Eğitim Kitapları

Sorularla Arabuluculuk Sınavına Hazırlık PDF indir

Sorularla Arabuluculuk Sınavına Hazırlık PDF indir, e-kitap sitemizde Sorularla Arabuluculuk Sınavına Hazırlık kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Adem ALBAYRAK tarafından kaleme alınan Sorularla Arabuluculuk Sınavına Hazırlık kitabı 287 sayfadan oluşup, Ciltsiz kapak olarak yayınlanmıştır. Sorularla Arabuluculuk Sınavına Hazırlık kitabını 9786053008507 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. Sorularla Arabuluculuk Sınavına Hazırlık kitap özeti, Sorularla Arabuluculuk Sınavına Hazırlık pdf oku, Sorularla Arabuluculuk Sınavına Hazırlık yandex, Adem ALBAYRAK e-kitap pdf, Sorularla Arabuluculuk Sınavına Hazırlık PDF Drive, Sorularla Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

Sorularla Arabuluculuk Sınavına Hazırlık PDF Oku

Sorularla Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Kısa Özet

Bilindiği üzere 6325 sayılı Arabuluculuk Kanununun kabul edilmesi ile 2103 senesinden bu yana uyuşmazlığa düşen tarafların uyuşmazlıklarını çözmede bir farklı olarak arabuluculuktan yararlanma olanağı doğmuştur. Aslını söylemek gerekirse toplumumuzda yasal bir düzenleme olmadan da çoğu bölge ve yöremizde gönüllü arabulucular aracılığıyla uyuşmazlık çözümlerinin yapıldığı ve Türk insanının bu hususta son derece istekli olduğu bilinen bir gerçektir. Feragat kültürü ve dostane çözüme sıcak bakma kültürünün toplumumuzda hiç de azımsanmayacak derecede olduğu da herkesin malumlarıdır.

Genel olarak farklı uyuşmazlık çözüm metotları ve özelde arabuluculuk aslında toplumların barış içinde yaşaması, uzlaşma kültürünün yaygınlaşması, toplum refahının artması, stresli değil mutlu bireylerin daha çok olduğu toplum yapısının oluşması, kısacası; ülkelerin mutlu insanlar ülkesi olması yönünde mühim bir araçtır.

Tarihi insanlık tarihi kadar eski olan uyuşmazlığın doğmasını engellemek çokta olabilecek değildir. Doğmasını engelleyemediğimiz uyuşmazlığın hızlı, etkin, kısa bir sürede ve yeni uyuşmazlıklar çıkarılmaksızın çözülmesi için en etkili yol olan arabuluculuk olanağının tanınması için ülkemiz yönünden geç bile kalındığı söylenebilir. Dünyada 161. ülke olarak arabuluculuğu mevzuatımıza kazandırmak geç sayılsa da, beklenenin aksine, ülkemizde arabuluculuk uygulamaları kısa bir sürede benimsenmiş ve önceden uygulamaya geçen ülkelerden daha ileri ve iyi uygulama emsallari verilmiştir. Bu hususta arabuluculuğa Adalet Bakanlığının gerekli önemi ve desteği vermesinin mühim katkıları olmuştur. Bilhassa 2013 ve takip eden birkaç yıl arabuluculuğa, kimi kesimlerde bir karşı duruş, reddetme, hatta yok sayma ve olumsuz tavır gösterilerek ilgi gösterilmediği ve ilk senelerda yapılan sınavlara katılımın az olduğu gözlense de, 24 Kasım 2019 tarihinde yapılacak sınava 30.000` e yakın birinin katılma başvurusunda bulunması arabuluculuğun genel kabul görmesi yönünden son derece mühimdir.

Uyuşmazlığa düşen tarafların yapacakları en klasik ve bilinen yol; yargı yoluna başvurmaları ve poblemlerinı çözmeleridir. Lakin, tüm ülkelerde uyuşmazlıkların boyutları, sayısı, niteliği değişkenlik gösterdiğinden, uyuşmazlıklar eskisinden daha çetrefil bir hal alması sebebiyle bi hayli hızlı ve etkin bir biçimde çözümlenmemiş, bu durum insanları mutsuz kılmıştır. Bu nedenle farklı uyuşmazlık çözüm metotları benimsenmekte ve uygulanmaktadır. Arabuluculuğa getirilen eleştirinin başında yargıya farklı getiriliyor şeklinde bir söylem geliştirilse de; yargı yoluna başvurma hakkı her zaman korunmakta ve bu yol kapatılmamaktadır. Bu nedenle arabuluculuk yargıya bir farklı değil, yargının yanında onun destekçisi bir müessesedir. Yargıya başvurma bir imkân olarak durmalı ve insanlar yargıya başvurabilmelidir. Lakin her zaman yargıya başvuran birinin tatmin kaldığı ve sorununu çözdüğü söylenebilir mi? Bu sorunun cevabı önem kazanmaktadır. Açılan her davanın bir kazananı olsa da diğer taraf yönünden kaybetme ve mutsuz olma riski her zaman mevcuttur. Dahası davayı kazananın da son tahlilde mutlu olmadığı haller son derece fazladır. Geç teslim olan bir hakkın yarattığı tahribat yanında sosyal ve ekonomik maliyet sebebiyle kazananın da mutlu olmaması olabilecekdir. Tüm bundan dolayırle insanlar; *..yargı hakkım bir kenarda dursun arabuluculuk yolunu bir deneyim, ne kaybederim ki ? *diye düşünerek arabuluculuk kurumuna yönelmişler ve ortaya hem yaşlıi arabuluculuk, hem de dava şartı arabuluculukta çok ciddi istatistikî sayılar çıkmıştır. Ülkemizdeki uyuşmazlık çözme oranları ve arabuluculuğa müracaat oranları bir çok ülkeden daha yüksektir.

Arabuluculuğun ülkemizde kabul edildiği 2013 senesinde ilk etapta yaşlıi arabuluculuk kabul edilmişken arabuluculuğun beklenenden bi hayli hızlı bir ivme ile gelişmesi ve toplumsal ihtiyaç, dava şartı arabuluculuğu zorunlu hale getirmiş, ilk kez iş uyuşmazlıkları yönünden, kısa bir süre sonra da ticari uyuşmazlıklar yönünden dava şartı arabuluculuk kabul edilmiştir. Gelişme böyle sürdüği sürece dava şartı arabuluculuğun kapsamının genişleyeceği ve bir süre sonra tüm uyuşmazlıkları kapsayacağı beklenmelidir. Bu öngörümüzün haklı çıkma ihtimali son derece yüksektir. Süreç, oraya doğru gitmektedir. Durumlar bu şekilde idrak edince arabuluculuk gelecekte daha çok aranan ve daha çok istenen bir meslek olarak ortaya çıkacaktır. 2014 senesinde arabuluculukla alakalı (katılımında son derece az olduğu) bir panelde yazarlarımızdan Adem Albayrak `ın sunumunu bitirirken * Size 4 kelime söyleyeceğim. Buna inanın…. (geleceğin mesleği arabuluculuk olacak) *şeklindeki inancımız aynen sürmekte ve gerçekleşme aşamasında olduğu da gözlemlenmektedir.

Ülkemiz yönünden son derece mühim bir yer edinen arabuluculuk ile alakalı bir çok kitap yazılmış ise de; son değişiklikleri içeren ve özellikle arabuluculuğun temel kavramları ve felsefesini okuyucuya görülmektediran, yazarların 10 yıla yakın arabuluculuk bilgi ve birikimini görülmektediran kapsamlı, tartışmalı konulara ışık tutan bir kitap yazma istek ve düşüncesi ile bu kitabın yazımına başlanmıştır. Yazıma başlandıktan kısa bir süre sonra yapılacak arabuluculuk sınav tarihi 24.11.2019 olarak açıklanmış ve sınava girecek arabulucu adaylarına yardımcı olması temel amaç haline gelmiş ve o doğrultuda kitap yazımına yön verilmiştir. Yapılacak sınavda *Temel Arabuluculuk Eğitim Katılımcı Kitabı* baz alınarak sorular hazırlanacağından sınavda çıkacak soruların adaylarca sorunsuz bir biçimde yanıtlanabilmesi için bu kitap rehber alınmıştır.

Bir özlü sözde de altı çizildiği gibi * Bir işin felsefesini bilmiyor iseniz, hiç bir şey bilmiyorsunuz demektir.* Kitapta, soru bankası şeklinde sorular hazırlamak yerine arabuluculuğun temelleri ve ilkeleri ile felsefesinin okuyucu tarafından öğrenilmesi ve bu bağlamda sınavda gelecek soruların daha kolay bir biçimde yanıtlanmasını olabilecek kılacağı düşünülmüş ve arabuluculuk sorularla anlatılarak okuyucunun arabuluculuğu tam bir biçimde öğrenmesine yardımcı olmak hedeflenmiştir. Gerçekten de arabuluculuğun temel ilkeleri, işleyişi ve felsefesinin bilinmesi sınavda başarılı olmanın mühim bir koşuludur. Her iki yazarın, öncedenki Arabuluculuk Kurulunda ve sınav kurulunda görev alması sebebiyle edindiği tecrübenin aktarılması ve soru tiplerinin çeşitliliği karşısında soru bankasından soru çözme yerine/yanında, konunun bilinmesinin daha faydalı bulunacağı değerlendirilmiştir.

Bu düşüncelerle soru bankası şeklinde değil, arabuluculuğu sorularla anlatma yolu seçilmiş, eksiksiz bir bakış açısı kazanan adayın sınavda başarılı olması amaçlanmıştır. Bundan başka özellikle dava şartı arabuluculukta uygulama poblemleri derin bir biçimde ele alınmış, uygulayıcının önüne gelebilecek tüm sorunlu alanlara temas edilmek istenmiştir. Bu anlamda Bölge Adliye Mahkemesi kararları ve Yargıtay içtihatları belli miktarda kitaba alınmıştır. İlk baskıda olabilecek eksik ve hataların okuyucudan gelecek yapıcı eleştiriler ile biteceği, bu anlamda her tür yapıcı eleştiriye açık olduğumuzu belirtmek istedik. Arabuluculuk ile alakalı tüm ilke, kavram, yasal düzenlemeler ve işleyiş en ince ayrıntısına kadar sorularla açıklanmış bulunmaktadır.

Kitap 4 bölümden oluşturulmuş, 1. Bölümde genelde farklı uyuşmazlık çözüm metotları, çatışma teorisi, arabuluculuğun temel ilkeleri ve aşamaları, arabuluculuğun idari yapısı ve genelde yaşlıi arabuluculuk uygulamaları sorularla anlatılmış,

2. Bölümde ise özellikle dava şartı arabuluculuk ile alakalı soru ve sorunlar ele alınmıştır.

Bundan başka öncedenki sınavlarda özellikle mevzuatta bulunan sürelerle alakalı sorular sorulduğu gözlemlendiğinden 3. Bölümde arabuluculukta bulunan tüm süreler *Arabuluculukta Süre Düzenlemeleri * başlığı altında 35 madde halinde okuyucunun dikkatine sunulmuştur. Bu bölümün özel amacı sınavda sorulabilecek süre sorularının, adaylarca yanıtlanabilmesini sağlamaktır.

4. Bölümde kitabın bütünlüğü ve okuyucunun kolay ulaşımı yönünden 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun alakalı maddeleri, Türkiye Arabulucular Etik Kuralları ve 2019 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi *Arabuluculuk İle İlgili Mevzuat* başlığı altında kitaba eklenmiştir.

Sorularla Arabuluculuk Sınavına Hazırlık PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu