PDF

Suzel Fuzeau – Braesch – Astroloji PDF Oku indir

Suzel Fuzeau – Braesch – Astroloji PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Suzel Fuzeau – Braesch – Astroloji kitabını araştırdık. Ayrıca Suzel Fuzeau tarafından kaleme alınan Suzel Fuzeau – Braesch – Astroloji kitap özetinin yanı sıra, Suzel Fuzeau – Braesch – Astroloji pdf oku, Suzel Fuzeau – Braesch – Astroloji yandex, Suzel Fuzeau – Braesch – Astroloji e-kitap pdf, Suzel Fuzeau – Braesch – Astroloji PDF Drive, Suzel Fuzeau – Braesch – Astroloji Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Suzel Fuzeau – Braesch – Astroloji PDF indir Oku

Astroloji herşeyden önce, akan zamanın ve doğadaki ritmlerin insan tarafından bilincine varılmasıyla ilişkili olan uygarlığın bir verisidir. Tarihi 5000 yıldan fazla bir döneme yayılır ve evrimi hem zaman hem de coğrafya düzlemlerinde kesintisiz bir biçimde sürer. Gökyüzünün gözlemi, Ay’m veya Güneş’in, gezegenlerin ve yıldızların hareketlerinin öğrenilmesi, gündüz ve gecenin, mevsimlerin birbirini izlemesi, lnsan’ın düşünme şekilini çok erken etkilemiştir. Bu nedenle, astrolojik yapıdaki çeşitli uzay-zamansal (spatio-temporel) sistemler, Mısır, Hint, Helenistik, Çin veya Maya gibi çok sayıda uygarlığın gelişimi sırasında ortaya çıkmıştır. Burada yalnızca, Mısır, Mezopotamya, Yunan geleneklerinden doğan Batı astrolojisi incelenecektir. Bu ufak kitap, astrolojiyi tarihsel olarak betimleyici temeller üzerine yerleştirerek, onun elde bulunan nesnel unsurlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında, ana çizgilerini ve esas içeriğini önceden belirlemeden, astrolojiyi oldukça önemli biçimde incelemek bize olabilecek gelmedi. Bu bedenle, kitabın ilk bölümünde, şimdilerde genel kabul gören astroloji metotlarınin bileşenlerini sunmaya kendimizi zorunlu hissettik. Bu yol bize astroloji sözcüğünün geniş kullanım alanı ve herkesin kafasındaki hemen hemen paradoksal büyük belirsizlik nedenleriyle, gerekli göründü. Bu yolla, tarihle alakalı üç bölüm boyunca astrolojinin kökenini daha iyi anlayabilir ve Babil’den günümüze dek gelen unsurlarının gelişimini ve macerasıni daha iyi izleyebili- riz. Böylelikle, iyi tanımlanıp, tarih içinde· konumu belirlendikten sonra, beşinci bölümde astroloji ve modern bilimi karşı karşıya geldirmak olabilecek hale gelir: çetrefilli ve güç bir sorun. Sorunu önce, olabilecek en nesnel biçimde, en belirgin olgularıyla incelemeye başlayacağız. Not: Metinde köşeli parantez içindeki sayılar sondaki bibliyografyaya gönderme yapmaktadır. Bibliyografya kitapta doğnıdan kullanılan eserleri içerir. Günümüzde genelde kabul gören şekiliyle Batı astrolojisinin tekniğini çizgileriyle bilmek sonraki bölümlerin konusunu oluşturacak olan tarihinin ve bilimlerle ilişkisinin iyi bilinmesi için zorunludur.

Burada, Larousse de 1′ Astrologie sözlüğünde bulunan terimleri kullandık.[1] Bireyin doğum veya gökyüzü haritası, horoskop, lngilizcc nativity veya birth chart, tüm astrolojinin temelidir; hu konuyla alakalı yöntemler, çeşitli tekniklerin ve yorumlama alanlarının bir iizetinin ardından sunulacaktır.[2,3,4,5,6,7] !.Zodyak 1’amm.- Zodyak, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 18° alanınde, içinde Güneş’in ve gezegenlerin döndüğü bir gökkubbe kuşağıdır. Ekliptik, dünyamızdan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Güneş’in Yeryüzü etrafında bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka binıey değildir; diğer hir deyişle yer-merkezli sistemin bir verisidir. Ekliptik düzlemi, şimdilerde, gök ekvatoruna göre hemen hemen 23° eğilimli durumdadır ve onu, adları ekinoks olan iki noktada keser; ilkbahar ekinoksu veya “Koç’un ilk noktası” (ilkbahar noktası) ve sonbahar ekinoksu. Ekliptik üzerindeki yıllık dolanımı sırasında Güneş, günde hemen hemen bir derece ilerleyerek (yılda 360°) zodyağın 12 burcundan geçer. Oysa, çok iyi bilinmektedir ki Güneş’in zodyağın 12 burcu etrafındaki görünür hareketini yaratan, gerçekte Dün-ya’nın Güoeş etrafındaki dönüşüdür. (Tablo 1 ve şekil l)

Suzel Fuzeau – Braesch – Astroloji PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu