PDF

Platon – Sofist PDF Oku indir

Platon – Sofist PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Platon – Sofist kitabını araştırdık. Ayrıca Platon tarafından kaleme alınan Platon – Sofist kitap özetinin yanı sıra, Platon – Sofist pdf oku, Platon – Sofist yandex, Platon – Sofist e-kitap pdf, Platon – Sofist PDF Drive, Platon – Sofist Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Platon – Sofist PDF indir Oku

Sofist, Platon’un yaşlılık dönemi eserlerinden biri olup, Platonik külliyatın bi hayli önemli metaϐiziksel ve epistemolojik konular üzerinde yoğunlaşan temel eserlerinden biridir. Onun üç diyalogla y Diyalogun Yazılış Tarihi ve Kişiler Bu durumda Timaeos, Yasalar ve Philebos gibi son dönem eserlerinden önce yazılmış olduğuna inanılan Sofist’in, Theaetetos ve Devlet Adamı’yla birlikte, hemen hemen 367-362 senelerı içinde kalan bir tarihte yazılmış olduğu sanılmaktadır. Yorumcular içinde söz konusu tarih ile alakalı olarak 360 tarihi verenler olmakla birlikte, baskın görüş eserin Platon tarafından 363 senesinde yazıya döküldüğını ifade eder. Diyalogun karakterlerine gelince, eserde bireyler, iki mühim farkla Theaetetos adlı diyalogda bulunan kimselerden meydana gelir. Yani Theodoros, Sokrates ve Theaetetos, diyalogun Theaetetos’tan Sofist’e taşınmış bireyleridir. Farklılıklardan birincisi, Theodoros’un diyaloga gelirken, kendisiyle birlikte getirdiği bir kimse olarak Parmenides’in memleketi olan Elea’dan gelmiş bir misaϐirdir. Diyalog boyunca, ondan “Yabancı” diye söz edilir. Ikǚ inci önemli değişiklik, eserde Yabancının, Parmenides istisnasıyla öncedenki bütün diyalogların başkonuşmacısı yahut soru soranı olarak Sokrates’in yerini almasından meydana gelir. Başka bir deyişle, Sofist, bir yaşlılık dönemi diyalogu olarak Sokrates’in karakterinin sınırlandığı, arka plana itildiği, bundan dolayı yerinin başka biri, çoğu zaman Elea felsefesini temsil eden bir ϐigür tarafından doldurulduğu diyaloglardan biri olmak durumundadır. Burada Platon Sokrates’in yerini Elealı bir Yabancıya vermek suretiyle Parmenides’in “yaşamayanın düşünülemeyeceği ve söylenemeyeceği”ni dile getiren görüşünü eleştirmeyi amaçlar. Nitekim Platon’un eserin ana bölümündeki en önemli amacı yahut stratejisi, varlığın olumsuzlanmasını yokluktan ayırt etmek ve doğru ile yanlış yargı yahut inancı tanımlamak olarak tezahür eder. Diyalogda Sokrates’in yerini Elealı bir Yabancıya bırakması, içerik olarak da özellikle gençlik diyaloglarına özgü Sokratik çürütme yönteminin yerine yeni bir yöntem olarak toplama-bölme yönteminin ikame edilmesi üzerinden ifade edilir. Eserin, Theaetetos ile kıyaslandığında, yerinde ve işinde hiçbir değişiklik olmayan yegâne kişisi, genç ve çok seçkin bir matematikçi olarak Theaetetos’tur. O, diğer diyalogda olduğu gibi, burada da kendisine sorulan sorulara yanıt verir. Diyalogun Genel Mantıksal Yapısı Sofist, bir girişle birlikte, beş ana bölümden bir araya gelen bir diyalog olarak oluşturulmuştur.

Nitekim eser, diyaloga katılan bireylerin ve diyalogun konusunun tanıtılmasından bir araya gelen bir giriş {9} bölümüyle başlar. Burada Yabancı diyalogun konusunun yahut kendisine edindiği işin üç ayrı insan tipinden biri olarak görülen Soϐistin tanımlanması olduğunu ifade eder. Soϐistin tanımlanması ise, kaçınılmaz olarak Soϐistin özünü ortaya koyacak sözel bir nesne tanımından oluşacağından, türlerin doğasına ve bundan dolayı birbirleriyle birleşme yahut karışma kapasitesine ilişkin bir bilgiyi gerektirir. Bu yüzden, eserin ana gövdesinin birinci bölümünde {10} bu amaca uygun bir yöntem, yani bir tanım metodu olarak toplama ve bölme yöntemi tanıtılır. Soϐisti tanımlamaya yönelik bu yeni yöntem, Platon’un gençlik diyaloglarında gösterildiği üzere, alakalı ahlaki erdemi tanımlama, yani onun özünü görülmektedirma amacı doğrultusunda çoğu zaman aşağıdan yahut tekil örneklerden yukarıya idea veya eidosa doğru yol alan bildik Sokratik yöntemin tersi bir yol izler. {11} Başka bir deyişle, bu yeni yöntemde toplama, bölünecek cinsi {genos) seçme ve o cins üzerinde yoğunlaşmaya karşılık gelir. Bölme ise söz konusu cins içinde bulunan bir türün tanımına yönelen aşağı doğru bir işlemdir. Buna göre Sokratik tanım yönteminde, alakalı erdemin ideasına ilişkin vizyona yahut özün açık seçik olarak görülenmesine ve bundan dolayı doğru tanıma, yukarı doğru olan bir dizi sıçramanın hedeϐi olarak varılmaktaydı. Oysa yeni yöntemde hedefe, bölünemez olan bir tür, cins ve türsel ayrım yoluyla tanımlandığı zaman, yani aşağıya doğru olan bir işlemin neticesinde varılır. Bu ise, tabi ki Platon’un diyalogdaki temel amacının artık bir idealar dünyasına ulaşmak, ideaların varoluşunu ispatlamak olmadığı manasına gelmektedir. Eide veya ideaların varoluşu, teoriye yönelik bütün eleştirilere rağmen, gerekli görülür, hatta kesinlikle kabul edilir. Platon’un dikkati, artık ortak bir öze sahip bireyler öbeğinden özlerin yahut ideaların kendi aralarındaki ilişkilere ve özellikle de özgül bir ideanın yahut özün tanımlanmasında gündeme gelen idealar içindeki ilişkilere kaymış durumdadır. {12}

Platon – Sofist PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu