Hukuk Kitapları

Prof. Dr. Necla Giritlioğlu’na Armağan PDF indir

Prof. Dr. Necla Giritlioğlu’na Armağan PDF indir, e-kitap sitemizde Prof. Dr. Necla Giritlioğlu’na Armağan kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Başak Baysal tarafından kaleme alınan Prof. Dr. Necla Giritlioğlu’na Armağan kitabı 652 sayfadan oluşup, Ciltli kapak olarak yayınlanmıştır. Prof. Dr. Necla Giritlioğlu’na Armağan kitabını 9786257953566 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. Prof. Dr. Necla Giritlioğlu’na Armağan kitap özeti, Prof. Dr. Necla Giritlioğlu’na Armağan pdf oku, Prof. Dr. Necla Giritlioğlu’na Armağan yandex, Başak Baysal e-kitap pdf, Prof. Dr. Necla Giritlioğlu’na Armağan PDF Drive, Prof. Dr. Necla Giritlioğlu’na Armağan Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

Prof. Dr. Necla Giritlioğlu’na Armağan PDF Oku

Prof. Dr. Necla Giritlioğlu’na Armağan Kısa Özet

Prof. Dr. Necla Giritlioğlu İçin Çıkardığımız Armağanın, Hocamızın Kısa bir Süre Önce Vefat Etmesi Nedeniyle Kendisine Takdim Edilememesi Hepimizde Büyük Üzüntü Yaratmıştır. Lakin Her Ne Kadar Kendisine Takdim Edemesek De Armağanın Fakültemizin Hocamıza Olan Bağlılık Duygusunun İfadesi Olduğu Gibi Hocamızın Adının Yaşatılması Ve İleri Nesillere Aktarılması Bakımından Da Önemli Olacağını Düşünmekteyim.

Prof. Dr. Necla Giritlioğlu 1957 Yılında Fakülteye Girişinden Kendi İsteği İle Emekli Olduğu 1999 Yılı Ekim Ayına Kadar Aralıksız Fakülteye Hizmet Etmiştir. 1961 Yılında Asistan Olarak Atandığı Medeni Hukuk Kürsüsünde Uzun Yıllar Akademik Çalışmalarda Bulunmuştur. Son Olarak Prof. Dr. Ataay Kürsüsünde Görev Almış Ve Prof. Dr. Aytekin Ataay`ın Emekli Olmasından Sonra Bu Kürsünün Başkanı Olarak Görevini Emekliliğine Kadar Sürdürmüştür.(Önsözden)

Özgeçmiş

Anı Yazıları

Yargıtay Uygulamasında İntifadan Men Koşulu Ve İstisnaları

Doç. Dr. Cem Akbıyık

Bir Mülkiyet Hakkı Sınırlaması Olarak: Tbk M. 603

Araş. Gör. Elif Beyza Akkanat Öztürk

Kriz Mi? Çöküş Mü? İstikrarsızlık Mı? Belirsizlik Mi? Fikret Başkaya`nın Bir Eleştirisinin Düşündürdükleri

Dinç Alada

Yayım Sözleşmesinde Basım Sayısı Ve Baskı Adedinin Belirlenmesi

Prof. Dr. Azra Arkan Serim

Teoriler Işığında Fikir Ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Hukuk Düzeni İçerisindeki Yeri

Araş. Gör. E. Aksın Atar

Tasarruf Mevduatı Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

Dr. Öğr. Üyesi Tülay Aydın Ünver

Yerel Topluluk Örgütlenmesinde `Muhtarlık`tan `Mahalle Meclisleri`ne

Adalet Bayramoğlu Alada

Kişisel İlişkilere Hukuki Bir Müdahale: Ahlaka Aykırılık

Prof. Dr. Başak Baysal

Konkordato Projesinin Kabulü İsviçre`de Niçin Daha Kolay?

Prof. Dr. Ali Cem Budak

Nişanlanmada Şekil Konusu Ve Yargıtay İçtihadı

Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu

Dernekler Misal verilecek olursade Tüzel Kişi Temsil Organının Temsil Gücünün/Ytesirinin Sınırlanması

Prof. Dr. Bilgehan Çetiner

Kentsel Adalet Ekseninde İmar Afları: “İmar Barışı” Üzerine Bir Değerlendirme

Doç. Dr. P. Pınar Giritlioğlu

Kardelen Özden

Yazılı Olmayan Kamu Düzeni Kuralı

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi

Riskli Yapıda Azınlığın Mülkiyet Hakkını İhlal Eden Karardaki Boşluğun Hakim Tarafından Doldurulmasına İlişkin Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Emrehan İnal

Genel İşlem Şartları Kapsamında Düzenlenen Götürü Tazminatın İçerik Denetimi

Dr. Öğr. Üyesi Nurten İnce Akman

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Öcal Apaydın

Boşanmada Yoksulluk Nafakasının Miktarı Ve Süresi

Doç. Dr. Zafer Kahraman

1567 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yayılmasına Dair Karar Bunun Uygulanması Hakkında Tebliğ Hakkında Değerlendirme

Prof. Dr. Zekeriya Kurşat

Tbk M. 598, F. 3`Te Yer Alan Gerçek Kişilerin Kefaletine İlişkin 10 Yıllık Sürenin Hukuki Niteliği Ve 818 Sayılı (Eski) Borçlar Kanunu Zamanında Kurulmuş Kefaletlere Etkisi

Prof. Dr. Haluk Nami Nomer

Ölüm Anının Belirlenmesi Ve Beyin Ölümü İle Ölüm Anı Arasındaki Sürece İlişkin Hukuki Durum

Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Birbirlerine Yaptığı Karşılıksız Kazandırmalar

Prof. Dr. Turgut Öz

Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesine İlişkin Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Yürürlük Hukuku Bakımından Durumunu Ele Alan Yargıtay 19. Hukuk Dairesi`nin 02.12.2015 Tarihli Ve E: 2015/6276 K: 2015/16034 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Burak Özen

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi`ne Yönelik İki Tartışma: Sözleşme`nin Kapsadığı Kişiler Ve Geri Göndermeme İlkesinin Bağlayıcılığı

Doç. Dr. Hatice Selin Pürselim

Yargıtay Kararları Işığında Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Eşler Arasında Paylı Mülkiyete Konu Malvarlığında Aynî Talep Hakkı (Tmk. M.226/F.2)

Prof. Dr. Şükran Şıpka

Araş. Gör. Melisa Gündünyaya geldi Özbek

Erginlerin Veya Kısıtlıların Evlat Edinilmesi

Dr. Tuğçe Tekben, Dr. Semih Yünlü

Sözleşmeden Doğan Sorumluluk İle Haksız Fiil Sorumluluğunun Karşılaştırılması

Yasemin Yılmaz

Prof. Dr. Necla Giritlioğlu’na Armağan PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu