Hukuk Kitapları

Tıbbi Bilirkişi PDF indir

Tıbbi Bilirkişi PDF indir, e-kitap sitemizde Tıbbi Bilirkişi kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Fatma Aba Harmancı tarafından kaleme alınan Tıbbi Bilirkişi kitabı 210 sayfadan oluşup, Ciltsiz kapak olarak yayınlanmıştır. Tıbbi Bilirkişi kitabını 9786052587676 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. Tıbbi Bilirkişi kitap özeti, Tıbbi Bilirkişi pdf oku, Tıbbi Bilirkişi yandex, Fatma Aba Harmancı e-kitap pdf, Tıbbi Bilirkişi PDF Drive, Tıbbi Bilirkişi Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

Tıbbi Bilirkişi PDF Oku

Tıbbi Bilirkişi Kısa Özet

1. Bilirkişi Tanımı, Bilirbirinin Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması ve Bilirinsana Başvurma Hâlleri

A. Bilirkişi Tanımı

B. Bilirkişiliğin Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması

C. Bilirinsana Başvurmayı Gerektiren Hâller

1. Özel Veya Teknik Konuların Varlığı

2. Hâkimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel Ve Hukuki Bilgi İle

Çözümlenmesi Mümkün Olmayan Konuların Varlığı Iı. Bilirkişi Sayısı, Nitelikleri Ve Görevlendirilmesi

A. Bilirkişi Sayısı

B. Bilirbirinin Nitelikleri

1. Yeterlilik (Ehliyet) Ve Uzmanlık (İhtisas) 

2. Tarafsızlık Ve Dürüstlük

C. Bilirkişi Görevlendirilmesi

1. Bilirkişiliğe Kabul Şartları

A. Bilirkişilik Faaliyetinde Bulunacak Gerçek Kişilerde Aranan Şartlar

B. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Bünyesinde Bilirkişi Olarak Çalışacak Kişiler

C. Hukukçu Bilirbireylerde Aranan Şartlar

2. Bilirkişilik Başvurusu Ve Bilirkişilik Siciline Kayıt

3. Bilirkişi Görevlendirilmesi

4. Bilirkişilik Listesinden Çıkarılma Ve Denetim 

Iıı. Bilirkişi Raporu

1. Bilirkişilik Raporu

2. Bilirkişi Görüşü/Raporu Tanım

3. Bilirkişi Görüşünün Sunulma Şekli

4. Bilirkişi Raporunun İçeriği

5. Bilirkişi Raporunun Önemi

6. Bilirkişi Portal (Uyap)

Iv. Bilirbirinin Hukuki Statüsü, Bilirkişi Görüşünün Hukuki Niteliği, Bilirbirinin Yükümlülükleri Ve Yetkileri

A. Bilirbirinin Hukuki Statüsü

B. Bilirkişi Görüşünün Hukuki Niteliği

C. Bilirbirinin Yükümlülükleri

1. Bilirkişi Görevlendirmesini Kabul Yükümlülüğü

2. Davete İcabet Etme Ve Yemin Etme Yükümlülüğü

3. Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü

4. Doğruyu (Gerçeği) Beyan Etme, Tarafsız Davranma, Sadakat Ve Özenle Yerine Getirme Yükümlülüğü

5. Sır Saklama Yükümlülüğü

6. Görevi Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü

7. Süresi İçerisinde Oy Ve Görüşünü Bildirme Yükümlülüğü

8. Menfaat Elde Etme Yasağına Uyma Yükümlülüğü

D. Bilirbirinin Yetkileri

V. Bilirkişiliğin Kurumsal Yapılanması

2. Bölüm

I. Tıbbi Bilirbirinin Tarihi Gelişimi Ve Tanımı

A. Tıbbi Bilirbirinin Tarihi Gelişimi

B. Tıbbi Bilirbirinin Tanımı

Iı. Tıbbi Bilirbirinin Görevini Üstlenen

Resmi Bilirkişi Kurumları

A. Adli Tıp Kurumu

B. Yüksek Sağlık Şurası

C. Üniversiteler

Iıı. Tıbbi Bilirkişide Bulunması

Gereken Bilhassar

A. Tıbbi Bilirbirinin Tıp İlmine Hâkim Olmak

B. Tıbbi Bilirbirinin, Hekim Yükümlülüklerine Hâkim Olması

1. Teşhis (Tanı) Koyma Ve Tedavi Etme Yükümlülüğü

A. Hippokrates’in Teşhis Ve Tedaviye Yaklaşımı

B. Tıp Bilimine Göre Teşhis Ve Tedavi

C. Yeni Teşhis Ve Tedavi Yöntemlerinin Bulunması

D. Uygun Tedaviyi Belirleme 

E. İyileşme Garantisi Vermeme

F. Teşhis Ve Tedavi Aşamasında Hasta-Hekim İlişkisinin İyi Kurulması

G. Teşhis Ve Tedavi Aşamasında Dikkatli Ve Özenli Davranma

H. Tedaviyi Sürdürme Zorunluluğu

2. Sadakat Ve Özen Gösterme Yükümlülüğü

3. Sır Saklama Yükümlülüğü 

4. Tıbbi Kayıt Tutma Yükümlülüğü

5. Hekimin Tıbbi Aydınlatma Yükümlülüğü

A. Enjeksiyon Sonucu Oluşan Komplikasyonları

Değerlendirmede Tıbbi Bilirbirinin Uyması Gereken Kriterler

6. Tıbbi İş Görme Edimini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü

7. Diğer Yükümlülükler

C. Tıbbi Bilirbirinin Tıp Etiğine Hâkim Olması

D. Tıbbi Bilirbirinin Tıbbi Malpraktis Ve Tıbbi Komplikasyon Ayrımına Hâkim Olması

1. Tıbbi Malpraktis

2. Tıbbi Komplikasyon

E. Tıbbi Bilirbirinin Tıbbi Standardı Belirleme Usulüne Hâkim Olması

F. Tıbbi Bilirbirinin Hukuk İlmine Hâkim Olması

Iv. Tıbbi Bilirinsana Başvurulan Alanlar

A. Ceza Muhakemesi Hukukunda Tıbbî Bilirkişi

1. Gözlem Altına Alınması

2. Mağdur Ve Diğer Kişilerin Beden Muayenesi Ve Vücuttan Örnek Alınması

3. Kadının Muayenesi

4. Moleküler Genetik İncelemeler

5. Ölünün Kimliğini Belirleme Ve Adlî Muayene

6. Otopsi

7. Yeni Doğanın Cesedinin Adlî Muayenesi Veya Otopsi

8. Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem

9. Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

B. Medeni Usul Hukukunda Tıbbi Bilirkişi

1. Nesebin Reddi Ve Babalık Davasında Tıbbi Bilirkişi

2. Boşanma Davalarında Tıbbi Bilirkişi

3. Yaş Tashihi Davalarında Tıbbi Bilirkişi

4. Akıl Hastalığı, Akıl Zayıflığı Hallerinin Varlığının Tespiti İçin Açılan Davalarda Tıbbi Bilirkişi

5. Cinsiyet Değişikliğine İlişkin Davalarda Tıbbî Bilirkişi

C. Hekimin Tıbbi Müdahalesinin Tıp Kurallarına Uygunluğu

Hakkında Başvurulan Tıbbi Bilirkişi

V. Tıbbi Bilirkişi Raporlarında Uyulması Gereken

Standartlar Ve Tıbbi Bilirkişi Raporunun Şekli Bilhassar

A. Frye Standardı

B. Daubert Standardı

Vı. Tıbbi Bilirkişi Raporunun Şekli Bilhassari

Vıı. Sonuç

Bilirkişilik Kanunu

Bilirkişilik Yönetmeliği

Kaynaklar

Tıbbi Bilirkişi PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu