Hukuk Kitapları

Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları PDF indir

Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları PDF indir, e-kitap sitemizde Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Halil Ahmet Bakırcı tarafından kaleme alınan Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları kitabı 416 sayfadan oluşup, Ciltsiz kapak olarak yayınlanmıştır. Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları kitabını 9789750277474 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları kitap özeti, Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları pdf oku, Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları yandex, Halil Ahmet Bakırcı e-kitap pdf, Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları PDF Drive, Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları PDF Oku

Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları Kısa Özet

Kitap beş ana bölümden buluşmaktedir. Birinci bölümde; tasarrufun iptali davası tanımı, amacı, hukuki niteliği ve muvazaa içindeki farklar, ikinci bölümde tasarrufun iptali davasının tarafları, görev, yetki, davanın tarafları, yargılama usulü ve süreler, üçüncü bölümde tasarrufun iptaline konu olan tasarruflar ve ispat, iptal davasında yetkili ve görevli mahkeme, dördüncü bölümde davanın kabulü ve reddi, yargılama giderleri, vekalet ücreti ve iadenin şümulü, yargılama usulü, tasarrufun iptali davasında süreler, beşinci bölümde de tasarrufun iptali davasında ihtiyat-i haciz ve kanun yolu yer almakta olup, sonuç bölümünde ise değerlendirmeler ve tavsiyelerde bulunulmaktadır.
Kitapta tasarrufun iptali davasının açılmasından sonuna kadar olan süreç tüm ayrıntı kısmı ile uygulamada yaşanan sorunlar ile birlikte geniş bir şekilde biçimde anlatılmıştır, iptal davasından sonra haciz, cebri satış işlemleri ve sıra cetveline kadar olan süreçler tüm ayrıntı kısmı ile birlikte örnek Yargıtay ve istinaf kararları ışığında anlatılmıştır.
Tasarrufun iptali ve muvazaa davası içindeki farklar ve benzerlikler de geniş bir şekilde biçimde işlenerek her iki davanın dayanak noktalan anlatılmıştır. Kitabın arkasında bulunan dava dilekçesi ve yanıt dilekçesi emsallari de tarafımızca mahkemeye sunulan dilekçelerimizden derlenmiş olup, hem konunun daha kapsamlı bir şekilde bilinmesina hem de uygulama noktasında yol gösterecek niteliktedir.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
    • Tasarrufun İptali
    •  Tasarrufun İptali Davasının Tarafları, Görev, Yetki ve Yargılama Usulü
    •  Tasarrufun İptaline Konu Olan Tasarruflar İİK 278, 278 ve 280
    •  Davanın Kabulü ve Reddi,  Yargılama Giderleri,  Vekalet Ücreti ve İadenin Şumulü
    •  Tasarrufun İptali Davasında İhtiyat–i Haciz ve Kanun Yolu

Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu