PDF

Susan Bloch, Philip Whiteley – Düz Bir Dünyada Yöneticilik PDF Oku indir

Susan Bloch, Philip Whiteley – Düz Bir Dünyada Yöneticilik PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Susan Bloch, Philip Whiteley – Düz Bir Dünyada Yöneticilik kitabını araştırdık. Ayrıca Philip WhiteleySusan Bloch tarafından kaleme alınan Susan Bloch, Philip Whiteley – Düz Bir Dünyada Yöneticilik kitap özetinin yanı sıra, Susan Bloch, Philip Whiteley – Düz Bir Dünyada Yöneticilik pdf oku, Susan Bloch, Philip Whiteley – Düz Bir Dünyada Yöneticilik yandex, Susan Bloch, Philip Whiteley – Düz Bir Dünyada Yöneticilik e-kitap pdf, Susan Bloch, Philip Whiteley – Düz Bir Dünyada Yöneticilik PDF Drive, Susan Bloch, Philip Whiteley – Düz Bir Dünyada Yöneticilik Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Susan Bloch, Philip Whiteley – Düz Bir Dünyada Yöneticilik PDF indir Oku

Şu son birkaç yıl içinde, dünyanın dört bir yanında, kimsenin hayal edemeyeceği pazarlar açıldı. İşletmelerin artık birden fazla ülkede faaliyet yürütür hale gelmesi, gerek ülkeler arası düzeyde gerekse yerel düzeyde çalışan iş çevreleri yönünden mühim sonuçlar doğuruyor. Her gün, yaşamımızın birden fazla cephesinde yüz yüze gelme olanağımızın hiç bulunmadığı bir çok kişiyle iş yapıyor ve bağlantı kuruyoruz. Hoşumuza gitse de gitmese de, yerel zihniyet yerini küresel zihniyete bırakıyor. Dünya en fazla Asya’da düz bir hal almış gibi görünmekte. İş faaliyetimiz sırasında, küresel köyün dört bir yanından kaynak temin ediyor ve insanlarla iş yapıyoruz. Bu durum, yöneticilerin her gün eşi görülmedik belirsizlik ve bilinmezliklerle başa çıkmalarını gerektiriyor. Elinizdeki kitap vesilesiyle gerçekleştirilen araştırma sonucu vücut bulan on strateji, düz bir dünyanın önümüze çıkardığı olanca karmaşıklık ve paradoksun üstesinden gelmenize yol gösterecektır. Yazarların Notu Araştırma İnsanlar okudukları öykülerden ders çıkarmaktan hoşlanır. İş yaşamı öykülerinden yararlanmak ve bir şeyler öğrenmek istiyorsanız en iyi yolun yüz yüze görüşmelere dayanan bir araştırma olduğu kanısındayız. Bu nedenle, elinizdeki kitabı planlayıp kaleme alırken dayandığımız çerçeve, görüşme ve anketlerden yola çıkmak, elde ettiğimiz araştırma sonuçlarını strateji ve temel bilgiler haline dönüştürmekti. Sırasıyla iş koçluğu ve iş yazarlığından bir araya gelen mesleki deneyimimiz, değişik ticari sektör ve konumlardan, farklı görev ve eğitim alanlarından gelen 64 başarılı yöneticinin bilgi ve anlayışını derlememize olanak sağladı. Bu yöneticiler yalnızca düz bir dünya çapında başarıyla faaliyet göstermek kalmıyorlar, bunun yanı sıra her gün farklı din ve kültürlerden insanlarla, sürekli olarak da sanal düzlemdeki yabancılarla ve dünyanın her yanına dağılmış durumdaki ekiplerle ilişkiye giriyorlar. Yöneticiler tecrübelerini, tutkularını, inançlarını ve endişelerini bizimle açıklıkla paylaştılar. Çoğu bu çalışmamızı, uğraşmakta oldukları birden fazla sorun üzerinde düşünme ve derinlemesine kafa yorma fırsatı yarattığından dolayı son derece yararlı bulduğunu dile getirdi.

Hepimizin kendi payına onların başarılarından ve mücadelelerinden öğreneceğimiz şeyler olacaktır. Şurası açık ki, araştırma kapsamı içindeki konular üzerinde düşünmek için ayırabileceğimiz son derece kıt olan zaman bizim için kıymetli bir meta niteliği taşıyor. Düz Bir Dünyada Yöneticilik’in size bu zamanı kazandıracağını bekliyoruz. Batı Avrupa, Çin, Hindistan, Kuzey ve Güney Amerika ve Singapur’dan toplam 25 yöneticiyle bi hayli derinlikli görüşmeler yaptık. Ayrıca veri toplamak için dünyanın dört bir yanındaki 40 idareciyle internet üzerinden görüştük. Her iki araştırma sırasında da perakendecilik, telekomünikasyon, enformasyon teknolojisi, elektronik, markalı lüks ürünler, yatırım, imalat ve danışmanlık hizmetleri, inşaat, bankacılık, medya ve mühendislik gibi sektörlerdeki çokuluslu büyük şirketlerden, ufak şirketlere ve yeni girişimlere kadar sayısız iş dalı ve şirket tipinde görev yapan insanlarla temas kurduk. Katılımcıların görüşleri 30 kişilik ufak işletmelerden iki milyon kişilik dev firmalara kadar birden fazla şirketteki durumu gözlerimizin önüne çıkarıyor. Bu kuruluşların çalışma personelleri 4 kişiden başlayıp 30 bin insana kadar çıkıyor. Görüştüğümüz bir ekipte 60 kadar farklı milliyetten çalışanın olduğuna tanık olduk; ekip çalışanlarının bağlı olduğu yabancı milliyetlerin oranı çoğunlukla üç ila 30 içinde seyrediyor. Ekiplerin dünya ölçeğinde çalıştıkları ülke sayısı 140’a kadar çıkıyor; en azı iki-üç ülkede iş yapıyorlar. Kimi ekipler bir ülkede yerleşik olarak çalışıyor ve diğer bölgelerde, çok sayıda farklı ülkeden çalışanın görev aldığı büroları var; tedarikçilerle ya ortaklık kurarak veya sıkı işbirliği içinde çalışıyorlar. Araştırmamızda, üst düzey idareciler de içinde olmak üzere, sorumlulukları bir çok zaman kuşağına ve kültüre uzanan çok sayıda orta kademe yöneticisinin de olduğu geniş bir yelpazeyi kucaklayan çokuluslu şirketleri seçtik. Yapılan görüşmeler Kuzey Amerika ve EMEA ülkelerindeki (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) “eski” ekonomilerin yanı sıra, Hindistan ve Çin gibi yeni git gide artan güçlerin iş dünyası önderlerinin ve yöneticilerinin stratejilerini de göz önüne seriyor. Ayrıca saat farkı, iletişim araçlarının kullanımı ve yüz yüze görüşmenin seyrek olması gibi meselelerden ötürü, Birleşik Krallık ile Hindistan’da ikili bir ülkeler arası ekiple çalıştık. Dahası, aramızda kalsın, beş kıtada da çalışma deneyimimiz oldu.

Bu verilerin damıtılmasıyla, II. Kısım 8. Bölümde sıralanan on net strateji ve küresel düz dünyamızda etkin önderliği daha da ilerletmeye yol gösterecek (her bölümün sonunda gösterilen) pratik dersler yaşandı. Bunlar bize her an ve her yerde çalışma, yönetme ve önderlik yapma zorunluluğunun günlük gerçeğiyle alakalı kıymetli kavrayışlar sağlıyor. Örgütlerdeki önderlik geliştirme girişimlerine sağlam bir zemin oluşturdukları gibi, insanları, iş yaşamımıza böylesine heyecan katan yeni karmaşıklıkların çoğunu yönetmeye hazırlayan okul ve üniversitelere, müfredatlarına koyabilecekleri yeni ders konularına ilişkin fikirler sağlıyor.

Susan Bloch, Philip Whiteley – Düz Bir Dünyada Yöneticilik PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu