PDF

Saygı Öztürk – Belgelerle Ergenekon PDF Oku indir

Saygı Öztürk – Belgelerle Ergenekon PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Saygı Öztürk – Belgelerle Ergenekon kitabını araştırdık. Ayrıca Saygı Öztürk tarafından kaleme alınan Saygı Öztürk – Belgelerle Ergenekon kitap özetinin yanı sıra, Saygı Öztürk – Belgelerle Ergenekon pdf oku, Saygı Öztürk – Belgelerle Ergenekon yandex, Saygı Öztürk – Belgelerle Ergenekon e-kitap pdf, Saygı Öztürk – Belgelerle Ergenekon PDF Drive, Saygı Öztürk – Belgelerle Ergenekon Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Saygı Öztürk – Belgelerle Ergenekon PDF indir Oku

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri Ümraniye’deki bir gecekonduya baskın düzenlediler. Aradıklarını, elleriyle koymuş gibi buldular, Çünkü gelen ihbar telefonunda, neyin nerede olduğu açık bir biçimde anlatılmıştı. Üzerinde 15 Haziran 1997 tarihli “mühimmat istif kartı” bulunan kasada Makine ve Kimya Endüstrisi kurumu (MKE) yapımı 18 adet el bombası, el bombalarına ait 18 adet fünye, “DM–41 ” NATO standardı tabir edilen 7 adet el bombası, Alman yapımı 2 adet el bombası bulundu. İşte bu bombaların ele geçirilmesiyle başlayan soruşturma, şimdi “darbe günlükleri”yle sürdürmekte… “Dahası da var! Olayı kendilerince güçlendirmek ve ispatlamak için cezaevlerinde başka suçlardan tutuklu ve hükümlü olan ve adı mafya hadiselerina karışmış bireyleri bile ifade için getirip Ergenekon çetesiyle bağlantılarını bulmak için çaba harcadılar. Madalyonun bir yüzünden bakınca manzara gülünçti: Üç beş yazar, emekli asker ve üniversite hocası el bombalarıyla milli iradeyi devirip darbe yapacak! Madalyonun öteki yüzünde ise Saygı Öztürk’ün burada sergilediği, açığa çıkardığı belgeler vahim Aslını söylemek gerekirse bir gazetecilik şaheseri… Ve dağ fare doğurdu’ sözünün ispatı. ” Emin Çölaşan Saygı Öztürk’ün bu kitabı, Türkiye’de özellikle AKP döneminin belgesidir. Niçin?. Türkiye’de işler kötüye gitmeye başladığı, yaratılan yapay pembe tablo lar çöktüğü zaman, topluma bir oyuncak verip gündemi saptırmaları gerekiyor du. İktidarları zamanında büyük uğraşlar verip kendi medyalarını kur muşlardı. Gazetelerin ve televizyonların çoğu artık doğrudan yahut dolaylı bir biçimde AKP’ye hizmet vermektedu. Dürüst, ilkeli ve omurgalı yüzlerce meslekta şımız dışında kalan ve buralarda yuvalanan nice köşe yazarı, muhabir, yorumcu, yönetici ve hatta karikatürist, gazeteciliğin “eleştiri” olan asıl işlevini bir yana bırakmışlar ve AKP iktidarına yağcılık, yalakalık etme yarışma girmişlerdi. Bugün de öyle. Bu yaşadıklarımız, özellikle gazetecilik mesleği yönünden utanç vericidir. Evet!.

Her şey kötüye gitmeye başladığında, bunların elinde toplumu uyutacak, kandıracak, uyuşturacak ve AKP’nin işine yarayacak bir oyuncak olma sı gerekiyordu. İşte böyle bir ortamda gündeme DARBE kavramını getirdiler. Birileri ör gütlenmişti ve AKP’ye karşı darbe yapacaktı! Kimdi onlar? Ordu mu? Hayır. Bizim bildiğimiz, darbeyi ordu yapar. O halde kimdi bu alçak, namussuz darbeciler! Ergenekon çetesi diye hayali bir senaryo ürettiler. Bu çetenin bazı evleri basılmış ve 27 adet el bombası ile bir silah ele geçirilmişti! Bunlarla darbe yapa caklardı! Peki “darbeciler” kimlerden oluşuyordu? Aralarında Hurşit Tolon ve Şener Eruygur’un da olduğu iki emekli or general, iki emekli general, birkaç emekli subay ve astsubay, bazı üniversite ho caları, yazarlar, gazeteciler, ATO Başkanı Sinan Aygün ve bir parti başkanı. Bunlar bir araya gelip çok iyi darbe yapardı! Lakin ortada bir soru işareti daha vardı. Bu “darbeci örgüt” nasıl ele ge çirilmişti” Muhbir vatandaş kimdi? Onun da yanıtı hazırdı. Muhbir vatandaşın ismi Tuncay Güney’di. Bildiklerini (!) seneler önce itiraf etmişti! Bugün ise o ifade lerini kabul etmediğini bu Kitap için dile getiriyor. 7 Soruşturma onun ve sonradan gözaltına alınıp tutuklanan bazılarının ifa delerine göre yapılıyor, itirafları (!) gündeme taşınıyordu. Lakin gelin görün ki, önceden Fethullah’ın medya organlarında görev yapan bu “darbeci” şahıs şimdi ortada yoktu. Ne hikmetse ardından Kanada’ ya gitmesine göz yumulmuş ve orada Yahudiliği seçip haham olmuştu. Şimdi haham olarak görev yapıyordu. Ortada olağanüstü bir bilmece vardı. Vatana ihanet eden, birkaç el bom basıyla darbe tezgâhlayan “Ergenekon terör örgütü” işte böyle yakayı ele verdi.

Bütün bu aşamalarda Hurşit Tolon, Şener Eruygur, Sinan Aygün, Mustafa Balbay, İlhan Selçuk, Doğu Perinçek, Kemal Alemdaroğlu gibi nice yurtsever insan sabaha karşı evlerinden toplanıp gözaltına alındılar. Bazıları tutuklandı, bazıları serbest bırakıldı. Daha önce de tutuklananlar olmuştu. Veli Küçük, Ergün Poyraz ve daha niceleri… Anımsayın, Ergün Poyraz 2007 senesinde Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Bülent Arınç ile ilgili çok enteresan kitaplar yazmış ve bunların kökenini ortaya çı karmıştı. Poyraz’ı seçimden hemen sonra 27 Temmuz 2007’de gözaltına aldılar, tutuklandı ve bir yılı aşan bir süre geçmesine rağmen hâkim karşısına çıkarılma dı. Niçin?. Çünkü iddianame bir yılı aşkın sürede fakat yazılabildi. Bütün bu sürede olağanüstü bir “Korku İmparatorluğu” yaratıldı. Binlerce insanın telefonları dinlendi, arşivlerine el konuldu. Sonradan öğrendik ki bu muhteşem örgütün kökü 600 yıl öncesine dayanıyormuş ve asıl adı da “AGARTA” imiş!. Bir şeye dikkat ediniz. “DARBECİ” diye gözaltına alınan, bazıları tutuklanan bu örgütçülerin tamamı, AKP iktidarına karşı olan Atatürkçü, laik, çağdaş, yurtsever insanlardan oluşuyor. Saygı Öztürk aylarca çalıştı ve bu tezgâhın nasıl kurulduğunu ortaya çı kardı. Burada ayrıntılara girmiyorum. Acı gerçekleri ve olağanüstü hadiseleri bu ki tabı okurken fazla net bir biçimde anlayacaksınız.

Haham ve muhbir Tuncay Güney’le defalarca konuştu. İlhan Selçuk, Veli Küçük, Doğu Perinçek, Emin Şirin, Doçent Dr. Emin Gürses, Ergün Poyraz ve Si nan Aygün’ün polis ifadelerinin tam metnini ele geçirdi. Zaten “Ergenekon terör örgütü”nü anlayabilmek için gözaltına alınan bireylere ne sorulduğunu, onların nasıl yanıt verdiğini yani bu ifadeleri okumanız gerekiyor. Saygı, olayı her boyutuyla çözdü. Ergenekon çetesi palavrasını gazeteci kimliğiyle çökertti. Birbirini tanımayan bireylerin aynı örgütün mensupları diye gösterildiğini saptadı Bu kitap Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçecektir. Ergenekon yalanı, darbe iftirası, haftalar ve aylar boyunca AKP medyasının ve AKP’nin en üst yönetici takımının dilinden düşmedi. AKP’ye yakın çevrelerden bunlara sürekli olarak “medya servisi” yapıldı. Yüzlerce yalanı bunlar manşetten verdi. Ülke yönetiminde çuvallayanlar, kafalarda yaratmak istedikleri hayali DARBE öcüsüne, DARBE umacısına sarılıp günü kurtarma peşine düştüler. Öbür yanda bir sürü masum insan gözaltına alınmış, tutuklanmış, büyük sıkıntılar yaşamış, umurlarında bile değildi. Amaç, yarattıkları hayali, ciddiyetten yoksun ve düzmece kavramlara sığınıp kendilerini kurtarmak, hatta acındırmak tı. Bu dile getirdiklerimin yüzde yüz doğru olduğunu, bu kitabı okuyunca göre ceksiniz. İfadeler alınırken sorulan sorulara bakınız, bireylerin telefonları aylarca dinlenmiş, özel yaşamlarına girilmiş ve o sorular soruluyor.

Soruşturma yasala rımız ikaznca güya gizliydi ama işlerine gelen bazı bölümleri polis, savcılık ve mahkeme aşamasında bir sürü yalanla birlikte medyaya servis yaptılar, sızdır dılar. Saygı Öztürk’ün elinde telefon konuşmalarının tamamı bulunmasına rağ men özel yaşama saygısı gereği bu konuşmalara kitabında yer vermedi. Yasalar paspas gibi çiğnenirken, gizli olan soruşturmanın bilgi ve belgeleri havalarda uçuşurken, işlerine gelen bu rezaleti ellerini ovuşturarak seyretmekle yetinen başbakan, Adalet bakanı ve İçişleri bakanı sorumludur. Eğer bu ülkede yasalar geçerliyse, hukuk devleti diye bir nesne varsa, bunun hesabı bu şahıslar dan bir gün mutlaka sorulacaktır. Dahası da var! Olayı kendilerince güçlendirmek ve ispatlamak için ceza evlerinde başka suçlardan tutuklu ve hükümlü bulunan ve adı mafya hadiselerina karışmış bireyleri bile ifade için getirip Ergenekon çetesiyle bağlantılarını bulmak için çaba harcadılar. Danıştay katliamı, Hrant Dink cinayeti, Ahmet Taner Kışlalı ve Necip Hablemitoğlu cinayetleri ve hatta PKK hadiseleri Ergenekon işiydi! Neyse ki Osmanlı zamanındaki Patrona Halil ayaklanmasını, Genç Os man’ın öldürülmesini, Enver Paşa’nın Babıâli baskınını falan Ergenekon’a bağla mayı akıl etmediler de rahatladık! Madalyonun bir yüzünden bakınca manzara gülünçti: Üç beş yazar, emekli asker ve üniversite hocası el bombalarıyla darbe yapacak! Madalyonun öteki yüzünde ise Saygı Öztürk’ün burada sergilediği, açığa çıkardığı belgeler vahim. Aslını söylemek gerekirse bir gazetecilik şaheseri… Ve “Dağ fare doğur du” sözünün ispatı. Saygı yüzlerce ucu olan yumağı dört bir yanından tutmuş, o uçlardan ba zıların görülmektedirmış, birbirine bağlamış… Ve yine dört dörtlük bir eserle kar şımızda. Bundan önceki kitabımın önsözünde Saygı için rahmetli gazeteci abimiz Şinasi Nahit Berker’in sözünden yola çıkarak bir tanım yapmıştım: “Gazeteci olunmaz, gazeteci doğulur.”

Saygı Öztürk – Belgelerle Ergenekon PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu