Hukuk Kitapları

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu PDF indir

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu PDF indir, e-kitap sitemizde Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Alper Yaser Efil tarafından kaleme alınan Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu kitabı 5 sayfadan oluşup, Ciltsiz kapak olarak yayınlanmıştır. Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu kitabını 9786053008385 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu kitap özeti, Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu pdf oku, Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu yandex, Alper Yaser Efil e-kitap pdf, Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu PDF Drive, Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu PDF Oku

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu Kısa Özet

İnsanoğlu binlerce senedir bir arada yaşamakta ve bu durum bir seçimden değil zorunluluktan ileri gelmektedir. Bunun nedeni olarak bireylerin gereksinimlerinin olması ve tüm gereksinimlerini tek başlarına karşılamaya muktedir olamayışlarını öne sürebiliriz. Yani insan dediğimiz varlık, ihtiyaçları sebebiyle toplu olarak yaşamaya mecburdur, bundan dolayı sosyal bir varlıktır. İnsanın bu sosyal yönü, yaşamına başka bireylerin da girmesine ve yaşamının başkaları tarafından öğrenilmesine neden olmuştur.

Diğer bir yönden insanın, fıtri bir ihtiyaç olarak etrafından sakladığı birtakım faaliyetleri mevcuttur. Kişi bu faaliyetlerden bazılarının insanlar tarafından öğrenilmesini istemez, bazılarının ise kendi tespit ettiği kadarının öğrenilmesini ister. Bunun bunun yanında yaptığı bu seçime saygı duyulmasını da ister. İşte insanın bu isteklerinin gerçekleştirilmesi ve seçimlerine saygı duyulması insanı özgür ve güvende hissettirir.

Kişinin kendini özgür ve güvende hissetmesinin yanında sosyalleşebilmesi ve kendini geliştirebilmesi, kendiyle alakalı olan özel durumları kimin, ne kadarını ve nasıl öğreneceğini belirleyebilmesine bağlıdır. Bu hakkın insana tanınmaması halinde toplumdaki bireylerin psikolojik olarak nizami bir gelişim göstermesi de beklenemeyecektir. Bunun bunun yanında birinin kendi yaşamıyla alakalı özgürce kararlar alabilmesi ve bu kararları uygulayabilmesi, bir diğer ifade ile kişisel olarak özerk olabilmesi, birinin yaptığı seçimlere toplum tarafından iyi yahut kötü değerlendirmesinde bulunulmamasına bağlıdır ki bu durum da birinin özel hayat detaylarının bilinmemesi ile alakalıdir.

Özel hayat kavramının önemi insanlar tarafında anlaşıldıkça bu kavram zamanla bir insan hakkı olarak gelişmeye başlamıştır. Bu gelişim bireylerin özel hayatlarının gizli olduğu ve fakat kendisinin tasarrufunda olduğu düşüncesini geliştirmiş ve özel yaşamın gizliliği hakkını görülmektedirtmıştır. İnsanlar toplum içinde bu insan hakkı değerlerini yaymaya ve yaşatmaya başlamışlardır. Bu hakların gelişimi aşağı bölümlerde bahsedilecek olmakla birlikte en nihayetinde devletler, Anayasalarında ve ceza kanunlarında özel yaşamın ve bu hayat alanlarının gizliliğini kabul etmiş bu vasıtalar ile toplumu düzenleme yoluna gitmişlerdir. Bu bağlamda 1982 Anayasasının 20. maddesinde bu hak kabul edilmiş bunun bunun yanında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) özellikle dokuzuncu bölümünde tertip edilen suçları ile özel yaşamın gizliliği hakkı koruma altına alınmıştır.

Lakin özel hayat kavramının nasıl tanımlandığı gerek ülkeler arası gerekse ulusal mevzuatlarda belirlenmemiştir. Dolayısıyla TCK’da tertip edilen suçların uygulamasının nasıl bulunacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerle ilk kez özel hayat kavramının ne olduğu kapsamı içinde hangi hallerin olduğu gibi soruların yanıtlarının verilmesi gerekmektedir. TCK’da bu yönde bir tanımın yerine getirilmemesinın sebebi bu kavramın her daim kendini yeniliyor olmasıdır. Sözgelimi özel hayat kavramı ilk meydana geldiği zamanlarda bireylerin ortak kullandıkları alanlarda özel hayatlarının gizliliğinin olmadığı kabul edilirken şimdilerde bu anlayışın aksine ortak alanlarda dahi bireylerin özel hayatlarının gizliliğinin olduğu kabul edilmektedir. Görüldüğü gibi TCK özel hayat kavramını tanımlamak yerine maddenin uygulandığı zamanda kabul gören kapsam ne ise bu kapsam çerçevesinde bir uygulamanın yapılması yoluna gitmiştir.

Açıklanan bundan dolayırden dolayı çalışmamız iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde özel hayat kavramını tanımlama çalışmalarından ve doktrindeki farklı tanımlardan, şimdilerde kabul gören özel hayat kavramı kapsamının hangi kriterler kullanılarak belirlendiğinden, hangi konuların özel hayat alanları içerisine girdiğinden, toplumda özel yaşamın gizliliği yönünde tartışmalı olarak kabul gören ilişkilerin akıbetinden ve nasıl bir uygulama yapılması gerektiğinden, özel hayat hakkının tarihsel gelişiminden, ülkeler arası kuruluşların bu hakkı nasıl kabul ettikleri ve AİHM’in bu hakka bakışının nasıl olduğundan son kez da Türk mevzuatında bu hakkın nasıl korunduğundan bahsedilecektir.

Çalışmanın ikinci bölümünde ise TCK md. 134 özel yaşamın gizliliğinin ihlali suçundan, bu suçun TCK’da tertip edilen diğer özel yaşamın gizliliğini koruyan suçlardan ne gibi değişiklikları olduğundan, TCK md. 134’ün maddi ve manevi unsurlarından, hukuka uygunluk nedenlerinden, kusurluluk bahsinden ve ceza hukuku yönünden doğru bir uygulamanın gelişmesi için suçun unsurlarında nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsedilecektir.

 

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu