PDF

Peyami Safa – Türk İnkılabına Bakışlar PDF Oku indir

Peyami Safa – Türk İnkılabına Bakışlar PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Peyami Safa – Türk İnkılabına Bakışlar kitabını araştırdık. Ayrıca Peyami Safa tarafından kaleme alınan Peyami Safa – Türk İnkılabına Bakışlar kitap özetinin yanı sıra, Peyami Safa – Türk İnkılabına Bakışlar pdf oku, Peyami Safa – Türk İnkılabına Bakışlar yandex, Peyami Safa – Türk İnkılabına Bakışlar e-kitap pdf, Peyami Safa – Türk İnkılabına Bakışlar PDF Drive, Peyami Safa – Türk İnkılabına Bakışlar Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Peyami Safa – Türk İnkılabına Bakışlar PDF indir Oku

Bu kitap 1938’de yazıldı ve “Cumhuriyet” gazetesinde tefrika şeklinde yayınlandı. Atatürk’ün son günleriydi. O devre mahsus yazı disiplini, eserin Kemalizm’e, altı oka, tarih ve dil anlayışına ait son fasıllarında resmî teze uymak zoruyla muharririn düşünce hürriyetinden bazı kısıntılara katlanmasını zarurî kılıyordu. Lakin bu tahditler, kitabın tarih felsefesi yönünden ana düşüncesini hiçbir biçimde sakatlamış değildir. Lakin, o devirde, Ortaçağ mistik inanışlarından modern ve müspet ilim anlayışına halen geçiyorduk. Bu değişmeyi kolaylaştırmak için, 19 uncu asrın Batıda bugün çok sarsılan ilimci ve akılcı zihniyetinin tenkidine kitapta yer verilmedi. Batı ve Doğu medeniyetleri içinde bir sentez arayan eser, bu iki kutuptan biri aleyhine muvazene fazla bozulduğu zaman, öteki kutbun değerlerini belirtmek hakkını bana daima veren ana fikirdir. Nitekim müspet ilim lehine fazla sarkan yeni zihniyete karşı bugünkü dünyanın yeni mistik ceryanlarına dikkati çeken son incelemelerim hep bu sentez ve muvazene gereksiniminin mahsulüdür. Bu bakımdan “Türk İnkılâbına Bakışlar”, sonraları aynı hususta yazdıklarım bir kitap halinde çıktığı zaman muhtaç olduğu kaadillere ve tamamlamalara kavuşmuş olacaktır. Bu eserin yazıldığı tarihten beri yirmi sene geçti. Onun ortaya koyduğu meseleleri daha yetkili ellere teslim etmek için birinci baskının önsözünde açıkladığim temenni boşa çıktı. Sayın Profesör Mümtaz Tarhan’ın “Kültür Değişmeleri” adındaki eseri istisna edilirse, inkılâplarımızın bu ana problemlerini inceleyen hiçbir kitap yok gibidir. Diyebilirim ki, bu kitabın yabancı memleketlerde uyandırdığı alaka Türkiye’dekinden ve münevverler içinde uyandırdığı alâka da daha yüksek ilim çevrelerindekinden fazla olmuştur. “Türk İnkılâbına Bakışlar” ın iki özelliği mevcuttur. Birincisi inkılâp öncesi fikir cereyanlarını en gerçek kaynaklarıyla ortaya koymaya çalışmış olmasıdır.

Kitaptaki vesikalardan, Atatürk inkılâbının İkinci Meşrutiyette yaşanan ve müdafaası yapılan Avrupalılaşma hareketinden aynen ilham aldığı görülür. Bu fikirlerin bir kısmı cumhuriyet inkılâbından evvel gerçekleşmeye başlamıştır: Kadının erkekle birlikte iş yaşamına karışması, üniversitede erkek dostlarıyla birlikte tahsile başlaması, münevver ailelerde kaçgöçün, görücü usulüyle evlenmenin, poligaminin kalkmış olması gibi ileri hamleler cumhuriyet inkılâbından evveldir. Kitapta bu cereyanlar ve hareketler gösterilmiştir. Eserin ikinci özelliği, Türk İnkılâbının tarih felsefesi, medeniyetlerin mukayesesi, Şark (Doğu) ve Garp (Batı) mefhumlarının tahlili, İslam Türk ve Batı düşünceleri içindeki kaynakların müşterek oluşunu izah yönünden ilk deneme oluşudur. Bu deneme, üzerinde düşünülmesi gereken meselelerin yeni aydınlıklara daima muhtaç olması yüzünden, benzeri incelemeler ve eserlerle tenkit yahut tadil edilmedikçe, beklediği hareketi yapamayacaktır. Yirmi sene evvel beslediğim ve şimdiye kadar boşa çıkan ümidi kaybetmiş değilim. Daha genç nesillerin yüksek anlayışına güveniyorum. Kitabın soruları, ammenin kabulüne lâyık yanıtlardan mahrum kaldıkça, ne medeniyetine hayran olduğumuz Batıyı, ne de ona yönelen inkılâplarımızı manalandırabileceğiz ve böylece, ileriye doğru hamlelerimizin hepsi kılavuzsuz ve aydınlıksız kalacaktır.

Peyami Safa – Türk İnkılabına Bakışlar PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu