PDF

Sappho – Fragmanlar PDF Oku indir

Sappho – Fragmanlar PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Sappho – Fragmanlar kitabını araştırdık. Ayrıca Sappho tarafından kaleme alınan Sappho – Fragmanlar kitap özetinin yanı sıra, Sappho – Fragmanlar pdf oku, Sappho – Fragmanlar yandex, Sappho – Fragmanlar e-kitap pdf, Sappho – Fragmanlar PDF Drive, Sappho – Fragmanlar Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Sappho – Fragmanlar PDF indir Oku

Her şeyden önce, bir aşk şairidir Sappho, bir aşk ve doğa şairi. Onun şiirinde kişisel duygular Lesbos coğrafyasından ayrılmaz. Sözgelimi, Gel bana Giritlerden bu kutsal tapınağa güzelim elma koruna senin sunakları günlük kokan derken din, aşk, doğa örgüsü Sappho’nun kişisel tınısını birebir ele verir. Mitolojik göndermeleri aşkla alakalıdir. Himerios’un kelimeleriyle, “bütün şiirini Aphrodite”ye ve Eros’a adamıştır. Şiirlerinişarkılarını derleyenlerse, genelde, bir genç kızlar çevresidir. Sappho’daki aşk duygusu Aphrodite tapımından ayrı düşünülemez. Aphrodite bir aşk tanrıçası, Sappho onun bir yakarıcısıysa, şair her zaman sevginin, aşkın hizmetinde demektir. Ve bu yaşam şekilini dizelerinde alabildiğine özgürce dile getirir. Bir eğitmendir bunun yanı sıra Sappho . Şiir deneyimini Lesbos okulunda, “Musalar’a hizmet edenlerin evi”nde Ada’nın ve İonia’nın soylu kızlarına aktarır. Arkadaşlarıysa, şiirlerini okuyan şarkıcılardır her zaman. Alkaios ve Anakreon gibi, Sappho da lirik bir şairdir. Şiirleri lir eşliğinde okunmak üzere yazılmıştır. Kimi Yunan vazolarında Sappho lir çalarken tasvir edilmiştir.

Bir tür lir çalma aracı olan plektrum’u Sappho’nun bulduğu söylenir, Athenaeus’a göre pektis adlı çalgıyı geliştirmiştir. Aristokseno ise şairin mikso-lidya makamını bulduğunu yazar. Sappho’nun yaşadığı zamanda müziği şiirden ayırmanın olanaksız olduğu düşünülürse, bu durum doğaldır. Solo Şarkı veya monodi, ölçü ve dil yönünden koral-lirik şiirden ayrılır. Sappho’nun yazdığı solo şarkılar, genelde yinelenen kıtalar ve daha basit ölçülerden meydana gelir. Monodi şairlerinin bir özelliği de kendi lehçelerinde yazmalarıydı. Sappho’nun bulduğu söylenen vezin ise üç on birli ve bir beşlik dizeye dayanır. Nedir Sappho’nun şiir tarihindeki yeri. Burada sözü Azra Erhat’a bırakıyorum: “Eusebius ozanın 45. Olimpiyat’ın ikinci yarısında (İÖ 600-599) en verimli çağını yaşadığını dile getiriyor. Bu zamanda insanlık, yaşam görüşleri yönünden kökten değişiklikler geçiriyor. Bugün bu değişikliklerin amaçları çok aşılmıştır ama, o çağ için bir devrim söz konusudur. Uygarlığın mühim aşamalarından biri oluşmuştur. Birey bilincinin doğması, insanın içinde dünyaya geldiğu koşulların gerektirdiği yaşayış ve düşünüş çerçevelerinden kurtularak, bilinciyle, istemiyle kendisine yeni gereksinimlerine uygun yeni bir yaşam, yeni bir düşünüş yolu yaratması dönemidir bu… Bireyci dünya görüşü insan yaşamına önem verir. Kişiliğini, benliğini, kitleden ayrı bir bütün olarak görmek, bireyciliğin ilk ve açık eğilimidir.

İşte bu bireycilik, kişilik bilinci, Yunan liriğini doğuruyor, geliştiriyor. Başta da dile getirdiğim gibi, bu liriğin doruğunda Sappho mevcuttur. Sappho kendi benliğinde yaşadığı duyumları dile getirmek gereksinimi duyan, bunu gerçekleştiren, insan duyumlarını özgürce açığa vurmak yoluna adımını atan kişidir. Şairin önemini vurgulayan bu sözler yeterince açıklayıcı. Sappho şu dizeleri söylerken kişisel deneyimi olanca yalınlığıyla göz önüne seriyordu:

Sappho – Fragmanlar PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu