PDF

Nicolae Jorga – Kanuni Sultan Süleyman – Yenilmez Türk PDF Oku indir

Nicolae Jorga – Kanuni Sultan Süleyman – Yenilmez Türk PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Nicolae Jorga – Kanuni Sultan Süleyman – Yenilmez Türk kitabını araştırdık. Ayrıca Nicolae Jorga tarafından kaleme alınan Nicolae Jorga – Kanuni Sultan Süleyman – Yenilmez Türk kitap özetinin yanı sıra, Nicolae Jorga – Kanuni Sultan Süleyman – Yenilmez Türk pdf oku, Nicolae Jorga – Kanuni Sultan Süleyman – Yenilmez Türk yandex, Nicolae Jorga – Kanuni Sultan Süleyman – Yenilmez Türk e-kitap pdf, Nicolae Jorga – Kanuni Sultan Süleyman – Yenilmez Türk PDF Drive, Nicolae Jorga – Kanuni Sultan Süleyman – Yenilmez Türk Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Nicolae Jorga – Kanuni Sultan Süleyman – Yenilmez Türk PDF indir Oku

Osmanlı padişahları içinde en bilineni hiç şüphesiz Kanunî Sultan Süleyman’dır. 46 yıl süren hükümdarlığının izleri günümüze kadar gelmiştir. Kanunî Sultan Süleyman zamanında doğu sınırlarının fazla tehdit almaması ve Avrupa’da gelişen şartlar sebebiyle asıl hedef batı olmuştu. Kanunî zamanında Habsburg İmparatorluğu akrabalık bağlarıyla Avrupa’nın mühim bir kısmına sahip olmuştu. Onların önünde direnen tek güç Fransa ve İngiltere idi. Osmanlıların Avrupa’daki bu mücadeleye karışmaları siyasi dengenin yeniden kurulmasını sağladı. Fransa ve İngiltere gibi milli monarşiler, Osmanlıların, Habsburglara karşı mücadeleye girmesiyle hayat hakkı bulabildi. Yine bu sürede Avrupa’da yaşanan reform hareketleri de koyu bir Katolik devlet olan Habsburglara karşı gelişebilmesini, Osmanlıların Şarlken’e karşı yaptığı askeri baskıya borçludur. Osmanlıların, Habsburgların Alman kanadını yıpratmaları aracılığıyla Protestanlık Almanya’da yayılabildi. Habsburgların Afrika’yı ele geçirmeleri de bu bölgelerdeki Türk korsanlarıyla Osmanlıların işbirliği yapması aracılığıyla önlendi. Akdeniz’de ve Kuzey Afrika’da hakimiyet kuramayan Habsburglar bütün dikkat ve güçlerini Atlantik ötesindeki yeni sömürgelerine kaydırdılar. Kanunî’den bu yana Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa için gerçek bir tehlike oldu. 1522’de Rodos’un fethedilmesi Batı ve Orta Avrupa’daki devletlerin gözlerini tekrar Türklere çevirmelerine yol açtı. Rodos’un Osmanlı hakimiyetine geçmesi ile alakalı 1522-1523 senelerında 80 tane kitap ve broşür yayınlandı. Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’daki Fransuva-Şarlken çekişmesinden dolayı yönünü iyice Avrupa’ya dönmesi ve Mohaç Muharebesi ile Macaristan’ı fethi üzerine herkes Türklerle alakadar olmaya başladı.

Bu hususta ardı ardına kitaplar basıldı. Kanunî’nin 1529’daki Birinci Viyana Kuşatması ile tehlikenin nefesini iyice enselerinde hisseden Avrupalıların, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ilgisi daha da arttı. Kanunî Sultan Süleyman zamanında Almanya içlerine kadar ilerlenmesi, Avrupa’da büyük bir korkuya yol açtığu gibi “Yenilmez Türk imajını” da oluşturdu. Kanunî dönemi o kadar göz alıcıtı ki 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun içine girdiği buhranlı senelerda, ıslahat layihası kaleme alanlar Kanunî dönemini dönülmesi gereken “Altın Çağ” olarak göstermişlerdi. Kanunî dönemi her yönden İmparatorluğun zirvesi olmasa da padişahın 46 yıl süren hükümdarlığı ve dünya siyasetine yön vermesiyle Osmanlı İmparatorluğu’nun en göz alıcı dönemidir. Sultan Süleyman, “Daima muzaffer padişah, şahların şahı, kâinâtın taçlı efendisi, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz ve Karadeniz’in hakimi, Rum’un, Anadolu’nun, Yunanistan’ın, Karaman’ın Dulkadir’in, Diyarbekir’in, Şam’ın, Halep’in, Kahire’nin, Kudüs’ün, Mekke ve Medine’nin, Yemen’in, Cidde’nin vs. hükümdarı sultan Süleyman Şah” tı. Jorga, Kanunî’yi “Hiçbir Osmanlı Sultanı, Osman Bey’in halefi, padişah ve halife olarak sahip olduğu bilinci, onun kadar ihtişamla taşımadı” şeklinde değerlendirir. Jorga’nın Osmanlı Tarihi’nin Kanunî Sultan Süleyman ile alakalı bu kısmı bir çok ana kaynağa d a y a nıla r a k h a zırla n mış v e Ka n u n î d ö n e min d e O s m a nlı İ m p a r a t o rlu ğ u ’ n u t e fe r r u a tlı ola r a k a nla t a n bir e s e r dir.

Nicolae Jorga – Kanuni Sultan Süleyman – Yenilmez Türk PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu