PDF

Osmanzade Hüseyin Vassaf – Hicaz Hatıratı PDF Oku indir

Osmanzade Hüseyin Vassaf – Hicaz Hatıratı PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Osmanzade Hüseyin Vassaf – Hicaz Hatıratı kitabını araştırdık. Ayrıca Osmanzade Hüseyin Vassaf tarafından kaleme alınan Osmanzade Hüseyin Vassaf – Hicaz Hatıratı kitap özetinin yanı sıra, Osmanzade Hüseyin Vassaf – Hicaz Hatıratı pdf oku, Osmanzade Hüseyin Vassaf – Hicaz Hatıratı yandex, Osmanzade Hüseyin Vassaf – Hicaz Hatıratı e-kitap pdf, Osmanzade Hüseyin Vassaf – Hicaz Hatıratı PDF Drive, Osmanzade Hüseyin Vassaf – Hicaz Hatıratı Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Osmanzade Hüseyin Vassaf – Hicaz Hatıratı PDF indir Oku

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi’nin Yazmalar bölümünde 368 numarada kayıtlı bulunan bu eser, rik’a hatla, yazarın kendi hattıyla yazılmıştır. Eser, 328 sayfadır. Eser, âdi bir deftere yazılmıştır. İlk sayfasında “Hicaz Hatırası” şekilinde bir kayıt bulunmaktadır. Bu kaydın altında “sene 1323” yazılıdır. Altında da “Muharriri: Hüseyin Vassaf, Gülşeni-i Uşşâkî-i Halveti” ifadesi bulunmaktadır. Bu ifadelerin altında Hüseyin Vassaf’ın mührü ve imzası bulunmaktadır. Bu kayıtların sol tarafında da kırmızı kalemle “Bu bir müsveddedir, Tebyiz olunmuşdur. Nüsha-i mübeyyızası nezdi yoksulanemde alıkonularak müsvedde halinde olanı mefhar-i tarik-i Uşşakî Muhammed Hazmi Efendi kardeşime bir anı-i muhabbet olarak takdim olundu” denilmektedir. Yazarın Süleymaniye Kütüphanesi ’ne vakfedilen kitapları içinde bu eserin “nüsha-i mübeyyızası” yoktur. Yazarın bazı eserlerinin Karababa Tekkesi ’nde olduğu ifade edilmekte ise de, “nüsha-i mübeyyıza”nın tekkedeki kitaplar içinde bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu ilk sayfadan sonra 4 sayfalık kısım fihriste ayrılmıştır. Fihristten sonraki bir sayfa boştur. Boş sayfadan sonraki sayfada “Hâtıra-i Hicâziyye” şekilinde kitabın adı bulunmaktadır. Buraya kadar olan yedi sayfalık kısım, numaralandırılmamıştır.

Bundan sonraki sayfalar numaralanmıştır. Önsöz yerine geçen ve “İfade-i Meram ” başlığını taşıyan sayfa, birinci sayfadır. “İfade-i Meram” ikinci sayfada tamalanmaktadır. Hüseyin Vassaf, bu sayfanın sonunda da, eserine “Hâtıra-i Hicâziyye” adını verdiğini ifade etmektedir. Eserin başlangıç sayfasındaki “Hicaz Hatırası” ile bu sayfadaki “Hâtıra-i Hicâziyye” tamlaması aynı anlamı ifade etmektedir. Eser, günlük şekilinde yazılmış olmasına rağmen anıt özelliği taşımaktadır. Bu nedenle eseri, Hicaz Hatıratı şekilinde adlandırıyoruz. 28 Aralık 1905 tarihinde deniz yoluyla hacca gitmenin hazırlığı içinde olan Hüseyin Vassaf, kendisinden kaynaklanmayan bazı önüne geçer sebebiyle 2 Ocak 1906 tarihinde yola çıkar. Hüseyin Vassaf’ın hac ibadetini gerçekleştirerek İstanbul ’a dönüşü 12 Nisan1906 gününün sabahıdır. Yola çıkışıyla, dönüşü 110 günlük bir zamanı kapsamaktadır. İstanbul’dan yola çıkan vapur, Gelibolu ’dan, Çanakkale’den ve Ege denizindeki adaların içinden geçerek Akdeniz’e açılır. Beyrut, Sayda, Port Sait, Süveyş ve Kızıl Deniz yoluyla Cidde’ye ulaşır. Yazarın Cidde’den Mekke ’ye gidişi, Mekke’den Cidde’ye gelişi kara yoluyla, deve sırtında gerçekleşir. Cidde’den Yenbu şehrine deniz yoluyla gelen yazar, Yenbu’dan Medine’ye, Medine’den Yenbu şehrine deve üzerinde yolculuk yapar. Yenbu’dan İstanbul’a gelişi de deniz yoluyla gerçekleşir.

Eser, anıt özelliği taşımakla birlikte günlük şeklinde yazılmıştır. Başlangıçta hicri tarihle birlikte rumi tarihe de yer verilmiştir. Genelde hicri tarih kullanılmıştır. Yazarın kaydını esas aldım, ona göre hareket ettim. Okuyucunun intibakını sağlamak maksadıyla gerek hicri ve rumi tarihlerin, gerekse hicri tarihlerin verildiği yerlere parantez içinde miladi tarihleri de ekledim. Belirtilen tarihin hangi gün olduğunu yazdım. Okuyucuyu rahatlatmak maksadıyla eserin orjinalitesine dokunmayarak bölümlerine ayırdık. Eseri, 7 bölüm halinde sunduk. Eserin orijinal özelliğine sadık kalındı. Orijinal sayfa numaraları köşeli parantez [ ] içinde sunuldu. Eserin metni içinde bulunan başlıklarla, eserin baş bölümündeki fihristte bulunan başlıkların bazıları değişiklik göstermektedir. Genelde metin içindeki başlıkları esas aldık. Fihristteki başlılardan da yararlandık. Metin içinde olmayan ve fihrist bölümünde kayıtlı bulunmayan bazı başlıklara da yer verdik. Tarafımızdan eklenen bu başlıklar ( ) içinde sunuldu.

Hüseyin Vassaf, eserinin orijinal bir özellik arzetmesini istemiş, eserini görsel malzemelerle ve belgelerle süslemiştir. 328 sayfa tutarındaki eserin 40-45 sayfası fotoğraflara ayrılmıştır. Bazı sayfalara iki fotoğraf, bazılarına bir fotoğraf yerleştirmiştir. Bazı sayfaların da belirli bir kısmını fotoğrafa ayırmıştır. Hüseyin Vassaf, bazı mekanları ve bazı eşyaları kendisi çizmiştir. Bu çizimler sayfalar arasına yerleştirilmiştir. Elimizde bulunan nüshanın temize çekilmesi halinde fotoğrafların geneli yapıştırıldıkları yerden koparılmıştır. Bu koparılma anında sayfalar örselenmiş, bazı sayfalarda yırtılmalar olmuştur. Hüseyin Vassaf’ın eserinde bulunan çizimleri ve fotoğrafları hazırladığımız bu çalışmaya aktardık. Kaybolan fotoğrafların yerine de -olabilecek olduğu ölçüde- 100 yıl öncesinin fotoğraflarını yerleştirmeye çalıştık. İbrahim Rifat Paşa’nın Mir’âtü’l-Haremeyn’i ile Eyüp Sabri Paşa’nın Mirâtü’l-Haremeyn’indeki fotoğraflardan ve resimlerden faydalandık. Bunun dışında farklı kaynaklara da baş vurduk. Fotoğrafların koparılması halinde bazı sayfalarda belirli sözcükler okunamamıştır. Okunamayan bu sözcükler dipnotlarda sıra sıra açıklanmıştır. Metin içinde okuyamadığımız, okuyupta emin olamadığımız sözcüklerin önüne parantez açılmış, kelimenin asli şekili kaydedilmiştir.

Eserin metninde geçen ve yazar tarafından anlamı belirtilmeyen duaların, ayetlerin, hadislerin, Arapça şiirlerin ve kitabelerin Türkçe tercümeleri dip notta verildi. Hüseyin Vassaf’ın az sayıdaki dip notunun sonuna (Vassaf) adını kaydettik. Tarafımızdan yazılan dip notları olduğu gibi bıraktık, eklenti yapmadık. Hatıratın sonuna “Açıklayıcı Notlar” adıyla bir bölüm ekledik. Okuyucunun eserden rahatça yararlanmasını istedik. Eserin sonuna bir de “Dizin” ekledik. Yazarın diline, üslubuna kesinlikle müdahalede bulunmadık. Eserde bulunan ve özellik arzeden özel sözcüklerin okunması hususunda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ziya Kazıcı ’nın, Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan ’ın yardımlarını gördüm. Çözmekte zorlandığım Arapça metinlerin çevirisinde de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekrem Demirli , öğretmen arkadaşım Ramazan Işık, yayıncı dostum Abbas Akyüz yardımcı oldular.

Eserin hazırlanması aşamasında tereddüt ettiğim bazı sözcüklerin okunuşu hususunda Ömer Hakan Özalp’la istişarede bulundum. Bana zaman ayırarak yardımcı olmak lutfunda bulunan tüm gönül dostlarıma teşekkür ediyorum.

Osmanzade Hüseyin Vassaf – Hicaz Hatıratı PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu