PDF

Necmeddin Sahir Sılan – 2. Meşrutiyet ve Sonrası Hatıralarım PDF Oku indir

Necmeddin Sahir Sılan – 2. Meşrutiyet ve Sonrası Hatıralarım PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Necmeddin Sahir Sılan – 2. Meşrutiyet ve Sonrası Hatıralarım kitabını araştırdık. Ayrıca Necmeddin Sahir Sılan tarafından kaleme alınan Necmeddin Sahir Sılan – 2. Meşrutiyet ve Sonrası Hatıralarım kitap özetinin yanı sıra, Necmeddin Sahir Sılan – 2. Meşrutiyet ve Sonrası Hatıralarım pdf oku, Necmeddin Sahir Sılan – 2. Meşrutiyet ve Sonrası Hatıralarım yandex, Necmeddin Sahir Sılan – 2. Meşrutiyet ve Sonrası Hatıralarım e-kitap pdf, Necmeddin Sahir Sılan – 2. Meşrutiyet ve Sonrası Hatıralarım PDF Drive, Necmeddin Sahir Sılan – 2. Meşrutiyet ve Sonrası Hatıralarım Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Necmeddin Sahir Sılan – 2. Meşrutiyet ve Sonrası Hatıralarım PDF indir Oku

Osmanlı’nın son dönemiyle Cumhuriyet zamanında fiilî çalışmayı bırakana kadar mühim görevlerde bulunmuş Necmeddin Sahir Sılan anılarını yazmak hususunda pek gönülsüz davranmıştır. Tarih Konuşuyor dergisini sahibi Cemal Kutay’ın anılarını yazması hususunda “açık mektup”la ısrarlı davetine sonunda yanıt vermiş ve anılarını yazması hususunda “sırların masuniyeti aleyhine hareket etmiş olmamak, büyük Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili herhangi bir suretle yanlış bir telakkiye vesile vermemek ve “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun”un şümulüne itilebilecek vaziyetten kaçınmak, demokratik esaslara aykırı bulunan “Tedbirler Kanunu”nun şümulü dairesinde mütalâa edilebilecek herhangi bir harekette bulunmamak, çoğu ebediyet âlemine göçmüş bulunanların anılarını incitebilecek yahut öyle bir telâkkiye yol açabilecek herhangi bir mülâhaza ve mütalâadan sakınmak, hayatta olanlar ile ilgiliki bazı bilgiler yüzünden eski dostlar aşinalarla herhangi bir polemikten uzak kalmak, içinde yaşanılan hadiseleri naklederken mütevazı kişiyimı ilgilendiren konularda kendimden söz etmek zaruretiyle karşılaşmamak” gibi nedenler ileri sürmüştür. Elinizdeki kitap Necmeddin Sahir Sılan’ın anılarının II. Meşrutiyet ve sonrasına ilişkin bölümünü içerir. Hatıraların neşri Tarih Konuşuyor dergisinin Mart 1966 tarihli 26. sayısında başlar; 36. sayısında biter. Başlangıçta Cemal Kutay’a yanıt olarak yazılan ve müellifin özgeçmişine ait bilgileri içeren anıtta ardındanki bölümlerde ise Osmanlı’daki hürriyet mücadelelerine ve Meşrutiyet ardındanki siyasî gelişmelere kısaca değinilir. Necmeddin Sahir Sılan daha çok kendisinin kâtip olarak olduğu ve İttihatçıların yargılandığı 1918 Divan-ı Âli’sindeki gözlemlerini kaleme alır. Tefrikayı yayına hazırlarken dilinde ufak imla değişiklikleri hariç herhangi bir sadeleştirmeye gitmedik. Hicrî tarihlerin yanında miladî takvimi de gösterdik. Gerekli gördüğümüz yerlerde koyduğumuz dipnotları hazırlayan anlamında (H.) şeklinde gösterdik. En son tarihi aydınlatacak en ufak bilgi kırıntısının bile neşrinde yarar gördüğümüzü altını çizerek bu anıların kitaplaşmasında desteklerini esirgemeyen Sayın Şen Sahir Sılan’a, yayın aşamasındaki katkılarıyla DBY Yayınları’nın Genel Yayın Yönetmeni, dostum Ersan Güngör’e teşekkür ediyorum.

Necmeddin Sahir Sılan – 2. Meşrutiyet ve Sonrası Hatıralarım PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu