğitimi; ikinci aşamasında ise araştırma bölgesindeki çalışmaları (konferans, saha çalışması) kayda alınması amaçlanmıştır. Bu çekimlerin tamamlanmasının ardından yaşanan belgeselin, ülkelerin kendi dillerinde dublajları yapılarak televizyon kanallarında gösterilmesi hedeflenmiştir. Birinci aşama kayda alınmıştır. 8. Uluslararası Kongre Amaç; proje çalışmaları çerçevesinde oluşturulacak akademik diyalogun neticesinde, Orta Asya ve Kafkasya’daki bilim bireylerinın katılımıyla Akdeniz Üniversitesi’nde beş ile yedi gün arası sürecek ülkeler arası kongre düzenlemektir. Kongre, bu iki senelik proje çalışmasının son basamağını oluşturacaktır. Bu kongre aracılığıyla Akdeniz Üniversitesi’nin hem Türkiye’de hem de çalışma bölgelerinde (Orta Asya ve Kafkasya) daha kapsamlı akademik çevre tarafından tanınması hedeflenmiştir. 9.

Proje Ekibinin Önerisi Proje çerçevesinde, üniversitelerde Orta Asya ve Kafkasya Merkezleri’nin kurulması, bu vesileyle bölgeye ilgi duyan öğrencilerin üniversitelerimize kazandırılması ve uzman kişilerın yetişmesine katkıda bulunulması proje ekibinin bir önerisi olarak sunulacaktır. Nitekim çalışma boyunca yüz yüze kalacağımız kaynak ve uzman eksikliği, bizi böyle bir öneriyi sunmakta haklı konuma getirmiştir. Bu önerimiz Akdeniz Üniversitesi tarafından kabul edilmiştir. III. GERÇEKLEŞTİREMEDİKLERİMİZ 2008 Aralık ayında başladığımız bu çalışmada, hedeflerimizden çoğunu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Lakin, projemizin sacayaklarından birisi olan “belgesel çekimi” ve “Uluslararası Kongre” hedeflerimiz mali kaynakların yetersizliği sebebiyle hayata geçirilememiştir. SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİZLE…REKTÖRLÜĞÜMÜZ Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE, konumuza özel bir ilgi göstermiş, destek vermiştir. Kendilerinin destekleri aracılığıyla projemiz başlama fırsatını bulmuştur. Kendisi de bir tarihçi olan hocamız, bize yurtdışı araştırma gezileri aracılığıyla üniversitemizi, Orta Asya ve Güney Kafkasya’da temsil etme fırsatını vermiştir. Hocamıza şükran borçluyuz. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muharrem CERTEL, yoğun çalışmalarına rağmen bize zaman ayırmış; iki sene boyunca karşımıza çıkan problemlerin çözümünde yardımcı olmuştur.

Hocamıza teşekkür ediyoruz. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meral GÜLTEKİN, proje ekibimize başta panel çalışmalarımız olmak üzere bizzat katılarak destek vermiş; bizi dinlemiş ve yardımcı olmuştur. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Rektör Danışmanı Prof. Dr. Cengiz SAYIN, proje başlangıcı olan 2008 Aralık ayından bu yana çalışmalarımızı takip etmiş, yaratıcı önerileriyle problemlerin çözümüne katkıda bulunmuştur. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Genel Sekreter Yardımcısı Öğretim Görevlisi Bahadır KERİMOĞLU, yoğun iş yüküne rağmen poblemlerimızın çözümüne dair fikirlerini bizimle paylaşmış; klavuzluk etmiştir. Hocamıza teşekkür ediyoruz. SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Aydın ÖZDEMİR ve personeli çalışmalarımıza ilgi göstermiş ve mühim katkılar vermişlerdir. Başkanımıza ve personeline teşekkür ediyoruz.

Necati İyikan – Orta Asya ve Güney Kafkasya Siyasi Gelişmeler PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu