PDF

Rauf Mutluay – 100 Soruda Çağdaş Türk Edebiyatı (1908-1972) PDF Oku indir

Rauf Mutluay – 100 Soruda Çağdaş Türk Edebiyatı (1908-1972) PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Rauf Mutluay – 100 Soruda Çağdaş Türk Edebiyatı (1908-1972) kitabını araştırdık. Ayrıca Rauf Mutluay tarafından kaleme alınan Rauf Mutluay – 100 Soruda Çağdaş Türk Edebiyatı (1908-1972) kitap özetinin yanı sıra, Rauf Mutluay – 100 Soruda Çağdaş Türk Edebiyatı (1908-1972) pdf oku, Rauf Mutluay – 100 Soruda Çağdaş Türk Edebiyatı (1908-1972) yandex, Rauf Mutluay – 100 Soruda Çağdaş Türk Edebiyatı (1908-1972) e-kitap pdf, Rauf Mutluay – 100 Soruda Çağdaş Türk Edebiyatı (1908-1972) PDF Drive, Rauf Mutluay – 100 Soruda Çağdaş Türk Edebiyatı (1908-1972) Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Rauf Mutluay – 100 Soruda Çağdaş Türk Edebiyatı (1908-1972) PDF indir Oku

«100 Soruda» dizisinde, önceden, «Türk Edebiyatı», «XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı» ve «Edebiyat Bilgileri» adlı kitaplarını sunduğumuz Rauf Mutluay, 1925’te Eskişehir’de doğmuş, Kütahya’ da başladığı ilkokulu ve ortaokulu İstanbul Erkek Lisesinde bitirerek (1942) Yüksek Öğretmen Okulu’na girmiştir. İstanbul Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünü bitirdiğı yıldan beri (1947), liselerde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışmaktadır (Antalya, Kastamonu, Edirne, İstanbul). / «Çağdaş Türk Edebiyatı», «XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatının devamıdır; 1908’den günümüze kadar, «Yüzyılın Başında», «ikinci Meşrutiyet Döneminde», «1885 Kuşağı ve Hececiler», «Yüzyılın Kapısında Doğanlar», «1915 Kuşağı ve Garipçiler», «1930 Kuşağı, Yarına Doğru» başlıklı bölümlerde edebiyatımızın bütün ürünlerini, bireylerini, poblemlerinı konu edinen kitap, Rauf Mutluay’ın senelerca süren sabırlı ve titiz çalışmasının, bireylere ve eserlerine nesnel bakışının yeni ve müthiş bir örneğidir. «Çağdaş Türk Edebiyatı», bu konuya ilgi duyan herkes için, en geniş ve en sağlam bilgiyi veren bir kaynak kitaptır. Sora 1 : Çağ ve çağdaş kelimelerinin açıkladıği kavramlar nelerdir? Çağdaş Türk Edebiyatı’nın zaman sınırları ne olacaktır? • Son senelerda bütün anlamdaşlarının yerine geçen Türkçe çağ, başlıca şu anlamlara gelir: Zaman parçası (vakit); yaşamın çocukluk, gençlik gibi türlü kısımlarından her biri (yaş); başı ve sonu belli olup bir özellik taşıyan zaman parçası (devir); tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri (kurun); bir şeyin tam gelişme ve verim zamanı. Bu kökten türemiş olan çağcıl (çağa uygun; asri, m odern), çağdaş (1 — aynı çağda olanlardan her biri, hemasır 2 — çağımızda olan, muasır), çağdışı (askerliğe almabilme süresi dışında kalan), çağcıllık (m odernizm), çağdaşlaşmak (muasırlaşmak) kelimeleri, bin yıl boyunca dilimize giren zaman kavramıyla alakalı bütün yabancı sözcüklerin yerine kullanılmaya başlamıştır (Bkz. Türkçe Sözlük, 5. basım 14?; Meydan-Larousss, cilt 3, 117-119; Okyanus – Türkçe Sözlük, cilt 1, 416; Ş. Recai Cin – Kavramlar Dizini, cilt 2, 903-905: zamane, dönem, yüzyıl, asır hemzaman, hemasır, eşinzaman, zamandaş, çağ açm ak…) # Çağdaş kelimesinin, yapıca ona andıran başkaları gibi bir kelimeye ortaklık, eşitlik, birlik anlamı katan -da, eş sözünün eklenmesiyle mi (Ç a ğ d a e ş ,; Yolda-[-eş: yoldaş; karında eş: karındaş kardaş; gönüldeş, arkadaş, zamandaş, meslektaş, addaş-adaş, vatandaş, yurttaş, ayaktaş, özdeş anlamdaş, sesteş, dindaş, evdeş…); az işlek bir ek olan -deş, -daş ile mi türetildiği – ikinci yola daha çok inanılmak üzere – tartışmalıdır (Bkz. Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi, 171-172). Yakın günlere kadar hemasır, hemzaman, asri, modern, muasır (Fr. Contemporain; 5 Ing. contemporary) kelimeleri yaşadığı halde çağdaş şimdi hepsinin yerini almış, herkesçe bilinir, sevilir olmuştur.

Bu kitapta çağdaş, «çağımızda olan» (m uasır); içinde olduğumuz yüzyılda geçen anlamlarına gelecektir, isteğe göre 20. yy. Türk Edebiyatı da denebilir. Ne var ki bazı toplumsal olaylar o kadar öne geçer ki, bir yüzyılın başlangıç ve bitiş senelerı az çok değişebilir. Misal verilecek olursa çağdaş tarih, öğretimde 1789 Fransız devriminden şimdiye kadar gelen dönemi kapsar. Bizim toplumumuz için de yirminci yüzyıl, 1901’de değil, yaşamımızdaki bir çok değişimlerin başlangıcı olan II. Meşrutiyet’in ilânıyle, 1908’de gelecektir. • Gerçekten 31 ağustos 1876’da tahta çıkan II. Abdülhamit’- in yönetimi; toplumsal olaylar yönünden «1. Meşrutiyet ve istibdat devirleri» diye adlandırılır (Enver Ziya Karal – Osmanlı Tarihi VIII. cilt); 23 temmuz 1908’deki (10 temmuz 1324) «İlân-ı Hürriyet»i de içine alır. Bu seneler içinde bir araya gelen Tanzimat ve Servetifünun edebiyatları, toplumsal ortamın ve her şeye egemen olan saray gücünün etkisinde özellikler elde etmiştir. 100 Soruda dizisinin 21. kitabında (19. yy.

Türk Edebiyatı «Tanzimat ve Servetifünun») son soruyu karşılayan satırları olduğu gibi alıyorum : «Bu kitapta 19. yy., 1789-1908 içindeki toplum ve edebiyat hadiseleriyla özetlenmiş; ikinci meşrutiyet ardındanki bütün değişik atılımlar, yirminci yüzyılda da yaşamaya devam eden edebiyatçılarımızın o günden sonraki çalışma verimleri, konu dışında bırakılmıştır. Bu bakımdan bazı yargılar eksik ve yetersiz görünecek; bir edebiyatçıyı bütünlüğüyle incelemeye ve ölçmeye alışkın tutumlar, yarım bırakılmış konunun yadırgısmı duyacaklardır. Söz gelimi, yirm inci yüzyıldaki kısacık ömrüne karşın, 1908 ardından bambaşka bir Tevfik Fikret mevcuttur. 1908, hem toplum yaşamımız, hem edebiyatımızdaki bilinçlenme yönünden çok kesin ve değişik bir dönemecin başlangıcını verir. Günümüze, yirm inci yüzyıl edebiyatımızın bütün görünümlerine yansıyan temel görüşler, ülküler, ilkeler… hep o günden başlar. Onun için 1908 ardındanki bütün eserler, düşünceler, etkiler, değerler, 100 Soruda dizisi içinde «Çağdaş Türk Edebiyatı» (Yirm inci Yüzyıl) konusunu işliyecek olan çalışmaya bırakılmıştır. Böylelikle bu kitapta adları geçen, 19. yy. içindeki başlangıç emeklerine bakılan bazı yazarlar; etkilerinin ve değerlerinin yaşaması varsa eğer, yirm inci yüzyıl edebiyatında yeniden ele alınacaklardır. Kitabın, soru ve yanıtlarla sunulan özgün yapısı, 6 tarihimizin ve edebiyatımızın kesin değişimi de gözönüne alınarak, böyle bir bölünmeyi gerekli kılmıştır.» (234-235) • Böylelikle bu kitapta, 1908 ardından geçerliği olan bütün edebiyat eserleriyle yaratıcıları konu edinilecek, hangi toplumsal ortam ve değişim içinde geliştikleri izlenecektir. Çağdaş kelimesi her iki anlamıyla yürürlüktedir şimdi: Hem aynı çağda olanlar (hemasır) hem bizim çağımızda bulunanlar (muasır). A yrıca 19.

yy.dan ayrı olarak 20.yy.da edebiyatımızın çağdaşlaşmasını (modernleşmesini) da görebileceğiz.

Rauf Mutluay – 100 Soruda Çağdaş Türk Edebiyatı (1908-1972) PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu