PDF

Sharon Smith – Kadınlar ve Sosyalizm – Kadınların Kurtuluşu Üzerine Denemeler PDF Oku indir

Sharon Smith – Kadınlar ve Sosyalizm – Kadınların Kurtuluşu Üzerine Denemeler PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Sharon Smith – Kadınlar ve Sosyalizm – Kadınların Kurtuluşu Üzerine Denemeler kitabını araştırdık. Ayrıca Sharon Smith tarafından kaleme alınan Sharon Smith – Kadınlar ve Sosyalizm – Kadınların Kurtuluşu Üzerine Denemeler kitap özetinin yanı sıra, Sharon Smith – Kadınlar ve Sosyalizm – Kadınların Kurtuluşu Üzerine Denemeler pdf oku, Sharon Smith – Kadınlar ve Sosyalizm – Kadınların Kurtuluşu Üzerine Denemeler yandex, Sharon Smith – Kadınlar ve Sosyalizm – Kadınların Kurtuluşu Üzerine Denemeler e-kitap pdf, Sharon Smith – Kadınlar ve Sosyalizm – Kadınların Kurtuluşu Üzerine Denemeler PDF Drive, Sharon Smith – Kadınlar ve Sosyalizm – Kadınların Kurtuluşu Üzerine Denemeler Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Sharon Smith – Kadınlar ve Sosyalizm – Kadınların Kurtuluşu Üzerine Denemeler PDF indir Oku

Genel kanıya göre kadınlara uygulanan baskı geçmiş dönemin bir ürünüdür ve kadınların kurtuluşu düşüncesi de o döneme ait çağdışı kalıntılardan ibarettir. Konunun başlıca uzman kişilerına göre kadın hareketleri hedeflerine uzun zaman önce ulaşmış ve Birleşik Devletler topluluğu aydınlanmış bir “post-feminizm” d Birleşik Devletler’de kadınların fiyatları hemen hemen olarak erkeklerinkinin yüzde yetmiş beşi kadardır. Bu rakam, 1979’daki yüzde elli dokuzluk oranın üzerindedir. Lakin bu göreli artış kadın fiyatlarındeki artıştan çok, son on senelerda erkeklerin reel fiyatlarınde yaşanan düşüşle alakalıdir. Buna ek olarak, daha fazla kadın yıl boyunca daha uzun saatler, tam zamanlı işlerde çalışmaya başlamıştır. 3 Bu “ilerleme” her iki cinsiyet için de kutlanmayı hak eden bir neden olmaktan çok uzaktır. Siyahi ve Latin Amerikalı kadınlar ücretlerdeki bu ufak artıştan bile faydalanamamıştır. Misal verilecek olursa 1998’de çalışan hemen hemen bir Latin Amerikalı kadın, hemen hemen beyaz bir erkeğin kazandığının fakat yüzde ellisini kazanıyordu. Buna ek olarak, ırkçılığın etkileri de siyahi ve Latin Amerikalı erkekler için toplumsal cinsiyet avantajlarını etkisizleştirmektedir. Misal verilecek olursa 1998 senesinde, yüksek lisans derecesine sahip Afrika kökenli Amerikalı bir erkek, yüksek lisans derecesine sahip beyaz bir kadından üç yüz yirmi bir dolar daha fazla kazanırken, yüksek lisans derecesine sahip beyaz bir erkekten on yedi bin sekiz yüz elli dört dolar daha az kazanıyordu. 4 Kadınlar ile erkekler içindeki ücret farkı uzun zamanda kıyaslandığında, büyük bir artış göstermektedir. Kadın ve erkek fiyatları üzerine 1983 ile 1998 senelerı içinde yapılan bir çalışma, erkeklerin kazandığı her yedi yüz yirmi üç bin dolara karşılık kadınların hemen hemen iki yüz yetmiş dört bin dolar kazandığını ortaya koymuştur. 5 Uluslararası Sosyalist Eleştiri’de Jennifer Roesch’in dile getirdiği gibi, “bir diğer ifadeyle kadınlar, ilk on beş yıllık çalışmaları dikkate alındığında erkeğin kazandığı her bir dolara karşılık 0,38 dolar kazanmaktadır. Bu çalışma kadınlara uygulanan baskının etkilerini tam anlamıyla ortaya koymaktadır çünkü iş ve aileyi dengeleme zorunluluğunun kadın gelirine kümülatif tesirini dikkate almaktadır.” 6 Kadınlara uygulanan baskı başka açılardan da artmıştır.

Her ne kadar kürtaj 1973 senesinden beri Birleşik Devletler’de yasalsa da, kürtaj yaptırmak yirmi yıl önce bugün olduğundan daha kolaydı. Hem eyalet hem de ülke düzeyinde geniş çaplı bir yasal sınırlama devreye sokuldu. Bu sınırlamaların içinde yoksul kadın kürtajlarına sağlanan tıbbi yardım fonunun kaldırılması, zorunlu bekleme dönemi, aileyi bilgilendirme zorunluluğu ve yakın günlerde aldatıcı bir biçimde “kısmi doğum kürtajı” adı verilen yasaklama yer alıyor. Günümüzde ülke çapında eycihazların yüzde seksen beşinde kürtaj uzmanı bulunmamaktadır. 7 Bu sınırlamalar yalnızca kürtajı daha zor erişilir bir şey yapmakla kalmadı, bunun yanı sıra 1970’lerde kürtaj hakkı hareketinin temel talebi olan kadınların kendi bedenlerini ve yeniden üretici rollerini kontrol etme hakkına sahip olduğu düşüncesini de aşındırdı. George W. Bush’un 2004’teki zaferiyle birlikte cesaretlendirilen Hristiyan Sağı eşcinsel evliliklerine karşı hamleler yaptı ve cinsel tercih hakkına yeni saldırılar gerçekleştirdi. Sağ kanadın çılgını Jerry Falwell, seçimlerden bir hafta sonra “Ahlaki Çoğunluk’un 21. yüzyıl versiyonu” 8 olarak İnanç ve Değerler Koalisyonu’nu kurdu. Hristiyan cemaatleri 2004’te Cumhuriyetçi Parti için oy topladılar ve Bush’un zaferiyle hemen birlikte çalışmalarının karşılığını, kürtajın yasaklanması yönünde somut ilerlemeler kaydedilmesi şekilinde talep ettiler. Yüce Divan’ın 1973 tarihli, kürtajı yasallaştıran Wade’e Karşı Roe davası kararından sonra kürtaj hakkı bir kez daha tehlikeyle yüz yüze. Yirmi Beş Yıl Gerileme “Post-feminizm”, esas olarak kadın hakları mücadelesine karşı çıkanlarca kullanılan ikiyüzlü bir kavramdır. Yirmi yılı aşkın bir süredir, kendilerine medyada yer bulan konunun muhafazakâr uzman kişilerı, kadın hareketlerinin kazanımlarını geriletmeye ideolojik zemin sağlamak, bir yığın antifeminist görüşü yaygınlaştırmak hususunda temel bir rol üstlendiler. Gazeteci Susan Faludi, bu sürecin ilk on yılını 1991’de yayına giren Gerileme: Amerikalı Kadınlara İlan Edilmeyen Savaş adlı kitabında ustaca belgelemiştir. 9 Bu geriye çekiş, muhafazakârların feminizmi değersizleştirme çabalarının bir parçası olarak geride bıraktığımız son on yılda hız elde etmiştir.

İkna edici bulgulardan yoksun olan ve tartışmalı bir metodolojiyle “araştırma” yürüten, kendilerini “uzman” ilan edenlerin feminizm zıtı gündemlerini abartılı bir biçimde sunmada medya başat bir rol üstlendi. Lakin bu gündemler ısıtılıp ısıtılıp sunulunca popüler kültüre de yerleşmiş oldu. Medya, evliliği ve çocuk doğurmayı otuzlarına veya daha ileri yaşlara kadar erteleyen kadın profesyonellerin geriye bakıp ne kadar büyük bir hata yaptıklarını fark ettikleri teorisini ileriye taşımaya başlayınca, kariyer sahibi kadınlar feminizme açılan savaşın ilk hedefi oldular. Harvard ve Yale üniversiteleri tarafından yürütülen bir evlilik araştırmasından cımbızladıkları yanlış verileri tercih ederek medya, 1980’lerde “erkek kıtlığı” krizi olduğunu ileri sürdü. 1986 senesinde Newsweek dergisi, otuzlu yaşlarında bekâr bir kadının “teröristlerce öldürülmesi” olasılığının evlenme olasılığından daha yüksek olduğunu ileri sürecek kadar işi ileriye götürdü. Her ne kadar sonradan çalışmanın hatalı olduğu ispatlanmış olsa da, olan olmuştu. 10 Diğer taraftan çalışan anneler, son otuz senedir çocuklarını yuvaya bırakma suçluluğuyla terbiye edilmektedir. Her ne kadar şimdilerde ufak çocuğu olan birden fazla kadın ev dışında çalışıyorsa da, bu saldırı hafiflemiş değildir. Son saldırı, Stanford Hoover Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olan Mary Eberstadt’ın yazdığı Amerika Evde Bir Başına: Yuvaların Gizli Bedeli, Davranış Bozukluğu İlaçları ve Ailenin Yerine Konan Diğer Şeyler adlı çalışmasıdır. Kitabın ön kapağında, işe gitmek üzere takımını giymiş bir kadın, çocuğu eteğine yapışmış bir biçimde resmedilmiştir. Eberstadt, çocuk obezitesi, ergen gebeliği ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi yaygın sosyal problemlerden çalışan anneleri, bekâr anneleri ve boşanmış aileleri sorumlu tutmaktadır. “Geride kalan on seneler içinde, giderek daha fazla sayıda çocuk, aileleri veya akrabalarıyla daha az zaman geçirmeye başlamış ve sağlıklarının temel ölçütü olan birden fazla şey, eskiden olsa rezalet olarak adlandırılacak bir düzeye gerilemiştir” gibi iddialarda bulunmaktadır Eberstadt. 11 Yakınlarda, bu geriye çekme süreci, kadın profesyonellerin evde annelik yapmanın tadına varmak için yığınlar halinde işlerini bıraktıkları yönünde yeni bir iddia daha ortaya attı. 2003 senesinin Ekim ayında New York Times dergisi tam zamanlı annelikten daha fazla tatmin oldukları için kariyerlerini bırakma kararı alan Yale ve Princeton mezunu ufak bir grup beyaz orta sınıf kadının hikâyesini anlatan ve “Feragat Devrimi” başlığıyla kapaktan verilen bir yazıyı paylaştı. Görüşülen kadınlardan biri şunları iddia ediyor: “Bence bir kısmımız klişeleşmiş kadın/anne/bakıcı rolünden keyif aldığımız ve aldığımız keyfi itiraf ettiğimiz bir noktaya dönüyoruz.

Bu duygularla dünyaya geldiğumuza inanıyorum.” Her ne kadar yazı bir avuç bunun yanı sıralıklı kadının tecrübelerini anlatıyorsa da, vardığı sonuç genelleyici: “Neden kadınlar dünyayı yönetmiyor? Belki de istemediklerinden.” 12 1950’lerde olduğu gibi bugün de anneliğin önemine yapılan vurgu, her ne kadar ironik de olsa, tüm yaşlardan kadınları Wall Street ve Hollywood’da yaratılan güzellik standartlarına ve cinsel ideallere uyma yönünde büyük bir baskıya maruz bırakan popüler kültürde kadın bedeninin daha fazla cinsel nesne olarak kullanılması durumuyla çakışmaktadır. Lakin günümüzün güzellik ideali, şehvet dolu Marilyn Monroe’dan (40 beden) aşırı zayıf süper modellere (30-32 beden) doğru hızla kaymıştır. Güzellik ideali yağ aldırma, kozmetik cerrahi ve botoks enjeksiyonları yoluyla gitgide gerçek anlamda imal edilmeye başlanmıştır. ABC televizyon programı Baştan Yarat’ın internet sitesinde katılımcılara önerilen plastik cerrahi uygulamalarının “birinin yalnızca görünüşünü değil yaşamını ve kaderini de değiştiren, dileklerinin gerçekleştiği gerçek bir peri masalı” olduğu vaadinde bulunulmaktadır. Avustralyalı gazeteci Emma Young’ın gözlemlediği gibi, 35 milyar dolarlık kozmetik endüstrinin önderleri artık “iddialı yaşlanma zıtı nemlendiricileri, cerrahın bıçağıyla kıyaslayan reklamlar aracılığıyla tanıtmaktadır.” 13 Aynı zamanda, anoreksia ve bulimia gibi beslenme bozukluklarının görülme sıklığı genç kadınlar içinde artış göstermiştir. 1960’ların sonlarında Twiggy (157 cm ile 46 kilo) moda dünyasında görünmeye başladığından beri, yetersiz beslenmiş kadın popüler ideal halini aldı. 1980’lerde modeller, hemen hemen bir kadından yüzde yirmi üç oranında daha zayıf olmaya başladı. 14 Lakin 1980’lerde modellerin bedeni 36 veya 38’di. Günümüzde ise 34 veya 32 bedene sığmaları bekleniyor. Model ajansı yöneticisi Jennifer Venditti’nin 2001’de Cosmopolitan’a dile getirdiği gibi “Bu, tasarımcının hayalindeki bedendir. Tasarımlarında vücut bir askı gibidir. Örnek ne kadar ufak olursa, giysinin dökümü o kadar iyi olur… Sanki vücut yok gibidir.

” 15 Birleşik Devletler’de 18 ile 34 yaş arası bir kadının yüzde yedi oranında bir podyum modeli kadar ince olma ve yüzde bir oranında bir süper model kadar ince olma olasılığı bulunmaktadır. 16 Lakin bu imge, çok genç yaşlarından bu yana kadınların öz güvenini olumsuz etkileyen ve gerçekçi olmayan tasvirler yoluyla popüler kültürü etkisi altına almaktadır. Birleşik Devletler’de halen on yaşındaki kız çocuklarının yüzde sekseni zayıflamak için diyet yapmayı denemişlerdi bile. 17 Amerikalı kadınların yüzde ellisi hayatlarının herhangi bir zamanında diyet yapmaktadır. 18

Sharon Smith – Kadınlar ve Sosyalizm – Kadınların Kurtuluşu Üzerine Denemeler PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu