PDF

Paul Lemerle – Bizans Tarihi PDF Oku indir

Paul Lemerle – Bizans Tarihi PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Paul Lemerle – Bizans Tarihi kitabını araştırdık. Ayrıca Paul Lemerle tarafından kaleme alınan Paul Lemerle – Bizans Tarihi kitap özetinin yanı sıra, Paul Lemerle – Bizans Tarihi pdf oku, Paul Lemerle – Bizans Tarihi yandex, Paul Lemerle – Bizans Tarihi e-kitap pdf, Paul Lemerle – Bizans Tarihi PDF Drive, Paul Lemerle – Bizans Tarihi Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Paul Lemerle – Bizans Tarihi PDF indir Oku

Bu kitabın amacı, başkenti Bizans olan imparatorluğu ana çizgileriyle anlatmaktır. Dolayısıyla, başlangıç noktası olarak, I. Konstantinos’un, Bosforos [Boğaziçi’nin Eskiçağ’daki adı (Meydan Larousse) – ç.n.] kıyılarında, merasimle, imparatorluğun yeni başkentinin açılışını yaptığı 11 Mayıs 330’u, bitiş noktası olarak da, son Bizans İmparatoru’nun surlarda savaşırken öldürüldüğü ve Türklerin kente girdiği 29 Mayıs 1453 gününü kabul etmenin doğal olduğunu düşünüyorum. Başlangıç tarihi olarak 330 yılını almanın beni yüz yüze bıraktığı eleştirileri bilmiyor değilim. Kuşkusuz, “Roma” İmparatorluğu o tarihte birden son bularak varlığını bir “Bizans” İmparatorluğu olarak sürdürmüyor, veya, yerine birden, bir “Bizans” İmparatorluğu geçmiyordu. Söz konusu başlangıç noktası olarak Theodosios’un öldüğü ve imparatorluğun Arcadius (veya Arkadios – ç.n.) ile Honorius içinde bölüşüldüğü yıl olan 395 yılını almanın daha doğru bulunacağı da öne sürülmüştür. Hatta Bizans İmparatorluğu’nun başlangıcı olarak, Justinianos’un saltanat dönemini (527-565), Isauria’lı Leon’un saltanat dönemini (717-740) alanlar da olmuştur. Ama bunlar hep, boşuna anlaşmazlıklardır. Bu imparatorluğa, – 1453’e kadar “Romalılar’ın İmparatoru” olarak kalan – imparatorun, çöküşü kaçınılmaz olan Roma’yı terk ederek, başkenti, Konstantinopolis’e getirdiği ve kentin böylece, İmparatorluğun idari ve siyasi merkezi olduğu andan bu yana, Bizans İmparatorluğu adı verilebilir. Augustus’un [Roma imparatorlarına verilen ve onlara kutsal bir özellik kazandıran ad (Meydan Larousse) – ç.n.

] “principatus”unu [Roma İmparatorluğu’nun ilk iki yüzsenesindeki siyasi rejim (Meydan Larousse) – ç.n.] bir Doğu ve Hıristiyan monarşisine dönüştüren ağır ve uzun dönüşümde, belki daha mühim tarihler mevcuttur, ama daha manalısı yoktur. Bu imparatorluğa hangi adın verilmesi gerektiğini tartışmak da hiç de daha az boşuna değildir. 17. yüzyılda Bizans bilimini kurmuş derin balakalı bireyler olan Labbe ve özellikle de Ducange, yalnızca, “Bizans tarihi” diyorlardı. Tarihe polemik niteliğindeki çabaları karıştırarak, 18. yüzyıl filozofları her şeyi birbirine karıştırdılar: bunlar, Bizans’ta var olan, en eksiksiz bir mutlak monarşinin ve bir din devletinin gerçekleşmiş olması olgusunu kınadılar. Bu kınamada, ilk ses, şöyle yazmış olan Voltaire’den geldi: “Tacitus’tan beri, Roma tarihinden de gülünç bir tarih mevcuttur ve o da Bizans tarihidir. Bu değersiz kitap yalnızca tumturaklı sözler ve mucizeler içeriyor. Yunan devletinin yeryüzünün yüzkarası olması gibi, bu devlet de insan aklının yüzkarasıdır. Türkler, hiç olmazsa daha sağduyulu: yendiler, yararlandılar, pek az yazdılar.” Bizans tarihi, bilgisizlikle önyargı içinde bulunan bu yargıdan halen tümüyle kurtulmuş değildir. [10] Bizans’ın, Roma İmparatorluğu’nun sürekli olarak ve kaçınılmaz olarak, rahiplerin çekişmelerinin ve hemen hemen barbar bir sarayın karmaşık merasimlerinin ortasında, kesin yıkılışa doğru inen soluk bir artakalışı olduğu kanısı oluştu. Bu, dinlemeden mahkûm etmek demektir.

Bizans’ın kusuru, Thukydides veya Tacitus gibi büyük tarihçilere değil de, Yunancasının bilinmesi çok zaman güç olan vakanüvislere sahip olmaktır: bunları aşağılamak, okumaktan basittir. Bu kitapla, Batı ile Doğu’nun sınırları içindeki, on bir yüzyıl boyunca, bu tarafların her ikisinden de gelen darbelere dayanabilmiş ve her ikisinde de tarihsel ve uygarlaştırıcı görevini yerine getirebilmiş olan bir devletin ilgisizlik veya aşağılamadan fazlasına lâyık olduğu gösterilmek istenmektedir.

Paul Lemerle – Bizans Tarihi PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu