PDF

Stefano E. D’Anna – Tanrılar okulu PDF Oku indir

Stefano E. D’Anna – Tanrılar okulu PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Stefano E. D’Anna – Tanrılar okulu kitabını araştırdık. Ayrıca Stefano E. D’Anna tarafından kaleme alınan Stefano E. D’Anna – Tanrılar okulu kitap özetinin yanı sıra, Stefano E. D’Anna – Tanrılar okulu pdf oku, Stefano E. D’Anna – Tanrılar okulu yandex, Stefano E. D’Anna – Tanrılar okulu e-kitap pdf, Stefano E. D’Anna – Tanrılar okulu PDF Drive, Stefano E. D’Anna – Tanrılar okulu Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Stefano E. D’Anna – Tanrılar okulu PDF indir Oku

Bu kitap Bu kitap bir harita, bir kaçış planıdır. Amacı, sıradan bir insanın önceden çizilmiş ve geçmişten derin izler taşıyan kader yolunu değiştirmek için dünyanın insanı uyutarak ona dayattığı kurgusundan, varoluşun serzeniş ve suçlama dolu tanımlamalarından kaçarken izlediği yolu size göstermektir. Dreamer’la ve onun öğretisiyle tanışmamış olsaydım, bugün böyle bir kitap ortaya çıkamaz ve ben tek bir satırını bile kaleme alamazdım. Elimden tutarak, beni zaman ve ölüm kavramlarının olmadığı, refahın ‘hırsızları ve çürümüşlüğü’ tanımadığı ‘düş’ün, cesaretin ve kusursuzluğun dünyasına götürdüğü için Dreamer’a şükran borçluyum. Bu öze geri dönüş yolculuğunda, vasat düşünceler, olumsuz duygular, ikinci el inançlar, elden düşme yargılar gibi birden fazla saçmalığı terk etmem gerekli. “Kendi kendimi alt etmek”, yakında zamandan tanımak ve Varlığımın daha karanlık olan taraflarını kabullenip, göğüslemek zorunda kaldım. Gördüğümüz, dokunduğumuz, hissettiğimiz, tüm çeşitliliğiyle gerçek sandığımız her şey, aslında dünyamızın ötesinde var olan görünmez bir evrenin bir sinema perdesine düşen yansımasından ve deonun nedensel gerçeğinden başka bir şey değildir. Gözle göremediğimiz şeylerle çevrelendiğimizi, ‘düş’ tarafından yaratılan bir dünya çapında yaşadığımızı, bizim için önem taşıyan ve gerçek saydığımız her şeyin aslında görünmez olduğunu kabullenmemiz hiç de kolay bir şey değildir. Tüm düşüncelerimiz, duygularımız, arzularımız ve hayallerimiz görünmezdir. Umutlarımız, hırslarımız, sırlarımız, korkularımız, şüphelerimiz, şaşkınlıklarımız, ikilemlerimiz, kararsızlıklarımız ve beğeni, arzu, zıtlık, sevgi ve nefret gibi tüm hislerimiz zayıf ve algılanamaz olmakla birlikte, tek gerçek olan varoluşa aittirler. Görünmeyen; metafizik, şiirsel yada mitolojik bir olgu olmadığı gibi, gizemli yada müthiş bir şey de değildir. Lakin “görünmeyen” için, fenomenler yahut olaylar dünyasındaki, veya gerçeğin tabiatı içinde durağan bir oluşum demek de doğru olmayacaktır. İnsanlığın her zamanında, tarihi dönüm noktasının, entelektüel iklimin değişime uğraması, görünmeyenin sınırlarının devamlı olarak genişlemesine yol açmaktadır. Ve “görünmeyen”, sofistike araçların kullanılması neticesinde günümüz bilimsel araştırma konularının içinde daha kapsamlı bulunmaktadır. Bu kitap, bozguna uğratılmış, çöküşe geçmiş bir insanlığın içinde, çok fazla rastlanan türde bir insanın yeniden doğuşunun hikâyesidir.

Onun özüne geri dönüş yolculuğu, kayıp bütünlüğünün arayışında top yekûn bir göç hareketidir. Bu yolculuğa çıkmanın ilk şartı ise, birinin içine düştüğü kölelik durumunu fark etmesi ve kabullenmesidir. Dünyanın her köşesine yayılmış sefaletten, her tür suçu işlemeye ve savaşmaya kadar dünya çapında var olan tüm poblemlerin asıl nedeni, insanlığın duygu ve düşüncelerindeki olumsuzluk halidir. Yaşadığımız dünyayı ne yazık ki olumsuz duygular yönetmektedir. Bunlar gerçek dışı duygulardır, üstelik yaşamımızın her noktasını ele geçirmiş durumdadırlar. İnsanın kendi yazgısını değiştirebilmesi için psikolojisini ve doğru kabul ettiği inanç sistemini değiştirmesi gerekmektedir. Kavgacı, kırılgan ve fani bir zihniyetin yarattığı zorbalığı kökünden çıkarıp atması şarttır. Yaşadığımız gezegeni yok etmekle tehdit eden, kanser veya Aids değil, insanın kavgacı düşüncesidir. Dünyamızın olağan görüntüsünün arkasındaki gerçek neden de budur. Dreamer’ın işaret ettiği yol ise, tıpkı akıntıya karşı yüzen somon balığının nehirde izlediği yol gibi korkutucu ve hayret verici, yorucu ve keyifli, enteresan ve gerekli bir yoldur. Dreamer’ın bu felsefesini, başlarda bütün insanlığa en baştan beri dayatılan genel yaşam kaidelerina karşı çıkmak gibi algılamıştım; oysa gerçek, bu kaidelerin evrensel bir düzen tarafından öngörülmüş ve istenmiş olduğudur ve bu da yine bu felsefenin en yüce görüntüsüdür. Bu kitap ‘olağanüstü bir varlığın’ rehberliğinde çalışmak ve hazırlanmakla geçen senelerın öyküsüdür; O’nun bana verdiği ödevlerin en imkânsız görünenini ,ben bir ödül olarak kabul ettim: Bu, Evrensel bir ‘Okul’un kurulması göreviydi, yani sınırlan evrene uzanan bir Üniversite. Bireysel bir Devrim düşledim geçmişteki insanlığın zihinsel paradigmalarını altüst etmeye muktedir ve onu içinde taşıdığı kargaşa, şüphe, korku ve ıstıraplarından sonsuza dek özgürleştirecek bir devrim… Bir Okul düşledim Ekonomi ve ahlaki değerler, eylem ve düş, fmansal güç ve sevgi gibi daimi çatışma halindeki zıtlıkları uzlaştırma hususunda yeni nesil önderler yetiştirecek bir okul… ‘Tanrılar Okulu’ her geçen gün gözlerimin önünde büyüyüp gelişirken, ben de kendimi yeniden oluşturduğumu hissediyordum. Ve burada yazarı gibi görünmekte olsam da, aslında kitabın yazılış tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu biliyordum. Dreamer’ın yasaları, O’nun düşünceleri sürekli olarak aklımı kurcalıyor ve bir çok kısmı hâlâ anlaşılmayı bekliyor.

Prometheus’un aklını kullanması gibi, ben de Dreamer’ın dünyasından kurnazca bir parıltı yakaladım ve tıpkı benim gibi bayağılık cehenneminin katlarını terk etmeye gönüllü, kadın erkek, tüm insanlara armağan olarak günün birinde bağışlamak üzere ona sıkı sıkıya sahip çıktım. Bir zamanlar yazmanın, özellikle de öğretmenin gerçek anlamda vermek olduğuna inanırdım. Oysa şimdi biliyorum ki, öğretmek yalnızca birinin kendini bilmesi, ne denli tam olmadığını keşfetmesi ve bu eksikliğini iyileştirmesi için başvurduğu bir hiledir. “Kişi fakat bilmiyorsa, öğretebilir,” demişti Dreamer, “gerçekten bilen öğretemez! ‘Anladığımız’ şeyi, ‘gerçekten’ bizim olanı bir başkasına aktaramayız. Mutluluk, zenginlik, bilgi, istek ve sevgi dışarıdan edinilecek şeyler olmadıkları gibi, başkaları tarafından da verilemezler; onlar yalnızca hatirladıklarımızdır ve özümüzün demirbaşlarıdır; her insanın sahip olduğu bir tür doğal mirastır. Hiçbir politika, din veya felsefe sistemi toplumu dışarıdan değiştiremez. Lakin ve fakat bireysel bir devrim, yeni bir psikolojik doğuş, her insanın sıra sıra, hücre hücre Oluşundaki yaralarının sarılması bizi daha refah bir gezegene, daha zeki, daha doğru, daha mutlu bir medeniyete taşıyabilir.” Dreamer’ın yanında öğrendiklerimi aktarırken, ‘devrimsel’ özellik taşımalarına rağmen yalnızca insanlığın, bana göre bugünkü durumunu ilgilendiren konularına değindiğimi ve okuyucunun algılama ve kabullenme yetisini aşabileceğine inandığım bazı hadiseleri ve yaşadığım durumları kitabın bölümlerine dahil etmekten bilinçli olarak kaçındığımı bilmenizi isterim.

Stefano E. D’Anna – Tanrılar okulu PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu