PDF

Resuliler – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 35 PDF Oku indir

Resuliler – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 35 PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Resuliler – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 35 kitabını araştırdık. Ayrıca Ansiklopedi tarafından kaleme alınan Resuliler – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 35 kitap özetinin yanı sıra, Resuliler – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 35 pdf oku, Resuliler – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 35 yandex, Resuliler – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 35 e-kitap pdf, Resuliler – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 35 PDF Drive, Resuliler – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 35 Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Resuliler – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 35 PDF indir Oku

Yemen’de 1229-1454 senelerı içinde hüküm süren olabileceken Türkmen asıllı bir hânedan. Adını kurucusu el-Melikü’l-Mansûr Nûreddin Ömer’in dedesi olup Abbâsîler’in Eyyûbîler’e gönderdiği elçiler içinde olduğu rivayet edilen Muhammed b. Hârûn b. Ebü’l-Feth er-Resûl’den alır. Hânedanın etnik kökeni ile ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Üçüncü Resûlî sultanı elMelikü’l-Eşref II. Ömer’in Ŧurfetü’l-aśĥâb adlı eserine dayanan muahhar kaynakların büyük bir kısmı, Muhammed b. Hârûn’un nesebini Kahtânîler’in Kehlân koluna mensup Gassânîler’e bağlayarak onun Arap olduğunu, fakat neslinden gelenlerin ardından Türkmenler’in yaşadığı bölgelere yerleştiklerinden kimliklerini yitirip Türkçe konuşmaya başladıklarını iddia etmiştir (Abdülbâkī b. Abdülmecîd el-Yemânî, s. 85; Ali b. Hasan el-Hazrecî, I, 25-27). Resûlîler’in ikinci sultanı elMelikü’l-Muzaffer I. Yûsuf’un müşaviri İbn Hâtim’in bu hânedanla alakalı en eski ve en güvenilir kaynak olarak kabul gören es-Simŧü’l-ġāli’s-semen fî aħbâri’l-mülûk mine’l-Ġuz bi’l-Yemen (Yemen’de Oğuz meliklerinin tarihi) adlı eserine bu ismi vermesi ve içinde yukarıdaki rivayetlerden hiç bahsetmemesi bu rivayetlerin sonradan uydurulduğu izlenimini vermektedir. Irak’a yerleşerek Abbâsî halifeleri nezdinde Eyyûbîler’e birkaç defa elçi gönderilecek kadar itibar kazandığı ileri sürülen Muhammed b. Hârûn’un adına dönemin kaynaklarında rastlanmamasını ve hangi Abbâsî halifesi devrinde elçilik yaptığının belirtilmemesini dikkate alan Zetterstéen de bu rivayeti kuşkuyla karşılamaktadır (el-Melikü’l-Eşref er-Resûlî, neşredenin girişi, s.

32-33). Arap tarihçilerinin genelde, yabancı kökenli hânedanları Arap nesebine bağlama eğilimi gösterdiğini ifade eden bazı araştırmacılar da hânedan mensuplarının Türkçe konuşmasına dayanarak Muhammed b. Hârûn’un Selçuklu hareketiyle bölgeye gelen Oğuzlar’ın bir boyundan olmasını daha olabilecek görmektedir (Bosworth, s. 108; EI² [İng.], VIII, 455). Resûlîler’in yönetimlerini halka kabul ettirebilmek için neseplerini Kahtânîler’e bağlamış olması da olabilecekdür (tartışmalar için bk. M. Abdülâl Ahmed, s. 46-56).

Resuliler – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 35 PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu