PDF

Taner Timur – Türkiyede Çok Partili Hayata Geçiş PDF Oku indir

Taner Timur – Türkiyede Çok Partili Hayata Geçiş PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Taner Timur – Türkiyede Çok Partili Hayata Geçiş kitabını araştırdık. Ayrıca Taner Timur tarafından kaleme alınan Taner Timur – Türkiyede Çok Partili Hayata Geçiş kitap özetinin yanı sıra, Taner Timur – Türkiyede Çok Partili Hayata Geçiş pdf oku, Taner Timur – Türkiyede Çok Partili Hayata Geçiş yandex, Taner Timur – Türkiyede Çok Partili Hayata Geçiş e-kitap pdf, Taner Timur – Türkiyede Çok Partili Hayata Geçiş PDF Drive, Taner Timur – Türkiyede Çok Partili Hayata Geçiş Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Taner Timur – Türkiyede Çok Partili Hayata Geçiş PDF indir Oku

Bu araştırmayı, Türk Devrimi ve Sonrası başlıklı kitabımın devamı olarak 1970’lerde kaleme almaya başlamıştım. 12 Mart Rejimi’nin karanlık atmosferinde yaşıyorduk ve o zamanda kitaplar yazılmıyor, daha çok yakılıyorlardı. Kollektif bir çekingenliğin “Ara Rejim” olarak isimlendirdiği bu senelerda, çok partili hayata geçiş koşullarına eğilmek ve demokrasimizin “ilkel günahı’nı aramak enteresan bir çalışmaydı. Ne var ki 12 Mart Rejimi’ni destabilizasyon ve “anarşi” senelerı, onları da daha katı bir “Ara Rejim” izledi. Böylelikle Türk kültürünün, Cumhuriyet tarihimizdeki en büyük saldırıya uğradığı bu sürede, sayısız araştırma gibi, benim çalışmam da tamamlanamadı. Daha sonra yeniden gurbet dönemi başladı ve toplumsal hastalıklarımızın nedenini tarihimizin derinliklerinde aramaya yöneldim. Zaten Paris’te geçirdiğim 1974-1977 senelerında, tarihi evrimimizi evrensel ve özgül yönleriyle daha iyi görebilecek bir ortamda olduğumdan, çalışmalarımı Osmanlı tarihine kaydırmıştım. Bugü ile ilgili genel gözlemlerde bulundum. ” Türk Demokrasisinin bilinmesinda, umut ettiğim gibi, ufak de olsa bir katkıda bulunabildiysem, kendimi amacıma ulaşmış sayıyorum. Paris, Ocak 1991 DEMOKRAT PARTİ KURULUYOR: OLAYLARIN GELİŞİMİ Demokrat Parti 7 Ocak 1946’da kuruldu. Bunun yanında DP’nin ortaya çıkışını hazırlayan etkenler daha savaş senelerında kendilerini hissettirm eye başlamışlardı. DP kuruluşu ve yapısı itibariyle genelde öncedenki muhalefet hareketlerine bağlanır. Bu muhalefet hareketlerinin sonuncusu olan Serbest Fırka’nın bir devamı gibi görülür. Gerçekten bütün muhalefet senelerı boyunca da Serbest Fırka gibi bir “muvazaa” (danışıklı döğüş) partisi olup olmadığı tartışılm ıştır. Toplumsal yapımız yönünden DP’yi ele alırken bu nokta üzerinde aynca duracağım.

Burada, konuya girerken, ülkeler arası ilişkiler yönünden öncedenki denemeyle bir benzerliğe dikkati çekmek istiyorum. Serbest Fırka ülkeler arası kapitalizmin buhranının Türkiye’de etkilerinin hissedilmeye başlandığı bir sırada kurulmuştu. Bu buhran toplumun bütün kesimlerinde büyük bir hoşnutsuzluk yaratm ış, iktisadi gelişme olanaklarını sarsmış ve devletçiliğin çeşitli uygulama şekillerinin ortamını hazırlamıştı. Bu durumda, kısmen de bu genel, fakat gizli muhalefeti açığa çıkarmak ve yumuşatmak maksadıyla, siyasal rejimimizi çok partili düzen yönünde geliştirmek, devrin yöneticilerine uygun görülmüştü. Bunun yanında, bilinen nedenlerle bu denemeye kısa bir süre sonra son verilmiş ve bu sefer de rejimin otoriter niteliğini pekiştiriri önlemlere başvurulmuştu. Bu zamanda Avrupa’da kurulan faşist rejimlerin anti-parlamenter ve ırkçı ideolojilerinin de bu yönde etkileri olmuştu. II. Dünya Savaşı’na giden buhran ve ülkeler arası ilişkiler ortamı da Türkiye’de benzer bir durum yaratm ıştı. Bu durumun siyasal rejimimiz yönünden etkilerini CHP’- nin 1939’da toplanan 5. Büyük Kurultay’ında göze çarpıyor. Bu Kurultay’da da, 1939 Türkiye’sinde olduğu gibi, dev9 rin yöneticilerine bir muhalefet organı yaratm ak uygun görünmüştü. Lakin, Serbest Fırka denemesinde, farklı olarak, bu kez bu organın parti içinde ve parti denetiminde tutulm ası kararlaştırılm ıştı. “Müstakil grup” bu düşüncenin eseridir. Kurultay tarafından seçilen, farklı siyasal felsefelere sahip 21 milletvekilinin meydana getirdiği bu organ, Parti Grubu’nda görüşmelere ve oylamalara katılmayacak; fakat Meclis’te görüşmelere ve oylamalara katılacaktı. Bu durum Müstakil Grup’un denetleme olanaklarını sınırlam akla birlikte, 1930’daki durumun aksine, ülkeler arası gelişim ve Türkiye’deki etkileri bu kontrollü muhalefet düşüncesinin, giderek başka bir biçimde gerçek bir muhalefete dönüşmesine yol açm ıştır.

Gerçekten, II. Dünya Savaşı başında, Türkiye’de özellikle totaliter rejim lerin İktisadî ve ideolojik etkileri ağır basarken, savaşın son yıllan faşizmin ezildiği ve demokrasilerin zafere ulaştığı seneler olmuştur.

Taner Timur – Türkiyede Çok Partili Hayata Geçiş PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu