PDF

Ted C. Fishman – Çin İnc. PDF Oku indir

Ted C. Fishman – Çin İnc. PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Ted C. Fishman – Çin İnc. kitabını araştırdık. Ayrıca Ted C. Fishman tarafından kaleme alınan Ted C. Fishman – Çin İnc. kitap özetinin yanı sıra, Ted C. Fishman – Çin İnc. pdf oku, Ted C. Fishman – Çin İnc. yandex, Ted C. Fishman – Çin İnc. e-kitap pdf, Ted C. Fishman – Çin İnc. PDF Drive, Ted C. Fishman – Çin İnc. Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Ted C. Fishman – Çin İnc. PDF indir Oku

Fakirliğin ve komünist rejimin girdaplarına bu kadar kapılan Çin nasıl küresel kapitalizmin enerjik merkezi haline gelmiştir? Çin, ABD ve Avrupa’da üretilen her şeyi yarı fiyatına üretirse ne olur? Bu gelişme yaşamımızı nasıl etkiliyor? China Inc., bu algılaması zor soruları zengin ve geniş bir şekilde bir biçimde anlatıyor. Herkesin gelecek ile ilgiliki fikirlerini değiştirmesi gerekiyor…

BÜYÜYEN ÇİN – KÜÇÜLEN DÜNYA Dünyanın en bi hayli hızlı değişen ekonomisine sahip olmanın getirdiği güçle birlikte Çin, tüketici, çalışan ve vatandaş olarak hepimizin yaşamını etkilemekte. Ürün etiketlerinde en sık rastlanan “Made in China” (Çin Malı) ibaresi hemen hemen para kadar küreselleşmiş durumda. Günümüzde Çin, herhangi başka bir ülkeyle kıyaslanamayacak kadar yüksek miktarlarda konfeksiyon ürünü, ayakkabı ve çocuk oyuncağı üretiyor. Aynı zamanda teknolojik ürünlerden geri kalmaksızın diğer ülkelerden fazla daha fazla sayıda TV, DVD oynatıcı, cep telefonu gibi ürünleri piyasaya sunuyor. Son zamanlarda ise giderek uzmanlaşmaya vardığı biyoteknoloji ve bilgisayar imalatı konularında ilerliyor. Bu gelişme şuana dek görülen en kapsamlı ekonomik kalkınma olarak değerlendiriliyor. Çin ekonomik gelişmenin her basamağını hızla ve sağlam adımlarla tırmanıyor. Başka hiçbir ülke küresel ekonomik hiyerarşiyi bu şiddette sarsamıyor; çünkü Çin, ekonomi oyununu en iyi biçimde oynuyor. Çin’e daha yakında zamandan bakalım; yüzölçümü bu denli büyük olan bir ülkede, (öte yandan Boeing 757’lerin parçalarını öte yandan yerel üretim füzeler imal eden) ulusun çoğunluğu,sayıları 100-160’ı bulan 1 milyonu aşkın nüfuslu şehirler de yaşamakta. Amerika’da bu nüfusa sahip şehir sayısı 9 iken, tüm Avrupa’da 36’yı fakat buluyor. Çin ülkeler arası petrol sahaları satın almanın yanında, Rusya ve Suudi Arabistan şirketleriyle bunun yanı sıralıklı petrol ve gaz tedarik anlaşmalarına imza atıyor. Günümüzde Çin, kendisini git gide git gide artan bir biçimde sanayileşmenin en üst kademesine doğru konumlandırmakta. Dünyanın en gözde yatırım yeri olan Çin’e, başta bilgisayar ve diğer endüstrilerden aşırı miktarda sermaye akışı gerçekleşiyor.

Mao yönetiminde komünist bir rejimle, tarıma dayalı ekonomiden ileri sanayi devleti düzeyine zorlu ve dramatik geçişini çoktan tamamlayan Çin, şimdi diğer sanayileşmiş ülkelerin teknolojilerini geride bırakıyor. Çin’in mucizevi ekonomik gücü her an karşımıza çıkabilir. Gazetelerin ekonomi ve iş dünyası sayfalarını okumayanlar için bile, merdiveni tırmanan Çin’in ayak sesleri her yandan duyulmaktadır ve aslında gündelik yaşamımızın bir parçası olmuştur. Bir yandan, fabrikatör bir arkadaşınız kuşaklardır ailesine ait işyerinin Çin yarışı yüzünden ne kadar zor durumda kaldığından şikayet eder; diğer yandan herhangi bir göçmen tarafından işletilen bir dükkanda pilden, cep telefonu aksesuarlarına kadar her şeyin Çin malı olduğunu fark edebilirsiniz. Ya da Amerika’da bir üniversitede öğretim görevlisi arkadaşınızdan, Amerikan biyoloji fakültelerindeki tüm bilginin Musevi profesörler tarafından, hevesli, genç Çinli kadınlara aktarıldığını duyarsınız. Diğer taraftan araştırma görevlisi Çinli bir tanıdığınız Çin’in şu anda fırsatlar diyarı olduğunu söyleyerek ülkesine dönme kararı aldığından heyecanla bahseder. Bir yandan büyük şirketlerin Çin’le rekabet edebilmek için işçilerini işten çıkarttığını duyarsınız yahut Şangay’da İngilizce öğretmeni olan bir arkadaşınız ultramodern bir klinikte yalnızca 600 dolara mal olan lazer göz cerrahi operasyonundan ne kadar tatmin kaldığını anlatırken aynı işlemin Amerika yahut Avrupa’da on katına mal bulunacağını hesaplarsınız. Hostes arkadaşınız dünya markalarının Çin’den aldığı taklitlerini gösterirken sanat galerisi sahibi arkadaşınız ise paranızı Çinli sanatçıların eserlerine yatırmanızı öğütlemektedir. Başka bir örnek; dijital fotoğraf kamerası almaya karar verdiniz ve üstün teknolojisine güvendiğiniz Japon markası Nikon’un sayısız modellerinden birinde karar kılmaya çalışırken parçalara dikkatli baktığınızda ufacık puntolarla yazılmış ‘Made in China ‘ – Çin Malı ibaresini görürsünüz. Dünyanın çeşitli yerlerinde imalatçılar Çin yarışıne yenik düşüp bildikleri işi bırakmak zorunda kalmışlardır çünkü aynı malı Çinlilerden daha ucuza nasıl mal edecekleri ile ilgili hiçbir fikirleri yoktur. Dünyanın herhangi bir kozmopolit şehrinde ve özellikle Amerika’da, gün geçtikçe daha çok Çinliye rastlamanız işten değildir. Lakin Çin’den Amerika’ya ulaşan yalnızca çalışkan ve azimli Çinliler değildir, Çin’deki fabrikaların bacalarından sızan arsenik ve diğer sanayi atıklarıyla karışık bir toz bulutu Pasifik okyanusunu aşarak Kaliforniya üzerine çökmektedir. Küresel çevre kirliliği yönünden bakıldığında yoğun sanayileşme, kalabalık nüfus ve otomobil kullanımındaki artışla birlikte Çin’in rolü yadsınamaz hale gelmiştir. Dünyadaki dengeleri sarsan Çin’in dünü ve bugünü iyi kavranırsa yarınıyla alakalı yorum yapmak olabilecek olabilir. Geçmişte kalabalık nüfusunu istihdam etmekte bi hayli zorlanan Çin, şu anda tüm insanlığın beşte birini oluşturan nüfusuyla dünyanın en büyük pazarını oluşturmakta.

Başka bir deyişle, dev şirketlerin en cazip müşterisi konumundadır. İşte tam da bundan dolayı Çin, değişik bir biçimde ele alınmalı ve yeni dünya düzeninin belirleyicisi olacak en kritik toplum olarak algılanmalıdır. Devasa İşgücü Çin’in son 25 senedir geçirdiği bi hayli hızlı ekonomik değişimin temelinde yüksek nüfusu bulunmaktadır. Bu rakam resmi verilere göre1.3 milyar, tahmini olaraksa 1.5 milyardır. Bu iki sayım içindeki fark bile Almanya, Fransa ve İngiltere’nin toplam nüfusunu geride bırakmaktadır. Genel kanının aksine Çin en ucuz işgücüne sahip değildir. Saati 25cent olanlar bile,daha yoksul Uzakdoğu yahut Afrika ülkelerine oranla daha yüksektir. Lakin Çin ülkeler arası imalatçılara göreceli olarak dengeli ve güvenilir bir ortam yanında kabiliyetli ve disiplinli işgücü sağlamaktadır. Bu nedenle Çin dünya çapında tercih edilen bir atölyeye dönüşmüştür. Gelişen piyasa kapitalizmi ve devletin tarıma yönelik teşviklerini kesmesi sebebiyle 90-300 milyon içinde insan kırsal alandan şehirlere göç etmiştir.2010 yılına sıra geldiğinde Çin nüfusunun yarısının kentsel alanlarda yaşayacağı öngörülmektedir. Bu veriler, üretim gücü yüksek, maliyeti düşük imalatmakinası Çin’in milyarı aşan tüketici nüfusunun kabaran iştahıyla birlikte dünyanın en büyük doğal kaynağına dönüşeceğini göstermektedir. Çinlilerin ve dünyanın geri kalanının bu kaynağı nasıl kullanacağı küresel ekonomiyi ve diğer ekonomileri şekillendirecektir.

Bu gelişmenin etkisi en az Amerikan sanayileşmesi ve genişlemesinin geçtiğimiz yüzyıl boyunca süren etkisi kadar olacaktır. Erozyona Uğrayan Amerikan İşgücü Çin’de son haftalarda gerçekleşen ekonomik gelişimin etkisi, yalnızca Amerika Birleşik Devletlerinde 2000 senesinden beri, üretim sektöründeki 2,9 milyon çalışanın işsiz kalmasına neden olmuştur. Bu nedenle, ne vergiler ne bütçe açıkları ne de teröre karşı sürdürülen savaşın maliyeti Çin’in yarattığı etkinin önüne geçememiştir. Amerika’nın politik ve ekonomik gündemini zemin alan kamuoyunun Çin ile ilgiliki tepkileri hızla değişmektedir. Misal verilecek olursa 2003 senesinde, Bush yönetiminin ileri gelen ekonomi yetkilileri, Harley Davidson fabrikasını ziyaret ettiklerinde işçi ve yöneticilerin isyanıyla karşılaşmışlardır. Çünkü Amerikan ikonlarından biri haline gelmiş Harley Davidson motosikletlerini üreten tesisin ne kadar dayanabileceği Amerikan hükümetinin Çin yarışıne karşı alacağı tavra bağlıdır. Diğer imalathanelerdeki tepkiler de aynıdır. Dünyanın en yüksek nüfusa sahip ülkesinin büyüyen gücüne karşı mücadele veren ufak ve orta ölçekli işletmeler ve çalışanlarının endişeları ve öfkeleri sürekli olarak artmaktadır. En fazla sesi çıkan Cumhuriyetçilerin yanında solcusu, sağcısı, tüm çalışanlar Amerikan hükümetinin, Çin’in ayak seslerine pür dikkat dinlemesini ve önlem almasını istemektedir. Amerika’daki imalat işçilerinin işlerini kaybetmelerine neden olan Çin’in, rekabet sebebiyle de gerekli olduğunu unutmamak gerek. Şu anda Çin dünyanın fabrikası olmakla birlikte dünyanın en büyük pazarı konumundadır. Gelişen dünyanın olanaklarını elinden almak bir yana, Çin’in doymak bilmeyen ekonomisi yoksul ülkelere kazanç sağlamaktadır. Çin, elindeki üretim ve işgücü kapasitesiyle tüm dünya çapında fiyat aralıkları düşürmektedir. Bu dinamiği açıklamanın kolay bir yolu yoktur fakat eşi görülmemiş bir değişim söz konusudur.

Ted C. Fishman – Çin İnc. PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu