PDF

Paul Burkett – Marksizm ve Ekolojik İktisat – Kızıl ve Yeşil Bir Ekonomi Politiğe Doğru PDF Oku indir

Paul Burkett – Marksizm ve Ekolojik İktisat – Kızıl ve Yeşil Bir Ekonomi Politiğe Doğru PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Paul Burkett – Marksizm ve Ekolojik İktisat – Kızıl ve Yeşil Bir Ekonomi Politiğe Doğru kitabını araştırdık. Ayrıca Paul Burkett tarafından kaleme alınan Paul Burkett – Marksizm ve Ekolojik İktisat – Kızıl ve Yeşil Bir Ekonomi Politiğe Doğru kitap özetinin yanı sıra, Paul Burkett – Marksizm ve Ekolojik İktisat – Kızıl ve Yeşil Bir Ekonomi Politiğe Doğru pdf oku, Paul Burkett – Marksizm ve Ekolojik İktisat – Kızıl ve Yeşil Bir Ekonomi Politiğe Doğru yandex, Paul Burkett – Marksizm ve Ekolojik İktisat – Kızıl ve Yeşil Bir Ekonomi Politiğe Doğru e-kitap pdf, Paul Burkett – Marksizm ve Ekolojik İktisat – Kızıl ve Yeşil Bir Ekonomi Politiğe Doğru PDF Drive, Paul Burkett – Marksizm ve Ekolojik İktisat – Kızıl ve Yeşil Bir Ekonomi Politiğe Doğru Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Paul Burkett – Marksizm ve Ekolojik İktisat – Kızıl ve Yeşil Bir Ekonomi Politiğe Doğru PDF indir Oku

Bu kitap, Marksist ekonomi politik ile ekolojik iktisat içinde bir diyalog geliştirmeyi amaçlıyor. Kitap, Marksizmin ekolojik iktisada, metodolojik çoğulculuk, disiplinler arası yaklaşım ve mevcut biyosferik krize karşı çıkacak yeni politika ve ekonomik vizyon değişikliklerine açıklık hususundaki taahhütlerini daha iyi yerine getirmesi hususunda nasıl yardım edebileceğini gösteriyor. Marksizmin ekolojik iktisada potansiyel katkısı, dört ana sorun bağlamında geliştiriliyor: (i) doğa ve ekonomik değer içindeki ilişkiler, (ii) doğanın sermaye olarak işlenmesi, (iii) ekonomik sistemler yönünden entropi yasasının önemi ve (iv) sürdürülebilir kalkınma kavramı. Bu kitabı yazarken, Marksizm ve ekolojik iktisat içindeki entelektüel görüş alışverişinin etkinliğine çoğu zaman zarar verici önyargılara dayalı (ad hominem) tartışma türünden sakınma hususunda bilinçli bir çaba gösterdim. Yukarıda gösterilen dört sorun etrafında ekolojik iktisadın temel teorik yapılarını olduğu kadar paradigmalar üstü olan ayrıntı kısmını de oldukça önemli biçimde ele almaya çalıştım. Sonuçta, umut ederim, ortaya yalnızca diyalog konusuyla ilgilenen Marksistler ve ekolojik iktisatçılar için değil, ekolojik iktisadın temel fikirlerine eleştirel, ama okunabilir bir giriş yapmak isteyenler için de yararlı olacak bir kitap ortaya çıkmıştır. Bu kitabın ekolojik iktisada bir ölçüde ‘dıştan’ bakan biri tarafından yazılmış olmasının, her iki işlev yönünden da etkenliğine bir zarar vermediği gibi, bu etkenliğe bir miktar katkı da sağlayabileceğine inanıyorum. Basmakalıp bir deyişle, arada bir dıştan bakan biri ormanı ağaçlardan daha iyi ayırt edebilir. Her ne kadar benim Marksist açıdan ekolojik iktisada duyduğum ilgi 1990’ların başlarına kadar uzanırsa da, bu kitabı yazma düşüncesinin kafamda uyanması, Kaliforniya’da Center for Process Studies at the Claremont School of Theology desteğiyle yapılan ‘Yoksulluğun Nedenleri ve Çözümleri’ konulu disiplinler arası bir konferans bağlamında Herman Daly’nin yaptığı halka açık bir konuşmaya yanıt vermek zorunda kaldığım 19 Ekim 2001 tarihinde olmuştur. Bu açıdan hem Herman Daly’ye hem de o akşam yorumlarımı nezaketle dinleyen ve yanıtlarıyla beni teşvik eden dinleyici topluluğuna şükran borçluyum. Ayrıca Brill’deki Sasha Goldstein ve Joed Elich ile birlikte Sebastian Budgen ve Tarihsel Materyalizm (Historical Materialism) kitap dizisi yayın kurulunun diğer üyelerine de teşekkür ediyorum. Kitabın yazımının değişik aşamalarında daha başka birkaç birinin yardımı da belirleyici oldu. Alfredo Saad-Filho, kitap hususunda hazırlanmış ilk projeyi okudu ve kitabın yazılması hususunda beni teşvik etti. Kozo Mayumi, entropik iktisatla alakalı en yeni yazılarının bir bölümünü halen yayınlanmadan elektronik postayla bana göndererek özellikle 5. Bölümün yazılmasına yardımcı oldu.

Ben Fine, 3. ve 4. bölümlerle alakalı el yazmaları üzerine ikazcı yorumlar yaptı; Michael Perelman’ın eleştirel yorumları, Patrick Bond ve Larry Lohmann’ın önerileriyle yapılan ek okumalar, Rick Lotspeich’ın koşullu değerleme analizleriyle alakalı görüşleri, 2. bölümün hazırlanmasına büyük katkıda bulundu. Rick’in babası Frederick B. Lotspeich’ın Ecological Economics (Ekolojik İktisat) dergisinin tüm koleksiyonunu Indiana State University İktisat Bölümü Kütüphanesine bağışlamış olması, bu disipline ilişkin incelemelerimı büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Sergei Podolinsky’nin konuya ilişkin çalışması, Angelo di Salvo ve Mark Hudson tarafından İngilizceye çevrilmeseydi 6. bölümde özetlenen araştırma yapılamazdı. John Bellamy Foster’a ise yalnızca 6. bölüm için ‘Podolinsky Meselesi’ ile alakalı ortak çalışmamızdan yararlanmama izin verdiği için değil, bunun yanı sıra son derece vakıf olduğu Marksizm ve ekolojiyle alakalı görüşlerini seneler boyu benimle paylaştığı, sürekli olarak teşvik ettiği ve desteklediği için de teşekkür etmek isterim. Bu kitapta bulunan bölümlerden bazıları, tümüyle veya kısmen, bilimsel dergilerde yayınlanmış makalelere dayanmaktadır: Misal verilecek olursa John Jermier’in, Organization & Environment (birinci bölüm) [1] ; Malcolm Sawyer’in, International Papers in Political Economy (üçüncü ve dördüncü bölümler) [2] ; Sebastian Budgen’in, Historical Materialism (beşinci bölüm) [3] ; Karen Lukacs’ın, Theory and Society (altıncı bölüm) [4] dergilerinde bulunan makaleleri. Bu dergilerin editörlerine çalışmalarımı değerlendirdikleri ve bu makalelerin gözden geçirilmiş yeni durumlarının burada yayına girmesina izin verdikleri için teşekkür borçluyum. Ek olarak farklı bölümlerdeki savların bazıları, ilk kez katılımcılarının nazik teşvikleri ve olumlu tepkilerinden yararlandığım konferans oturumlarında dile getirilmiştir: 14-17 Ağustos 2004’te, San Fransisco’da American Sociological Association (Amerikan Sosyoloji Derneği) Toplantılarının Marksist Sosyoloji oturumunda, özellikle Brett Clark (altıncı bölüm); 18-21 Ekim 2001’de Kaliforniya’daki Center for Process Studies at the Claremont School of Theology desteğiyle yapılan ‘Yoksulluğun Nedenleri ve Çözümleri’ konulu konferansta özellikle Walt Sheasby, Herman Daly, Wes Jackson ve John Cobb (dokuzuncu bölüm); 5-8 Mayıs 2003’te Küba, Havana’da ‘Karl Marx’ın Eseri ve 21. Yüzyılın Gündeme Getirdiği Sorunlar’ konulu konferansta, özellikle Michael Lebowitz ve Barbara Foley (onuncu bölüm). Yine Terre Haute’taki Indiana State University İktisat Bölümündeki çalışma dostlarıma bu kitabı tamamlamak için istediğim bir dmühimk izni onayladıkları ve daha genelde, farklı görüşlere sahip bilim bireylerinın çalışmalarını yürütmek için ihtiyaç duydukları açık ve dogmatizmden uzak ortamı yarattıkları için teşekkür borçluyum.

Ayrıca, Indiana State University Cunningham Kütüphanesindeki Kütüphanelerarası Ödünç Bölümü’nün, çalışmalarım sırasında mühim araştırma desteği sağladığını belirtmeliyim. En son da, her ne nedenle olursa olsun yirmi senedir bana katlanmış olan Suzanne Carter’a ve babalarının bu kitabın yazılması sırasında sergilemiş olduğu değişken ruh hallerine karşı sabırlarından dolayı Patrick ve Molly Burkett’e sevecen şükran duygularımı iletiyorum. Bu kitabın iki amacı var: Marksist bakış yönünden ilk kez ekolojik iktisadın genel değerlendirmesini yapmak ve Marksist ekonomi politiğin ekolojik iktisada nasıl mühim bir katkıda bulunabileceğini göstermek. Bu iki amacı izleyerek, kitap, Marksistler ve ekolojik iktisatçılar içinde daha esaslı bir diyalog için zemin oluşturmaya çalışmaktadır. Giderek kötüleşen bir çevresel ve biyosferik kriz çağında, ekolojik düşüncenin tüm ekolleri içinde üretken görüş alışverişinin genel önemi savunma gerektirmeyecek kadar açıktır. Lakin paradigmalar arası köprü kurma girişiminin belirli motivasyonları ve bu girişimde kullanılan yaklaşımların her ikisi de bir disiplin olarak ekolojik iktisadın özgül bir kavranışı tarafından şekillendirilmişlerdir. Buna göre, Giriş’in I. Bölümü ekolojik iktisadın tanımlayıcı niteliklerini ortaya koymaktadır. Bu nitelikler analitik beklentiler olarak yorumlanabileceklerinden, disiplini ve Marksizmin ona olası katkısını değerlendirmede kriter olarak ikili bir rol de oynayabilirler. I. Bölüm, bu değerlendirmenin onlar aracılığıyla geliştirileceği mühim poblemleri gündeme getirmektedir. Halihazırda böyle bir değerlendirmenin karşılayabileceği belirli ihtiyaçlar II. Bölüm’de daha kapsamlı bir şekilde tartışılmaktadır. Bu bölümde, üretken bir diyalogun karşısına çıkabilecek belirli tarihsel entelektüel önüne geçer küçümsenmeksizin, ekolojik iktisat ve ekolojik Marksizmin yakın günlerdeki gelişmelerin bu önüne geçerin aşılması için bir fırsat yaratmış olduğu önerisi yapılmaktadır. III.

Bölüm ise, ardındanki kısımlara kısa bir toplu bakıştır.

Paul Burkett – Marksizm ve Ekolojik İktisat – Kızıl ve Yeşil Bir Ekonomi Politiğe Doğru PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu