PDF

Nuran Özlük – Türk Edebiyatında Fantastik Roman PDF Oku indir

Nuran Özlük – Türk Edebiyatında Fantastik Roman PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Nuran Özlük – Türk Edebiyatında Fantastik Roman kitabını araştırdık. Ayrıca Nuran Özlük tarafından kaleme alınan Nuran Özlük – Türk Edebiyatında Fantastik Roman kitap özetinin yanı sıra, Nuran Özlük – Türk Edebiyatında Fantastik Roman pdf oku, Nuran Özlük – Türk Edebiyatında Fantastik Roman yandex, Nuran Özlük – Türk Edebiyatında Fantastik Roman e-kitap pdf, Nuran Özlük – Türk Edebiyatında Fantastik Roman PDF Drive, Nuran Özlük – Türk Edebiyatında Fantastik Roman Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Nuran Özlük – Türk Edebiyatında Fantastik Roman PDF indir Oku

Modern zamanların kuvvetli ve etkili anlatım şekillerinden olan romanın kendi içinde gösterdiği değişiklik, ayrıldığı türler arada bir destan, efsane, masal arada bir hikâye, mesnevi vb.den etkilenerek gerçeküstü, müthiş unsurlarla bezenmiş ve tabiatından uzaklaşmış arada bir de tanımı içinde, çizilen sınırlara sadık kalarak yaşanmış veya yaşanması olabilecek unsurlar etrafında şekillenmiştir. Bu çift yönlü tutum özellikle 2000 ardından birincinin lehinde gelişim göstermiş ve fantastik roman emsallari Türk edebiyatında yazılması ve okunması yönünde talep ve tercih edilen bir mecraya girmiştir. Fantastik romana olan ilginin artması yalnız Türk edebiyatında değil, dünya ve özellikle Batı edebiyatında da dikkati çekecek ölçüdedir. Türk ve dünya edebiyatında hemen hemen eş zamanlı görülen bu eğilimin nedenleri, fantastik roman çeşitleri, bu türün belli başlı emsallari, yazarların bu türü tercih etme nedenleri şuana dek yeterince ve kapsamlı biçimde ele alınmamıştır. Bu çalışma ile yukarıda dile getirdiğimiz konuları açıklığa kavuşturmak, Türk edebiyatında fantastik roman türünün ortaya çıkma ve gelişme aşamalarını emsallariyle ortaya koymaya çalıştık. Türk edebiyatına XIX. yüzyılın ikinci yarısı içinde dâhil olan roman nevi önceleri acemice ardından dil, üslup ve teknik yönünden bi hayli kuvvetli emsallariyle okuyucularına hitap etmiştir. Lakin özellikle mezkûr zamanda ele alınan gerçek yani yaşanmış veya yaşanması olabilecek olay/olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs kadrosu gibi konuların okuyucuyu eğlendirmenin yanı sıra bilgi verici, öğretici, eğitici özellik taşıması, söz konusu türde eser veren devrin ileri gelen Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Samipaşazade Sezai gibi edebiyatçılarının dikkat ettiği/dikkati çektiği hususlardır. Bu nedenledir ki gerek Tanzimat sonrası zamanda gerekse 2000’li senelera kadar müthiş, doğaüstü hadiseleri bünyesinde barındıran romanlar iltifata mazhar olamamış, “edebî” nitelik taşımadığı iddia edilerek “popüler” tür kabul edilmiştir. Lakin dünya edebiyatında bilhassa J.R.R. Tolkien’in The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) üçlemesinden ilki olan The Fellowship of the Ring (Yüzük Kardeşliği) ve J.K.

Rowling’in Harry Potter serisinin ilki Harry Potter and Sorcerer’s Stone (Harry Potter ve Felsefe Taşı)’un beyaz perdeye aktarılarak 2001 senesinde vizyona girmesi ile fantastik roman türü Türk edebiyatında hem yazılma hem de okunma yönünden oldukça önemli ivme elde etmiştir. Yaklaşık on senedir pekçok roman fantastik nitelemesi ile yazılmış ve/yahut satışa sunulmuş fakat fantastik romanın ne olduğu, dünya ve Türk edebiyatında nasıl tanımlandığı, hangi özelliklere sahip olması gerektiği hususunda yeterli veya kuşatıcı bir çalışma yapılmamıştır. Bundan dolayı tarihî, polisiye, aşk, bilimkurgu, gotik, ütopik, disütopik gibi türler esas alınarak yazılan bir çok roman, taşıdığı fantastik unsurlar sebebiyle söz konusu türe dâhil edilmiş, bu da mezkûr hususta bir tür kargaşasının meydana gelmesine neden olmuştur. Fantastik romanın niteliklerini belirleyecek, onu diğer türlerden ayıracak unsurların neler olduğu mevzusu ile alakalı Türk edebiyatında telif ve tercüme eserlerin sayısı bi hayli kısıtlıdır. Dünya edebiyatında fantastik kavramı veya fantastik kurgu mefhumu üzerine kafa yoran, konuyu ayrıntı kısmıyla işleyen ve/yahut örnekleyen teori esaslı deneme, makale veya kitapların dilimize kazandırılmaması da fantastik roman ile alakalı tespitlerin yapılmasını, hükümlerin verilmesini, dünya literatürü ile eş zamanlı ilerlemeyi güçleştirmiştir. Yukarıda söz ettiğimiz noksanlıklerin giderilmesi maksadıyla hazırladığımız “Türk Edebiyatında Fantastik Roman” başlıklı çalışmamız üç bölümden buluşmaktedir. “Fantastik Kavramı ve Fantastik Roman” başlıklı birinci bölümde önce tarih boyunca “fantastik” kelimesinin ne anlama/anlamlara geldiğini, nasıl kullanıldığını araştıran yerli ve yabancı edebiyaçıların, edebiyat teorisyenlerinin ve edebiyat tarihçilerinin görüşlerine yer vererek ortak ve farklı fikirleri tespit ettik. Buradan hareketle bir senteze ulaşarak fantastiğin ne olduğu ve bir edebî türe ad olması aşamalarını analiz ettik. Daha sonra fantastik romanı kapsamlı biçimde tanımlayarak iki türe ayırdık. 1. Birinci Tür Fantastik Romanlar: Okuyucuya gerçek olanın, bilinenin dışında coğrafyalar, ırklar, hayatlar vb. sunmayı amacında olan romanlar. 2. İkinci Tür Fantastik Romanlar: Romanın genelinde gerçek dünyanın içinde gerçeküstü unsurlara yer vererek okuyucuyu şaşırtmayı, tedirgin etmeyi, tereddütte bırakmayı, kararsız kılmayı, kafasını karıştırmayı hatta eğlendirmeyi amacında olan romanlar. Yine aynı bölümde fantastik romanla karıştırılan bilimkurgu, gotik, ütopik, disütopik romanların ana hatlarıyla tanımlarını yaparak incelememize esas olan fantastik roman ile bu türler içindeki benzerlik ve ayrılıkları tespit ettik.

Birinci bölümde son kez mühim çıkış gösteren fantastik romanın yazılma, okunma nedenleri ve meydana getirdiği kültürel etkileri ortaya koymaya çalıştık.

Nuran Özlük – Türk Edebiyatında Fantastik Roman PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu