PDF

Richard Feynman – Fizik Yasaları Üzerine PDF Oku indir

Richard Feynman – Fizik Yasaları Üzerine PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Richard Feynman – Fizik Yasaları Üzerine kitabını araştırdık. Ayrıca Richard Feynman tarafından kaleme alınan Richard Feynman – Fizik Yasaları Üzerine kitap özetinin yanı sıra, Richard Feynman – Fizik Yasaları Üzerine pdf oku, Richard Feynman – Fizik Yasaları Üzerine yandex, Richard Feynman – Fizik Yasaları Üzerine e-kitap pdf, Richard Feynman – Fizik Yasaları Üzerine PDF Drive, Richard Feynman – Fizik Yasaları Üzerine Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Richard Feynman – Fizik Yasaları Üzerine PDF indir Oku

Bu kitabı oluşturan yedi bölüm Amerika Birleşik Devletleri’nin Cornell Üniversitesi’nde verilmiş olan Messenger Konferansları’nı kapsamaktadır. Bu konferanslar “Fizik Yasalarının Ortak Bilhassari” hususundaki detaylarını genişletmek isteyen öğrencilerden oluşmuş bir dinleyici kitlesine verilmişti. Konferanslar önceden hazırlanmış bir metne göre değil, irticalen, yalnızca birkaç nottan yararlanılarak gerçekleştirilmişti. Messenger Konferansları bir matematik profesörü olan Hiram J. Messenger’in, dünyanın çeşitli yerlerinden ünlü bireylerin Cornell’deki öğrencilere konuşma yapmalarını sağlamak maksadıyla bir bağışta olduğu 1924 senesinden bu yana her sene verilmektedir. Bu bağışı yaparken Messenger amacını şöyle belirtmiştir: “Uygarlığın gelişimi hususunda, özellikle politika, iş ve sosyal yaşantımızda manevi standartlan yükseltmek maksadıyla bir ders, yahut bir dizi ders verilmesini sağlamak.” Kasım ayında, seçkin bir fizikçi ve eğitimci olan Profesör Richard P. Feynman 1964 konferanslarını vermek üzere buraveyavet edildi. Kendisi önceden Cornell’de profesör olarak bulunmuştu. Şimdi ise California Institute of Technology’de fizik profesörüdür. Yakın gelecekte Royal Society’nin [1] Yabancı Üyeliği’ne seçilmiştir. Yalnız fizik yasalarının bugünkü manasına yaptığı katkılarla değil, konusuna fizikçi olmayanlara da enteresan kılma kabiliyeti ile ünlüdür. Bu kitabın bölümleri, Profesör Feynman’ın, kendisine sınırsız konuşma olanağı sağlayan büyük bir sahneden, kalabalık bir dinleyici topluluğuna yaptığı konuşmaların yazıya dökülmüş şeklidir. Konuşmacı olarak ülkeler arası üne sahip olan Feynman, kürsüdeki heyecanlı üslubu ile tanınmıştır. Bu kitap, konferansları izleyip de ileride onlara başvurmak isteyecek televizyon seyircileri için kalıcı bir kaynak olarak düşünülmüştür.

Bir ders kitabı olarak algılanmaması gerekir; fakat öne sürdüği tartışmalar, yasaları daha net bir biçimde kavramak isteyen fizik öğrencileri için de aydınlatıcı olacaktır. Richard Feynman, Philip Daly’nin Man at the Heart of the Matter (Maddenin Özündeki İnsan) programında bulunan fizikçilerden biri olarak ve son bilimsel keşifler ile ilgili 1964’te yayınlanmış son derece enteresan programlardan birisi olan Strangeness Minus Three (Acaiplik Eksi Üç)’ye yaptığı büyük katkı bundan dolayı, BBC-1 seyircilerinin yabancısı değildir. Messenger Konferanslarının Profesör Feynman tarafından verilmesi kararlaştığında BBC’nin Science and Features (Bilim ve enteresan Konular) Bölümü harekete geçti. Bu konferans dizisi şimdi BBC-2’de ileri Eğitim Projesi’nin bir bölümü olarak yayınlanmaktadır. Program önceden görecelik hususunda Morrison ve termoenerjik hususunda Porter tarafından verilen konferanslar ışığında sürdürmektedir. Okuyacağınız metin konferansların yazıya dökülmüş şekli olup bilimsel doğruluk yönünden Profesör Feynman tarafından gözden geçirilmiştir. Ben ve asistanım Fiona Holmes sözcükleri derleyip yazı şekline dönüştürdük. Kitabı beğeneceğinizi umarız. Richard Feynman ile çalışmak bizim için doyurucu bir deneyim olmuştur; seyirci ve okurların bu çalışmadan yararlanacaklarını sanıyoruz. Bayanlar, Baylar. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden Profesör Richard P. Feynman’ı Messenger Konferansçısı olarak takdim etmekten onur dikazm. Profesör Feynman seçkin bir teorik fizikçidir ve fiziğin savaş sonrası zamandaki müthiş gelişimi sonucu yaşanan karmaşaya bir düzen getirme hususunda çok şeyler başarmıştır. Kendisine verilen ödül ve payeler içinden ben yalnızca 1964 Albert Einstein Ödülü’nü zikredeceğim. Üç yılda bir verilen bu ödül, bir altın madalya ve büyük bir miktar para içermektedir.

Profesör Feynman eğitimini M.l.T. (Massachussetts Teknoloji Enstitüsünde, mezuniyet sonrası eğitmini de Princeton’da yaptı. Princeton’da, Manhattan Projesi üzerinde, ardından da Los Alamos’ta çalıştı. 1944’de Cornell’e yardımcı profesör olarak geldi; kadrolu eleman olarak atanması ise savaş ardından gerçekleşti. Cornell’e atanması sırasında ile ilgili söylenmiş olan şeylerin enteresan bulunacağını düşünerek Mütevelli Heyeti Tutanaklarını inceledim… atanması hususunda hiçbir kayıt yok. Lakin izinler, ücret zamları ve terfilerle alakalı yirmi kadar kayıt buldum. Bunlardan biri ilgimi çok çekti. 31 Temmuz 1945’te Fizik Bölümü Başkanı, Beşeri Bilimler Dekanı’na şunları yazmış: “Dr. Feynman ender rastlanan müthiş bir eğitici ve araştırmacı”. Bölüm Başkam, böyle kıymetli bir öğretim üyesi için yılda üçbin doların biraz yetersiz olduğunu altını çizerek fiyatının dokuzyüz dolar artırılmasını önermiş. Dekan da, ender bir cömertlik göstererek, üniversitenin mali durumuna aldırmadan dokuzyüz dolan çizip rakamı bin dolar yapmış. Görülüyor ki üniversitemiz daha o zamandan Profesör Feynman’ın değerini takdir etmiş yer alıyor! Profesör Feynman 1945’te fakültemizde sürekli olarak olarak çalışmaya başladı ve çok verimli bir beş yılı böylece geçirdi. 1950 senesinde Cornell’den ayrıldı ve o zamandan bu yana çalışmakta olduğu Cal.

Tech. (Kaliforniya Teknoloji Enstitüsüye gitti. Konuşmasına başlamadan önce, siz değerli okurlarımıza onun ile ilgili biraz daha bilgi vermek istiyorum. Üç dört yıl önce Cal. Tech.’te vermeye başladığı fiziğe giriş dersleri, onun ününe yeni bir boyut ekledi (bu dersler iki cilt halinde basılmıştır ve konuya taptaze bir yaklaşım getirmektedir). Bu basılmış ders notlarının giriş bölümünde Feynman’ın büyük bir mutlulukla bongo davulları çalarken çekilmiş bir fotoğrafı bulunmaktadır. Cal. Tech.’teki dostlarım, onun arada bir Los Angeles gece kulüplerine gidip davulcunun yerine çaldığını bana anlattılar. Lakin, Profesör Feynman bunun doğru olmadığını dile getiriyor. Bir başka özelliği de kilitli kasaları açmadaki ustalığıdır. Bir söylentiye göre, gizli bir kuruluştaki bir kasayı açıp gizli evrakı çıkardıktan sonra yerine “Bilin bakalım kim?” yazan bir not bırakmış. Bir konferans vermek üzere Brezilya’ya gitmeden önce İspanyolca öğrenmesinden de söz edebilirim; ama etmeyeceğim. Söylediklerimin siz değerli okurlarımıza yeterli bir ön bilgi verdiğini sanıyorum.

Profesör Feynman’ı tekrar Cornell’de görmekten mutluyum. Genel konusu “Fizik Yasaları Üzerine”; bu geceki konusu ise “Fizik Yasalarına Bir Örnek: Yerçekimi Yasası”. Sözlerime, bana her zaman enteresan gelmiş olan bir şeyle başlayacağım. Kalabalık bir toplantıda bongo davulları çalmam istendiği ender zamanlarda, takdimci benim bir teorik fizikçi olduğumdan söz etmeye hiç gerek duymaz. Sanırım bunun nedeni, sanata karşı duyulan saygının bilime duyulandan büyük olmasıdır. Rönesans sanatçıları insanın temel uğraşının insan olması gerektiğini söylemişlerse de, dünya çapında enteresan başka şeyler de mevcuttur. Sanatçılar bile günbatımının, okyanus dalgalarının ve gökyüzüne serpilmiş yıldızların güzelliğini fark ederler! Bunları gözlemek bize estetik bir haz vermeye yeter. Doğa olguları içinde da gözle görülmeyen, fakat analizci bir gözle bakıldığında farkedilebilen bir ritm ve düzen mevcuttur. Bizim fizik yasaları dediğimiz de bu ritm ve düzenin ta kendisidir. Bu konferans dizisinde fizik yasalarının genel nitelikleri üzerinde durmak istiyorum. Bu, başka düzeyde bir genelliktir; yasaların kendilerinden daha üst konumda olduğunu söyleyebileceğimiz bir genellik. Ele alacağım konu, ayrıntılı analizler neticesinde gördüğümüz doğa olacak; fakat, bu doğanın yalnızca en kapsamlı genel nitelikleri ile ilgili konuşacağım. Bu ölçüde genellemeler içeren bir konunun felsefeye yönelme eğilimi mevcuttur; konuşmalar ‘derin felsefe yapmak’ olarak algılanabilir. Ben daha özel bir yaklaşım seçerek, belirsiz olmayı değil, gerçekten anlaşılmayı tercih edeceğim. Bu ilk konferansta genellemeleri bırakıp özel bir fizik yasası üzerinde konuşacağım.

Böylelikle de, ardından genelde üzerinde duracağım şeylerin bir örneğini vermiş bulunacağım. Bu örneği, çok soyut olarak algılanabilecek bir şeyi daha somut yapmak için, gerektikçe kullanacağım. Fizik yasalarına özel bir misal olarak yerçekimi yasasını, yerçekimi olgusunu seçtim. Bu seçimi neden yaptığımı bilmiyorum. Bu, keşfedilen ilk temel yasalardan biri olma özelliğini taşır ve enteresan bir tarihçesi mevcuttur. Şimdi bana şöyle diyebilirsiniz: “O eski bir hikaye; ben daha modem bilim ile ilgili bir şeyler duymak isterim.” Belki ‘daha yeni’den sözedilebilir; ama ‘daha modem’den sözedilemez. Modem bilim, yerçekimi yasasının keşfi ile aynı geleneği izlemektedir. Bu nedenle, yalnızca daha yakın zamanlarda yapılmış keşifler ile ilgili konuşmuş oluruz. Yerçekimi yasasının kötü bir seçim olduğunu sanmıyorum; çünkü onun tarihini, metotlarıni, keşfinin özelliğini, niteliğini anlatmakla bütünüyle modem bir yol izlemiş olmaktayım. Bu yasanın, “insan zekasının gerçekleştirdiği en kapsamlı genelleme” olduğu söylenmiştir. Lakin öncedenki kelimelerimden de, benim insan zekasından çok, yerçekimi gibi zarif ve yalın bir yasayla gerçekleşen bir doğa harikası ile ilgilendiğimi tahmin edebilirsiniz. Bu nedenle, onu keşfedecek kadar akıllı olduğumuza değil, doğanın onu dikkate alacak kadar akıllı olduğu konusuna eğileceğiz. Yerçekimi yasası şudur: iki kütle, birbiri üzerine, aralarındaki mesafesin karesi ile ters orantılı ve kütlelerinin çarpımı ile doğru orantılı olan bir kuvvet uygular. Bu mühim yasayı aşağıdaki matematik formülüyle ifade edebiliriz:

Richard Feynman – Fizik Yasaları Üzerine PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu