PDF

Selçuk Öztürk – Çocuklarda Alt Islatma Problemi ve Tuvalet Eğitimi PDF Oku indir

Selçuk Öztürk – Çocuklarda Alt Islatma Problemi ve Tuvalet Eğitimi PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Selçuk Öztürk – Çocuklarda Alt Islatma Problemi ve Tuvalet Eğitimi kitabını araştırdık. Ayrıca Selçuk Öztürk tarafından kaleme alınan Selçuk Öztürk – Çocuklarda Alt Islatma Problemi ve Tuvalet Eğitimi kitap özetinin yanı sıra, Selçuk Öztürk – Çocuklarda Alt Islatma Problemi ve Tuvalet Eğitimi pdf oku, Selçuk Öztürk – Çocuklarda Alt Islatma Problemi ve Tuvalet Eğitimi yandex, Selçuk Öztürk – Çocuklarda Alt Islatma Problemi ve Tuvalet Eğitimi e-kitap pdf, Selçuk Öztürk – Çocuklarda Alt Islatma Problemi ve Tuvalet Eğitimi PDF Drive, Selçuk Öztürk – Çocuklarda Alt Islatma Problemi ve Tuvalet Eğitimi Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Selçuk Öztürk – Çocuklarda Alt Islatma Problemi ve Tuvalet Eğitimi PDF indir Oku

“İçine kapanık, kendine güveni olmayan bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız çocuğunuz altını ıslatınca onu dövün, başkalarıyla kıyaslayın, onu azarlayın ve küçü ÖNSÖZ Elinizdeki kitap aşağıdaki soruların yanıtları ile alakalı velileri, sınıf öğretmenlerini ve psikolojik danışmanları bilgi sahibi olmanızı, çocuklarda davranış değişikliği sağlamak ve bu sayede alt ıslatan (enüretik) çocukların sosyal hayatlarının, okul başarılarının ve genel anlamda hayat kalitelerinin arttırılmasını amacında olan bir kılavuz kitaptır. Kitap, ilk kez çocuğun yönünden sorumlu olan anne baba yahut başka bireylere anlaşılır bir dilde yeterli ve doğru bilgi verebilmek ve bu bilginin, meselenin takip boyunca de uygun biçimde kullanılmasını sağlamak, fikriyle yazılmış olan bir eserdir. Alt ıslatma nedir? Türleri var mıdır? Genetik olabilir mi? Toplumda görülme sıklığı nedir? Alt ıslatmanın nedenleri nelerdir? Tedavisi var mıdır? Kendiliğinden geçer mi? Geçerse kaç yaşında ve nasıl geçer? Yoksa ömür boyu sürer mi? Alt ıslatma nasıl tedavi edileceği kısırlık yapar mı? Tedavi ne miktarda başarılıdır? Bu problem ile tıbbın hangi uzmanlık alanları ilgilenir? Aile tedaviye nasıl yardımcı olabilir? Alt ıslatmada ‘Alarm Cihazı’ nasıl kullanılır? Çocuklara tuvalet eğitimi ne zaman ve nasıl verilmelidir? Ailelerin tuvalet eğitiminde yaptıkları yanlışlar nelerdir? Sık idrara gitme ve okulda idrar kaçırma nereye kadar normaldir? Okullardaki birinci kademe sınıf öğretmenleri bu problem karşısında ne yapmalıdır? Okullardaki psikolojik danışmanların bu problem karşısında aileye tavsiyeleri ne olmalıdır? Yirmibirinci yüzyılın bu ilk çeyreğinde, “Gece Alt Islatma” olarak adlandırılan sorunun toplum tarafından halen ile ilgili pek fazla bilgi sahibi olunmamış bir problem olarak ortada duruyor olması bu problemi eğitim, öğretim yönünden düşünüldüğünde benim için mühim ve özel bir noktaya getirmiştir. Konu ile ilgili çok fazla yanlış bilgi ve önyargının bulunması da sorunun önemini bunun yanı sıra arttırmıştır. Elinizdeki kitabın yazılmasındaki maksat aileler tarafından sorunun daha doğru bir biçimde bilinmesinı sağlayarak ailelerde bir bilgi değişimini, yenilenmesini başlatmak ve onları tedaviye teşvik etmektir. Bu kitap ile bir çok aile de yaşanan ve çözümünün olduğu bile az bilinen ‘Çocuklarda Altını Islatma’ meselesinin onları utandırıp aşağılık kompleksine itmeden halledilebilecek bir problem olduğunun ailelere öğretilmesi ve ilköğretim okullarında bu sorunun yansımalarını bire bir yaşayan sınıf öğretmenlerinin ve psikolojik danışmanların da konu ile alakalı geniş bir şekilde bilgilendirilmeleri hedeflenmiştir. Meselenin aile içinde ve okul ortamında irdelenmemesinin iki temel sebebi bulunmaktadır. a) Ailelerin problemi önemsememeleri, eğitimcilerle paylaşmamaları yahut çözümü zamana bırakmaları. b) Okulun, gece alt ıslatma sorununi yaşayanların ne biçimde tespit edileceği, veli ve öğrenciye ne tür bir bilgilendirme ve ne biçimde bir yönlendirme yapılacağı noktasında ki bilgi ve yöntem eksikliğinden dolayı bu sorunun okul geneli fizibiletisinin zamanında yapılmaması ve eylem planının bulunmaması. Kitap Ailelere Ne Kazandıracak? Anne babaların bu kitaptan kazanımları şu biçimde özetlenebilir: Aileler genelde bu problemi psiko-sosyal menşeli olarak düşünmekte iken kayda değer bir kısmı da alt ıslatmayı bir hastalık olarak kabul etmemektedir. Bunun çocuğun tembelliğinden ve yetersizliğinden ortaya çıktığını düşünmekte ve çocuğu suçlama yoluna gitmektedir. Kitap içindeki pratik bilgiler ve didaktik kazanımlar ile aile olayın yalnızca psiko-sosyal değil bunun yanı sıra biyolojik, fizyolojik, organik, genetik ve hormonal nedenlerinin de olabileceğini öğrenmekte ve bu sayede: a) Ailenin çocuk üzerindeki gereksiz baskı ve suçlamaları ortadan kalkmakta b) Aile tıbbi kontrolü düşünmeye başlamakta ve ilaç ile de tedavi olunabileceğini öğrenmektedir. Bunun yanında doktora gitmenin gerekliliğini kavramakta; c) Ev ortamında yapılabilecek davranış değiştirme metotlarıni öğrenmektedir. Önemle belirtmeliyiz ki çocuklara, alt ıslatmanın kendinden fazla, ailelerin ve toplumun yanlış tutumları zarar vermektedir. Bunların içinde en tehlikelisi haber başlıklarına konu olan cinsel bölgelere yönelik cezalandırma girişimleridir.

Bu tür tutumlar, çocuklar üzerinde etkisi ömür boyu sürecek izler bırakmaktadır. Kitap aracılığıyla anne babalar altını ıslatan çocukların “fizyolojik gelişme gecikmesi” yaşadığını (diş çıkarmanın, konuşmanın gecikmesi gibi) ve kendilerine düşen temel görevin çocuğun benlik saygısı zedelenmeden bu problemi atlatmasını sağlamak olduğunu kavramaktadırlar. Ailelerin gece alt ıslatma ve gündüz işeme bozuklukları ile alakalı nedenler ve tedavi işlemleri hususunda bilgilendirilmeleri, önce başvurulması ve araştırılması gereken hususlar, sıralamalar noktasında aydınlatılmaları onlara zaman kazandıracaktır. Kitabın seminer uygulamaları ardından, katılımcı ailelerde probleme yaklaşım ile alakalı % 90 düşünce ve önyargı değişimleri gözlenmiştir. Konu Hakkında bilgilenen ailelerin alt ıslatma sorunune ve çözüm metotlarına olan ilgilerinde oldukça önemli artış gözlenmiştir. Kitap Psikolojik Danışmanlara ve Sınıf Öğretmenlerine Ne Kazandıracak? Öğretmenlerin bu kitaptan kazanımları şu biçimde özetlenebilir: Bu kitap projelendirilirken 300 kişilik bir özel okulda dahi 30 alt ıslatma vakası (% 10) tespit edilirken ülkemiz geneli genel ve özel tüm ilköğretimler düşünüldüğünde hedef kitle ve olabilecek kazanımların boyutları yüz binlerle ifade edilecektir. 1000 kişilik normal bir ilköğretim okulunda en az 100 adet alt ıslatma vakası mevcuttur. Bilhassa 1. kademe sınıf öğretmenleri ve ardından 2. kademe sınıf rehber öğretmenleri bu tip bir problemle karşılaşınca bilinçli bir biçimde probleme yaklaşmak ve veliyi de bilgilendirerek onun doktora gitmesine ikna etmek durumundadır. Alt ıslatma sorununin multidisipliner olarak ele alınıp tedavi edilmesi gereken bir problem olduğunun kavranılması okullardaki bu vakaların değerlendirilmesinde daha itinalı ve dikkatli olunmasını sağlayacaktır. Bu kitap aracılığıyla 35 yıl hizmet verecek olan bir ilköğretim sınıf öğretmeni yüz yüze kalacağı hemen hemen 140 alt ıslatma vakası karşısında öğrenciye bilinçli müdahale edecek veli ve öğrenciye sorunun çerçevesini izah edebilecek yeterlilikte bilgi donanımına sahip olacaktır. Alt ıslatma sorununi paylaşan bir aile ilköğretim okullarındaki psikolojik danışmanlar için acilen müdahale edilmesi gereken bir ailedir. Onlara ‘Gece alt ıslatma’ sorununin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu, istenirse ve karşılıklı iletişim içinde olunursa daha kolay ve bi hayli hızlı bir sonuç alınabilineceği anlatılmalı, çocuk ve ebeveynler bu biçimde motive edilmelidir. Bu da fakat bu hususta yeterli teorik ve pratik bilgi birikimiyle olabilir.

Kılavuz kitap sorununin merkezinde on beş yıl uğraşı vermiş bir psikolojik danışmanın şuana dekki bilgi birikimi ve tecrübelerini siz değerli okurlarımıza sağlamaktadır. Altını Islatan Çocuklar Bu Kitapla Ne Kazanacaklar? Alt ıslatma nasıl tedavi edileceğinin en mühim neticelerinden bir diğeride çocuklar için sosyal mekanlarda ve okul başarıları üzerinde ciddi tesirinin olmasıdır. Tedaviden sonuç alınmaya start verilmesi ile çocukların kendilerine karşı olan azalmış saygılarını yeniden kazanmaları sağlanmaktadır. Hayatlarındaki kısıtlamalardan kurtulmakta, onlara yeniden bozulmuş aile içi ilişkileri düzeltme fırsatı sağlamaktadır. Pek çok aile bunun hastalık olduğunu düşünmemekte bundan dolayı altını ıslatan çocuklara şiddet uygulanmaktadır. Kitap aslında bir toplum bilgilendirme projesidir ve bu kitap ile fiziki ceza uygulamanın çocukta bilakis negatif sonuçlar doğurabileceğini anlatırken doğru yaklaşım tarzı ile de çocuğu aile şiddetinden korumuş olmaktadır. Alt ıslatma sorununin çocuklarda böbrek iflasına kadar gidebilecek bir sonuç doğurması onlar yönünden zamanında yapılacak yönlendirme ile kazanılacak biyolojik yararlığı da özetlemeye yetecektir. Her kitap belirli bir okur kitlesi için yazılır. Bu kitabın okurları alt ıslatma problemi yaşayan bir çocuğa sahip olan aileler, psikolog ve psikolojik danışmanlar, okullarda görev yapan sınıf öğretmenleri ve alakalı üniversite öğrencileridir. Bir bakıma kitabın ortaya çıkması onların aracılığıyla oldu. “Çocuklarda Alt Islatma Problemi” kitabı, Türkiye’deki enüretik çocuklara yönelik yapılan araştırmalara dayalı, ülkemizdeki enüretiklerin problemlerine ve çözüm metotlarına bulunduran bir kitap olması amacı ile hazırlandı.

Selçuk Öztürk – Çocuklarda Alt Islatma Problemi ve Tuvalet Eğitimi PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu