PDF

Sefa Saygılı – Çocuk Psikolojisi PDF Oku indir

Sefa Saygılı – Çocuk Psikolojisi PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Sefa Saygılı – Çocuk Psikolojisi kitabını araştırdık. Ayrıca Sefa Saygılı tarafından kaleme alınan Sefa Saygılı – Çocuk Psikolojisi kitap özetinin yanı sıra, Sefa Saygılı – Çocuk Psikolojisi pdf oku, Sefa Saygılı – Çocuk Psikolojisi yandex, Sefa Saygılı – Çocuk Psikolojisi e-kitap pdf, Sefa Saygılı – Çocuk Psikolojisi PDF Drive, Sefa Saygılı – Çocuk Psikolojisi Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Sefa Saygılı – Çocuk Psikolojisi PDF indir Oku

ÇOCUKLARIN AİLEYE egemen olduğu bir çağda yaşıyoruz. Hepimiz onlar için en iyi şeyleri yapmak istiyoruz. Ama çocuğumuzu eğitirken yanlış yapmaktan da endişe duyuyoruz. Günümüz dünyasında çocuklarımız eskiye oranla daha bi hayli hızlı büyüyor. Televizyon ve bilgisayar, sıradan ev eşyası halini aldıler. Anne-babanın çocuklar üzerindeki etki ve kontrolü azaldı. Bütün bu değişmelere rağmen aile, çocuk üzerinde yine de en belirleyici olma konumunu sürdürüyor. Bilhassa okul öncesi dediğimiz “ilk altı-yedi yaş” zamanında… Bu devir, bunun yanı sıra kişiliğimizin oluştuğu ve oturduğu yaşlar olması yönünden çok mühimdir. Hatta bu devreye “yaşamımızın en mühim dönemi” diyebiliriz. İşte, anne-babalar olarak, çocuklarımızın geleceği için “en iyi yatırımı nasıl yapmamız”, “nelere dikkat etmemiz” gerektiği hususunda elinizdeki kitabı hazırladım. Yıllardır, (başta İstanbul olmak üzere) ülkemizin çeşitli şehirlerinde, ebeveynlere yönelik “çocuk eğitimi” konulu konferanslar veriyor, onlardan gelen sualleri yanıtlandırıyorum. Anlattığım konuları daha da genişleterek, çok sorulan soruları ve yanıtlarını da bir araya getirerek bu kitabı kaleme aldım. Bu kitabın amacı, başarılı birer anne-baba olabilmek için, çocuğumuzun kişiliğinin oluştuğu senelerda, ihtiyaç duyabilecek bilgileri ebeveynlere sunmaktır. Kişilik çocuğa öğretilmez, çocuk tarafından özümsenir. Anne-babalar ne ekerse, çocuklarından onu biçecektir.

Çocuklarımızın mutlu olmalarını, diğer insanlara karşı sevgi dolu, saygılı ve dürüst davranmalarını istedik. Dengeli, düşünceli, kendilerine güveni tam ve teşebbüs gücü yüksek bağımsız insanlar olarak yetişmelerini hedefleriz. Evlatlarımız, geleceğe yapacağımız en büyük yatırımlardır. Onlar için ne yapsak az… Bu kitapla, ebeveynler olarak, çocuklarımıza faydalı olabilmişsek ne mutlu… Doç. Dr. Sefa Saygılı. ÇOCUK, ANNE karnından başlayarak, sürekli olarak bir değişim içinde gelişir. Gelişirken büyür, dünyayı tanır, insanlarla ilişki kurar. Karşılaştığı problemleri çözmeye çalışır ve duygulanır. Yani sevinir, üzülür, coşar, ağlar yahut mutsuzluk hisseder. Kısa olaraksı; gelişmesi bedeninde, zihninde, duygularında ve davranışlarında kendisini gösterir. İşte bu değişimin aşamalarını bilirsek, davranışlarının nedenlerini düşünebilir, çocuklarımızı gelişim ayrıntı kısmına göre daha iyi ve doğru yönlendirebiliriz. Onlara göstereceğimiz “alakayla ve sevgiyle”, hazırlandığımız “yetiştirme ortamıyla” ve ayıracağımız “kaliteli zamanla” onları daha mutlu, huzurlu ve başarılı çocuklar olarak büyüteceğimizi de bilmeliyiz. Ayrıca bilmemiz gereken mühim bir husus daha var: Çocuğumuzun yaşamındaki ilk altı yıl, yani ilkokula başlama dönemine kadarki ömrü, onun kişiliğinin şekillendiği senelerdır. Yedi yaşında kişiliği, ana yapısı itibariyle, şekillenmiş sayılır.

Bu, çocuğun yaşamı boyunca sürdüreceği temel kişiliktir. Bu temel kişilik, çocuğun okul ve okul sonrası yaşamında ne ölçüde başarılı bulunacağını, başka insanlarla ilişkilerinin nasıl gelişeceğini, davranışlarının ve duygularının nereye varacağını belirleyecektir. Çocuğun beceri ve zekâsı yönünden de kritik zamanı yine bu devredir. Şöyle ki: Beyin, bebeklik boyunca herhangi bir zamandan çok daha büyük bir gelişme gösterir. Bebekliğin ilk senesinde büyüklük olarak üç katına çıkan beyin, çocuğun ilkokul öncesi yaşına gelmesiyle aşağı yukarı son boyutlarına ulaşmış olur. Doğumda 227 gram ağırlığında olan beyin, ilk bir yılın sonunda 680 gram ve beş yılın sonunda da hemen hemen 1360 gram, yani son boyutuna ulaşmış olur. 40 yaşındayken beynimiz büyüklük olarak neyse, 6 yaşında da aynıdır. İlk bir yılda beynin büyümesine paralel olarak “nöron” diye adlandırılan “beyin sinir hücreleri” de gelişir. Giderek nöronlar içinde bağlantılar sağlanır ve yaşanan devreler aracılığıyla bebekler, beyinlerinde tecrübelerini depolamaya, diğer bir deyişle, öğrenmeye başlarlar. Beyinde bir araya gelen bağlantı ve devrelerin ilk bir yıl boyunca çoğalmasıylabeyin daha etkili çalışmaya başlar. Böylelikle bebekler düşünmeyi, hatırlamayı ve vücutlarını daha iyi kontrol etmeyi öğrenirler. İşte nöron gelişimini ve daha iyi bağlantıların kurulmasını çocuğun çevresi belirler. Mesela; bir bebek annesini ve onun yüzünü görür. Gözdeki sinirler yüzün görüntüsünü kopyalar ve beyindeki görsel bilgiyi işleyen alana iletir. Böylelikle bebek, o görüntüsü nöron devrelerinde depolar.

Aynı yüzün art arda görülmesi, daha çok görüntü depolanmasını ve bu görüntüler içinde daha çok bağlantı kurulmasını sağlar. Böylelikle beyin yalnızca ebeveynin yüzünü tanımakla kalmaz, bunun yanı sıra görsel imge ile bebeğin yüz kasları içinde bir bağ oluşturur. Sonuçta da bebek, anne ve babasını görünce gülümser. Devam eden nörolojik gelişimle birlikte bir araya gelen bağlantı sayısı artar ve sonuçta bebek, anne babasının yüzüne doğru elini uzatır ve ona dokunur. Bunun yanı sıra bebek, ebeveynin hangi ruh halinde olduğunu da kavrayabilir ve bu bilgiyi, kendi hislerini yönlendirip kontrol etmekte kullanabilir. Yani bebek, çevresiyle ne kadar faal iletişim kurarsa, geliştirebileceği nöron bağlantıları da o derece kuvvetli olur. Bir çocuğun gördüğü, dokunduğu, işittiği, hissettiği, tattığı, düşündüğü vb. her şey sinir bağlantılarında elektriksel aktivitelere dönüşür. İşte bu bağlantılar yedi yaşında en üst noktaya ulaşır. Dolayısıyla, eğer çocuk zekâsının yarısı genlerinden geliyorsa, geriye kalan yüzde oranında (başta anne-babası olmak üzere) çevresinin zekâ gelişimini etkileme şansı bulunmaktadır. Bundan dolayı de çocuğun ilk altı yılı çok mühimdir. İşte bu senelerda çocuğun beyni son derece aktiftir ve trilyonlarca bağlantıyı şekillendirir. Bir nöron (sinir hücresi) on beş binin üzerinde diğer nöronlara, nöral yolların komplike ağı ile bağlanır. Bilhassa, ilk üç yılda beyin bölgeleri ve nöronlar içinde bağlantılar hızla artacaktır. 2 yaşında yürüyen bir çocuğun beyni, yetişkininki kadar aktiftir.

3 yaşında bir çocuğun beyni, bağlantılarla donatılmıştır. Ve lise çağındaki bir yetişkininkinden iki buçuk kat daha aktiftir. Üstelik çocukluğun erken dönemlerinde şekillenen nöral bağlantılar, ömür boyu çocukla birlikte kalır. Okul öncesi çocuğunun beynindeki yoğun faaliyet, daha etkili bir bağlantıya göre gelişir ve şekillenir. Anne-baba olarak eksiklerimizi, yanlışlarımızı hemen giderebiliriz. Kendimizi geliştirebilir, çocuklarımıza daha faydalı olabiliriz. Çocuklarımızın geleceğine ne kadar yatırım yapsak azdır ve bu yatırımın temeli de onlara göstereceğimiz ilgi, sevgi ve ayıracağımız “kaliteli vakittir.” Yani onlarla birebir ilgilenmek ve iletişime girmektir. Her çocuk, birbirini seven ve sayan, olgun ve sağduyulu anne-babaya ihtiyaç duyar. Anne- babalar çocuklarına karşı besledikleri sevgiyi yalnızca davranışlarıyla değil, ev içinde oluşturdukları ortamla da sunmak mecburiyetindedirler. Sevildiğini bilen bir çocuk, kendine güven duyar ve daha mutlu olur. Yalnız şunu da unutmayalım: Mükemmel olmak zorunda değiliz. Çocuklarımızı yetiştirirken yanlışlar yapmış olabiliriz. Elimizden gelenin en iyisini de yapsak, asla müthiş olmayacaktır. Buna rağmen onlara iyi bir hayat sağlamamız olabilecekdür.

Aslını söylemek gerekirse hayattan alınacak dersler, mezara kadar devam eder. Lakin çocuklukta verilen derslerin kendine özgü ve özel bir niteliği mevcuttur. Bunlar çocuğun zihninde ve kalbinde ayrı bir yer tutarlar. Üstelik yetişkin yaşlarda bile hep hatırlanırlar. Çocuğumuzla, kendi olmaktan derin ve mülayim bir haz duymasını sağlayacak biçimde yaşamalıyız. Böylelikle ona stresle başa çıkma gücü sağlar, sorumluluk üstlenme ve üretken olma özellikleri kazanmasına yardımcı olmaktadıruz.

Sefa Saygılı – Çocuk Psikolojisi PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu