PDF

Rasim Özdenören – Çapraz İlişkiler PDF Oku indir

Rasim Özdenören – Çapraz İlişkiler PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Rasim Özdenören – Çapraz İlişkiler kitabını araştırdık. Ayrıca Rasim Özdenören tarafından kaleme alınan Rasim Özdenören – Çapraz İlişkiler kitap özetinin yanı sıra, Rasim Özdenören – Çapraz İlişkiler pdf oku, Rasim Özdenören – Çapraz İlişkiler yandex, Rasim Özdenören – Çapraz İlişkiler e-kitap pdf, Rasim Özdenören – Çapraz İlişkiler PDF Drive, Rasim Özdenören – Çapraz İlişkiler Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Rasim Özdenören – Çapraz İlişkiler PDF indir Oku

Sonraki baskılarında yaptığımız açıklamalarda bu kitaba konu teşkil eden tekil hadiselerin soğuk savaş dönemine rastladığını açıklamıştık. Soğuk savaştan günümüze uzanan zamanda dış ilişkilerde dramatik değişiklikler otaya çıktı. Bu itibarla kitapta bulunan bazı değerlendirmeler güncelliğini yitirdiği gibi, o dönemin gerçeklikleri muvacehesinde ileri sürülen değerlendirmeler de bir ölçüde geçerliklerini yitirmiş oldu. Misal verilecek olursa AB’nin AET olduğu senelerda geçerli olan değerlendirmelerimizin, onun AB’ye dönüştükten sonra geçerliğini korumasını düşünmek anlamsız olur/du. O günkü AET günümüzün AB’si olmadığı gibi, gene o günün Türkiyesi de günümüzün Türkiyesi değildir. Türkiye’nin o günün AET’sine girmemesi yönündeki gerekçeleri ile şimdilerde AB’ye girmeyi destekleyen gerekçeler de farklılaşmıştır. Bu kitabın bir yerinde şu görüşe yer veriyoruz: “… bazı politik zaruretlerle Batı ile aynı safa düşmüş olmak onunla aynı zihniyeti paylaşmak anlamını taşımaz. Şöyle ki: Temelde, Batı’nın küfür zihniyetine karşı çıkan bir Müslüman, şartlar gerektirdiğinde, Batı ile siyasî bir ortak cephe oluşturmakta sakınca görmeyeceği hallerle karşılaşabilir. Müslüman, böyle bir halde bile halen Batı adıyla anılan küfür zihniyetine karşı olmakta devam eder./ Bunun yanı sıra Batı’ya karşı olduğunu söyleyen herkesi, her zaman ortak bir payda altında toplamak olabilecek olmayabilir. Burada niyet konusu son derece mühimdir. Niçin Batı’ya karşısın yahut niçin onun yanındasın? Bu tavrı gösterirken taşınan niyet ne? Asıl mühim olan budur. Bu gün, bir komünistin, bir milliyetçinin ve bir Müslümanın, siyaseten Batı’ya karşı ortak bir tavır içinde bulunduklarını farz edelim. Böyle bir durumda, onları ortak bir payda altında birleştirmek, birleşebileceklerini sanmak yanlış olur. Çünkü belirli şartlarda Batı ile bir araya gelebilen bu görüş sahipleri, ayrı ayrı birbirlerini hasım görmeye devam da edebilirler.

” (II. bölüm, Musallat Fikir). Yazıların yazıya döküldüğı 1970’li senelerın ortalarından 1980’li senelerın ortalarına kadar olan dönem, ABD ile SSCB içinde amansız bir çekişmenin meydana geldiği sürece rastlıyor. Bu günden geriye bakıldığında o günün koşullarını tahayyül edebilmek bile insanın havsalasını zorlayabilir. İzleyen yazılar boyunca o günün dış siyasal konjonktürüne yaklaştığımızda nerdeyse bir cinnet tablosunun meydana geldiğinı tespit etmek olabilecek görünüyor. Ve bir şey daha ortaya çıkmakta: her şeye rağmen, o günlerden bu yana siyasal ilişkilerin ırasında değişen etkenlerin var olduğu gibi, değişmeyen ve aynı ıranın yeni sürümlerinin yürürlükte olduğu etkenlerin var olduğu da gözlemlenebiliyor. Kitabın tümünden uluslar arası ilişkilerin bilinen temel ilkesinin belirleyici olmakta sürdüği gerçeği ile yeniden yüz yüze kalacağımızı görüyorum: hatır gönül değil, fakat çıkarlar mevcuttur! Bir de şu: uluslar arası ilişkilerde mühim olan rakibin (yerine göre hasım diye de okunabilir) gücünü kendi lehine kullanabilme marifeti ve mahareti… bunlardır belirleyici olan. Konjonktürün tarihsel çıkar ilişkisi değişmiş olabilir, fakat yeni çıkar ilişkisi tazelenerek ve yenilenerek bize kendini sağlamaktadır, hatta dayatmaktadır… Bu itibarla, kitap, gösterilen tarihlerdeki dünyanın uluslar arası ilişkilerini hatırlama babında okunabileceği gibi, hâlihazırdaki uluslar arası ilişkiler çerçevesinde yenilenmiş olan çıkar ilişkisinin ne olduğuna nüfuz etmenin yolunu bulabilmek, dahası bu yolu açık tutabilmek için de bir okuma imkânı sağlamaktadır. Artı, kitabın yeni okumaya açık, olabilecek ve manalı durduğu gerçeği tebellür ediyor. Böylelikle, kitabın ele aldığı somut güncel olaylar geride kalmış olmakla birlikte, dayandığı asal fikir yönünden ilke temelinde geçerliğini koruduğunu dile getiriyorum. Burada, bizim bireysel okuma çabamızın bunun yanı sıra yol gösterici bulunacağını söylemek bile fazla…

Rasim Özdenören – Çapraz İlişkiler PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu