PDF

Tevekkül – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 41 PDF Oku indir

Tevekkül – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 41 PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Tevekkül – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 41 kitabını araştırdık. Ayrıca Ansiklopedi tarafından kaleme alınan Tevekkül – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 41 kitap özetinin yanı sıra, Tevekkül – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 41 pdf oku, Tevekkül – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 41 yandex, Tevekkül – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 41 e-kitap pdf, Tevekkül – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 41 PDF Drive, Tevekkül – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 41 Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Tevekkül – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 41 PDF indir Oku

Allah’a güvenip dayanma anlamında terim. Sözlükte “Allah’a güvenmek” manasına gelen vekl kökünden türeyen tevekkül “birinin işini üstüne alma, birine güvence verme; birine işini havale etme, ona güvenme” mânasına gelir. Birine güvenip dayanan kimseye mütevekkil, güvenilene vekîl denir. Kaynaklarda çoğunlukla vekil kelimesi kefille eş manalı gösterilmişse de Râgıb el-İsfahânî’ye göre vekil kefilden daha geneldir; her vekil kefildir, fakat her kefil vekil değildir. Tevekkül dinî ve tasavvufî bir terim olarak “bir kimsenin kendini Allah’a teslim etmesi, rızkında ve işlerinde Allah’ı kefil bilip yalnızca O’na güvenmesi” şeklinde tanımlanmaktadır (el-Müfredât, “vkl” md.; Lisânü’l-ǾArab, “vkl” md.; Tâcü’l-Ǿarûs, “vkl” md.; Gazzâlî, IV, 259). İbn Teymiyye tevekkülün “kalbin yalnız Allah’a güvenmesi” manasına geldiğini altını çizerek bunun nedenlere başvurma ve mal biriktirmeye aykırı olmadığını söyler (et-Tuĥfetü’lǾIrâķıyye, s. 185). Tasavvuf kaynaklarında tevekkül ile ilgili değişik tanımlar yapılmıştır (Kelâbâzî, s. 101-102; Kuşeyrî, I, 467-478; İbn Kayyim el-Cevziyye, II, 119-122). Teslim (birine boyun eğme, hükmüne rıza gösterme) ve tefviz de (işi birinin tasarrufuna bırakma) tevekküle yakın mânada kullanılmakla birlikte bazı âlimler tefvizin tevekkülden daha kapsamlı kapsamlı olduğunu belirtir (İbn Kayyim el-Cevziyye, II, 143-144).

Tevekkül – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 41 PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu