PDF

Terry Eagleton – Marksizm ve Edebiyat Eleştirisi PDF Oku indir

Terry Eagleton – Marksizm ve Edebiyat Eleştirisi PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Terry Eagleton – Marksizm ve Edebiyat Eleştirisi kitabını araştırdık. Ayrıca Terry Eagleton tarafından kaleme alınan Terry Eagleton – Marksizm ve Edebiyat Eleştirisi kitap özetinin yanı sıra, Terry Eagleton – Marksizm ve Edebiyat Eleştirisi pdf oku, Terry Eagleton – Marksizm ve Edebiyat Eleştirisi yandex, Terry Eagleton – Marksizm ve Edebiyat Eleştirisi e-kitap pdf, Terry Eagleton – Marksizm ve Edebiyat Eleştirisi PDF Drive, Terry Eagleton – Marksizm ve Edebiyat Eleştirisi Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Terry Eagleton – Marksizm ve Edebiyat Eleştirisi PDF indir Oku

Marksizm bi hayli karmaşık bir konudur ve onun Marksist edebiyat eleştirisi olarak anılan dalının da ondan aşağı kalır yanı yoktur. Öyleyse bu kısa çalışmada birkaç temel meseleye ve onlar etrafında git gide artan bazı temel sorunlara değinmekten fazlasını yapmak imkânsızdır. (Bahsi açılmışken söyleyeyim: Kitap aslında kısa bir giriş çalışması serisi için tasarlandığından ötürü olabildiğince kısa tutuldu.) Bu türden kitapların riski, konuya zaten aşina olanlan sıkabilecek olması ve konunun yabancısı olanlar içinse bir bulmacaya dönüşebilmesidir. Az da olsa özgünlük ve kapsayıcı olma iddiam var; bunun yanı sıra en az derecede sıkıcı olmaya yahuthut kafa karıştırıcı olmamaya çalışacağım. Marksist edebiyat eleştirisi hususunda olabildiğince açık olmayı planlıyorum; fakat varolan kuvvetlikler sebebiyle bu hiç de kolay bir görev değil. Yine de bekliyorum ki, kuvvetlikler sunumdan ziyade konunun kendisine ilişkin olur. Marksist eleştiri, edebiyatı, onu görülmektediran tarihsel koşullar yönünden ele alır ve benzer bir biçimde kendi tarihsel koşullarına karşı da bilinçli olmalıdır. Yani, eleştirisini şekillendiren tarihsel etmenleri ele almaksızın Georg Lukâcs gibi Marksist bir eleştirmene ilişkin bir açıklama yapmak, apaçık ki yetersiz kalacaktır. O halde Marksist eleştiriyi tartışmanın en kıymetli yolu, Marx ile Engels’ten günümüze doğru tarihsel bir yolculuk yapmak ve böylelikle Marksist eleştirinin köklerinden bu yana tarihsel seyri içinde nasıl değiştiğinin haritasını çıkarmaktır. Ne var ki yer darlığı sebebiyle bunu yapmak imkânsızdır. Bu nedenle Marksist eleştiriye dair dört merkezî konuyu seçtim ve çeşitli yazarları bu konular ışığında ele aldım; bunun yanı sıra bu durum, birden fazla kısaltma ve atlama yapılmasına neden olsa da bunun yanı sıra konunun bütünlüklü ve tutarlı olmasını sağlar. Konuşurken Marksizmden bir “konu” olarak bahsediyorum ve böylesi kitaplarda tam da bir tür akademizme katkıda bulunmak gibi gerçek bir tehlike mevcuttur. Şüphe yok ki, yakında zamanda Marksist eleştirinin sorunsuz bir biçimde, edebiyata dair Freudcu ve mitolojik yaklaşımları arasına; en azından çok daha kışkırtıcı akademik bir “yaklaşım” olmaya, öğrencilerin yürümesi için çok daha iyi düzenlenmiş bir araştırma alanına sıkıştırıldığını göreceğiz. Bunun gerçekleşmesinden önce kendimize hatırlatmaya değer basit bir gerçek var.

Marksizm, insan toplumlarına ve onların dönüşüm pratiğine ilişkin bilimsel bir kuramdır; çok daha somut bir biçimde söylersek, Marksizm anlatısı bireylerin kendilerini sömürü ve baskıdan kurtarma mücadelesine dair bir hikâyedir. Bu mücadelelerde akademik bir şey yoktur ve bedelini bunu unutarak öderiz. Bu mücadelenin, Kayıp Cennet’in veya M iddlemarch’m Marksist okumasıyla bağlantısı doğrudan doğruya apaçık değildir. Ne var ki Marksist eleştiriyi akademik arşivlere hapsetmek büyük bir hatadır; çünkü sahip olduğu önem, merkezî olmasında değil, insan toplumlarım dönüştürmekte oynadığı rolde yatar. Marksist eleştiri, ideolojileri -yani, insanlığın çeşitli zamanlarda toplumda yaşadığı düşünceleri, değerleri ve duygulan- anlamayı amacında olan çok daha kapsamlı çerçeveli kuramsal bir analizin parçasıdır. Ayrıca bu düşüncelerin, değerlerin ve duyguların bazıları yalnızca edebiyatta bulunabilir. İdeolojileri anlamak, aynı anda hem geçmişi hem de şimdiyi derinlemesine kavramaktır ve böylesi bir kavrayış özgürleşmemize katkı sağlar. Bu kitabı yazarken şuna inanıyordum: Bu meseleleri benimle tartışarak hemen hemen kitabın yardımcı yazarları olan, Oxford’taki Marksist eleştiri sınıfımın üyelerine adayabileceğim bir kitap.

Terry Eagleton – Marksizm ve Edebiyat Eleştirisi PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu