PDF

Suyolcu – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 38 PDF Oku indir

Suyolcu – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 38 PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Suyolcu – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 38 kitabını araştırdık. Ayrıca Ansiklopedi tarafından kaleme alınan Suyolcu – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 38 kitap özetinin yanı sıra, Suyolcu – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 38 pdf oku, Suyolcu – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 38 yandex, Suyolcu – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 38 e-kitap pdf, Suyolcu – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 38 PDF Drive, Suyolcu – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 38 Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Suyolcu – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 38 PDF indir Oku

Osmanlılar’da su bulma ve akıtma işiyle alakalı bir meslek. Suyun kaynağından bulunup şehirlerde düzenli biçimde akıtılmasına kadar olan bütün faaliyetleri icra eden bir meslek dalıdır. Su yollarının yapımı, bakım ve onarımı, muhafaza edilmesi, suların ölçülmesi ve dağıtılmasıyla alakalı bütün işler bu meslek dalının çalışma alanını meydana getirir. Osmanlı toplum yaşamında diğer bayındırlık hizmetleriyle birlikte şehirlere su getirme işine de oldukça önem verilmiş ve bu amaçla büyük harcamalara girişmekten kaçınılmamıştır. Başta İstanbul olmak üzere Bursa, Edirne, Selânik, Manisa, Amasya, Konya, Kayseri, Halep, Şam gibi büyük şehirlerin su gereksinimlerinin karşılanmasına ve Hicaz suyollarına yapılan harcama ve yatırımlara dair Osmanlı arşivlerinde çok sayıda belgeye ulaşmak olabilecekdür. Devlet tarafından yaptırılan su yollarından başka bazı hayır sahiplerinin kurdukları vakıflar yoluyla getirdikleri sular da şehir sularına katkı sağlamıştır. Suyolculuk işinin Osmanlılar’da inşaat işleriyle uğraşan gruplar içinde bir meslek olarak yer almaya başlaması Fâtih Sultan Mehmed dönemine rastlar. İstanbul’un fethinden ve devletin başşehri olmasından sonra diğer imar hareketleriyle birlikte halkın su gereksiniminin karşılanmasına da önem verildi. Fâtih Sultan Mehmed, İstanbul için yaptırdığı su yollarına hizmet maksadıyla 1472’de on suyolcu (huddâm-ı râh-ı âb) tayin etti. 1.Bayezid zamanında çeşitli vakıf ve imaret tesislerinin kadroları içinde suyolcu, suyolcu çırağı, suyolcu kâtibi gibi bireyler de yer alıyordu. Kanûnî Sultan Süleyman devrinde su sıkıntısını giderebilmek için büyük su projelerinin yapımına başlandı. İstanbul’da suyolcu sayısı ve suyolculuk mesleğinin önemi giderek arttı. Bu durum, araştırmacılarca suyolculuk mesleğinin yalnızca İstanbul’a has bir meslek gibi görünmesine yol açmıştır. Halbuki suyolculuk imparatorluğun her yerinde faaliyet gösteren kaldırımcılık, köprücülük, taşçılık, dülgerlik, nakkaşlık gibi bir meslek dalıdır.

Suyolcu – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 38 PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu