PDF

Tanzimat – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 40 PDF Oku indir

Tanzimat – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 40 PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Tanzimat – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 40 kitabını araştırdık. Ayrıca Ansiklopedi tarafından kaleme alınan Tanzimat – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 40 kitap özetinin yanı sıra, Tanzimat – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 40 pdf oku, Tanzimat – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 40 yandex, Tanzimat – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 40 e-kitap pdf, Tanzimat – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 40 PDF Drive, Tanzimat – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 40 Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Tanzimat – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 40 PDF indir Oku

Sultan Abdülmecid’in paylaştığı mülkî ıslahat programı ve bunun uygulandığı dönem. Sözlükte “düzenlemek, sıraya koymak, ıslah etmek” manasına gelen tanzîm kelimesinin çoğulu olan tanzîmât literatürde “mülkî idareyi ıslah ve yeniden organize etme” mânasında kullanılır, bunun yanı sıra bu düzenlemelerin yapıldığı dönemi nitelendirir. Son araştırmalar genelde, 3 Kasım 1839’da ilân edilen Gülhane Hatt-ı Hümâyunu ile (Tanzimat Fermanı) başlatılan dönemin ilk icraatlarının 1830 yılına kadar geri götürülebileceğini ortaya koymuştur. Ne zaman bittiği ise tartışmalı olup bunun için Sadrazam Âlî Paşa’nın öldüğü 1871, Midhat Paşa’nın sürgüne gönderildiği 1877, Meclisi Meb‘ûsân’ın kapatıldığı 1878 yahut Düyûn-ı Umûmiyye İdaresi’nin kurulduğu 1881 gibi tarihler verilir; fakat 1878’de meclisin kapatılmasıyla dönemin bittiği yönünde genel bir fikir oluşmuştur. 1.Mahmud, Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdıktan sonra 1830’ların başından bu yana Osmanlı merkez teşkilâtını tamamen değiştirdi. 1831’de sarayda mühim bir müessese olan silâhdarlığı lağvetti; sır kâtipliğini Mâbeyin başkâtipliğine dönüştürerek saray sekreteryasını meydana getirdi. İki yıl sonra Mâbeyin Müşirliği’ni kurdu ve Enderûn-ı Hümâyun’un oda nizamını yeniden düzenledi. Bunun yanı sıra Bâbıâli’deki kurumların isimlerini değiştirdi ve görev alanları daha açık biçimde tanımlanmış uzmanlık birimleri olan nezaretleri teşkil etti. Meclisi Vâlâ gibi yüksek meclislerin yanında nezaretlere gördükleri işlerde yardımcı olmak üzere bazı meclisler kurdu. 24 Mart 1838’de teşkil ettiği Meclisi Vâlâ’nın kuruluş amacını, yapmayı düşündüğü ve Tanzîmât-ı Hayriyye (Tanzîmât-ı Mülkiyye) diye nitelendirdiği ıslahatı tesbit ve müzakere şekli olarak tespit etti (Takvîm-i Vekāyi‘, nr. 163, 11 Muharrem 1254, s. 2). Bu adlandırma onun tasarladığı reformların genel adıydı. Mayıs 1838’de biri ulemâ, diğeri memurlar için iki ceza kanunu hazırlattı.

Tanzimat – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 40 PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu