PDF

Osho – Provakatör Mistik PDF Oku indir

Osho – Provakatör Mistik PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Osho – Provakatör Mistik kitabını araştırdık. Ayrıca KolektifOsho tarafından kaleme alınan Osho – Provakatör Mistik kitap özetinin yanı sıra, Osho – Provakatör Mistik pdf oku, Osho – Provakatör Mistik yandex, Osho – Provakatör Mistik e-kitap pdf, Osho – Provakatör Mistik PDF Drive, Osho – Provakatör Mistik Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Osho – Provakatör Mistik PDF indir Oku

PROVAKATÖR MiSTiK Evet, ben yeni bir şeyin başlangıcıyım, ama yeni bir dinin değil. Yeni bir dindarlık türünün başlangıcıyım, ki o hiçbir sıfat, hiçbir sınır tanımaz; yalnızca ruhun özgürlüğünü bilir, varlığının sessizliğini, potansiyelinin artışını bilir ve nihayet içindeki tanrılık deneyimini bilir; dışındaki Tanrı’yı değil, senden taşan tanrılığı bilir. Osho’ya defalarca neden otobiyografisini yazmadığı veya en azından bir dizi röportaj vermediği, böylece yaşamının tarihçesini bir başkasının yazması için fırsat tanımadığı soruldu. Bu soruları hep elini sallayarak geçiştirdi: “Zamansız hakikatler mühimdir.” derdi, “Toplayıp, ‘tarih’ adını vereceğimiz gazete kupürleri değil.” “Ya da…” derdi, “Biyografim çalışmalarımın tümünde bulunabilir; yayına giren konuşmalarımın oluşturduğu yüzlerce kitapta, dokunduğum bireylerin değişmiş yaşamlarında.” Yine de, insan zihni zaman içinde olup biten olaylardan anlam çıkarmak ister. Olup biten “şeylerin” anlamını bildiğimize kendimizi ikna edebileceğimiz bir bağlam yakalamak istedik; özellikle de bu olaylar çelişkili, ürkütücü, sıradışı olduğunda. Bu kitap, Osho ve çalışmalarının bilinmesi için o bağlamı sağlama zamanının geldiğinin fark edilmesi neticesinde ortaya çıkmıştır. Osho’nun, elli dokuz yıl boyunca ona hizmet eden bedenden ayrılmasının, doktorunun kelimeleri ile “kırlarda geçirilecek bir hafta sonuna hazırlanırcasına sakinlik içinde” hazırlanmasının üzerinden on dört sene geçti. Çok gerçek bir anlamda, bu otobiyografi o zaman süresi geçmeden, sonuç olarak gerçekleşen büyük değişiklikler yaşanmadan toparlanamazdı. Osho’nun toparlanıp kırlardaki hafta sonu için ayrılmasından bu yana CNN ve Internet dünyaya geldi. Osho’nun sürekli olarak söz ettiği ütopyacı vizyon – ulusal sınırların, ırk ve dinin, cinsiyet ve batıl inançların yol açtığu bölünmelerin olmadığı bir dünya – halen gerçekleşmese de, artık en azından hayal edilebilir. Osho’nun tekrar tekrar üzerinde ısrarla durduğu meditasyon mesajının merkezinde yatan, birkaç eksantrik birinin belirsiz ve enteresan ilgi alanı değildir; iş dünyasının stresli yöneticilerinden, kanser hastalarına, herkese faydalı olma potansiyeli taşıdığı git gide daha fazla fark edilmektedir. Başka bir deyişle, Osho hâlâ zamanının ötesinde bir adam olsa da, zaman en azından bireylerin onun benzersiz bakış açısı ve vizyonunu kavrayabilmesini olabilecek kılacak kadar yetişmiştir ona.

Daha pratik bir düzeyde zaman ve teknoloji Osho’nun sayısız çalışmalarının koruyucularının, onları dijital ortama aktarmalarına izin vermiş, araştırmacıların, İngilizce olarak elde edilen ve toplam beş bin saat süren konuşmalarına ve Hintçe’den çevrilmekte olan yüzlerce söylevine ulaşmasını sağlamıştır. Bunun anlamı şudur: İnsan birkaç saniye içinde Osho’nun meditasyon ve türevi sözcükleri yirmi beş bin kere, sevgi ve aşk sözcüklerini hemen hemen kırk iki bin kere kullandığını öğrenebilecektir. Cinsellik sözcüğünün türevlerine, ki bu 1960’ların Hindistan’ında bir gizemci için yakışıksız bir konu sayılırdı, yalnızca dokuz bin üç yüz kere rastlanmaktadır, iki bin sözcük politika ve politikacılar için harcanmıştır. Elbette, Osho’nun kendi yaşam istekleri ile ilgiliki konuşmalarına maddi örnek aramak için bilgisayar yazılımlarının sağlayabileceğinden daha fazla insan zekâsı gerekir. Bu iş için adanan üç sene olmasaydı, bu kitap var olamazdı. Ve son kez, mevcut materyalden bir otobiyografi – Osho’nun “veri” ye karşılık “hakikat’in, “anlık”a karşılık “zamansız”ın göreceli önemi hususundaki anlayışına saygı gösteren bir otobiyografi – inşa etmek, imkânsızı gerçekleştirmek için cüretkâr bir gönüllülük gerektirir. Misal verilecek olursa: Üniversiteden mezun olduktan sonra, Osho senelerce felsefe dersi verdi. Gerçeğe meyilli zihin onu “eski felsefe profesörü” olarak etiketlendirir ve böylece onun kim olduğu ile ilgili mühim bir şey bildiğini söyleyerek kendi kendini tatmin eder. Ama Osho’yu ilgilendirdiği kadarıyla, o zamanda bir ayakkabıcı veya marangoz da olabilirdi. Önemli olan onun ne “yaptığı” değil, kim “olduğu” dur. Veri yönelimli zihin insanları kim oldukları ile değil, ne yaptıkları ile, ölürken yanlarında götürdükleri anlayışları ile değil, yaşamda nelere sahip oldukları ile tanımlamak ister. Ama Osho’nun merkezi ilgi alanı “olmak”tır, “yapmak” veya “sahip olmak” değil. Bizim “yapmak” ve “sahip olmak” değerlerimize dayanarak onun yaşamındaki dışsal olaylara sahip olmadıkları önemi verirsek, onu yanlış anlarız. Ama, zamansız hakikatler bir yana, elimizdeki veri şudur: Osho kendini, ayakkabı veya mobilya yapmak için değil, sözcüklerle ifade etmek için eğitti. Dostları ve düşmanları bunu sıradışı bir etkililik, kavrayış ve nüktedanlık ile yaptığı hususunda hemfikir.

Yaşamını ifade edebilmek için “doğru” sözcükleri seçmek, Osho’nun insanlara öğretmeye çalıştığı tutarlı bir felsefesi olsaydı olabilecek, hatta kolaylaşacaktı. Ama yok. Sürdürmeye çalıştığı bir geleneğin parçası olsaydı veya yeni bir gelenek bulan doğaüstü yeteneklere sahip bir kâhin veya peygamber olduğunu söyleseydi, bu olabilecek olabilirdi. Hiçbir şey hakikatten daha uzak olamaz. Tam tersine herhangi bir geleneğin parçası olmadığını, o gittikten sonra etrafında yeni bir gelenek yaratılmasını önlemek için elinden gelen her şeyi yaptığını tekrar tekrar vurguladı. Sonuç olarak bu kitaptaki sözcükler “Osho kimdir?” sorusuna kesin bir yanıt vermesi için düşülmemiştir. Konunun doğası sebebiyle bu olabilecek değildir. Bu sözcükler daha çok zamanımızın ve zamansızlığın bağlamı içinde, “yapma”nın ve “olma”nın bağlamı içinde o sorunun peşinden gidilmesi için bir rehberdir. Sonunda, der Osho, onun kim olduğunu fakat kendimizin kim olduğunu anladığımızda anlayabileceğiz. Bize bu meydan okumayı yaparken, bizi yaşamından öğrenebileceğimizi öğrenmeye, ama fakat bizi kendimizi daha iyi anlamak için yönlendirebildiği ölçüde manalı olduğunu fark etmeye davet eder. Sarito Carol Neitnan.

Osho – Provakatör Mistik PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu