PDF

Turan Keskin – Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi PDF Oku indir

Turan Keskin – Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Turan Keskin – Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi kitabını araştırdık. Ayrıca Turan Keskin tarafından kaleme alınan Turan Keskin – Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi kitap özetinin yanı sıra, Turan Keskin – Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi pdf oku, Turan Keskin – Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi yandex, Turan Keskin – Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi e-kitap pdf, Turan Keskin – Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi PDF Drive, Turan Keskin – Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Turan Keskin – Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi PDF indir Oku

Sovyetler Birliği’nin, Modern Arap tarihinde ileri gelen uzman kişilerından birisi olan tanınmış Arap uzmanı Vladimir Borisovich Lutskiy (1906-1962) tarafından kaleme alınan Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi, yazarının ölümünden sonra basılmıştır. Lutskiy’nin bu kitabı, Rus veya Sovyet literatüründe modern zamanda, Arapların sistematik bir tarihinin yazılmasına yönelik ilk girişimdir. Lutskiy bağımsız bir tarih disiplini olarak Arap ülkelerinin modern tarihi bölgesindeki eğitim hayatına 1930’larda başladı. Kendisini tamamen konusuna adamış hevesli biri olarak, yeni yollar denemekten hiçbir zaman çekinmeyen yazar, haklı olarak Sovyet Arap tarihçileri Okulunun kurucusu olarak kabul edilir. Devrim öncesinin klasik Rus oryantalistleri modern Arap tarihine büyük bir ilgi göstermemişlerdir. Gazeteciler, diplomatlar ve askerî yetkililer Arap tarihine yalnızca Şark Meselesi veya Avrupalı güçlerin sömürgeci politikalarıyla ilişkili olarak değinmişlerdir. Rus ekolündeki önemlerine rağmen K. M. Bazili’nin Türk Hâkimiyeti Altında Suriye ve Filistin (Rusça) ve A. Adamov’un Geçmişinde ve Bugününde Arap Irak’ı ve Basra Vilayeti (Rusça) gibi etkileyici çalışmaları bile Arap ülkelerinin tekil tarihleri üzerine yazılmış makaleler olmanın ötesine geçemiyordu. Sovyetler zamanında, başta Mısır, Suriye, Sudan ve Arabistan olmak üzere Arap ülkelerinin tarihiyle alakalı bir çok ilgi çekici makale ve monografi yayınlanmıştır. Bunun yanında, bu çalışmaların hiçbiri 19. yüzyıl dönümünde Arap tarihinin tutarlı ve sistematik bir dökümünü sağlamak maksadıyla yola çıkmamıştır. Yine bunların hiçbiri Arap dünyasının tarihinin ve gelişiminin, modern zamanlardaki konumunun ve karakterinin kapsamlı bir fotoğrafını vermez. Rus tarihsel geleneğinin olmayışının, konu üzerine görece sınırlı sayıda literatür bulunmasının ve Arap tarihinin başlıca problemlerinin hem Rus hem de yabancı kaynaklarda çok az çalışılmış olmasının, Lutskiy ’nin kitabında tesirini göstermesi kaçınılmazdı.

Kitapta bulunan bazı bölüm ve kısımlar eksiktir. Misal verilecek olursa, şimdilerde dünya tarihinde bir boşluk olarak kalan, Fas’ın sosyal ve ekonomik tarihine ait herhangi bir kısım yoktur. İleri araştırmalar ve somut detaylara ihtiyaç duyulduğunda Lutskiy yalnızca ana hatları ve nirengi noktalarını verir. Lakin bu, modern Arap tarihini sistematikleştiren ve genelleştiren ilk girişim olarak onun çalışmasının özenini azaltmaz. Lutskiy Marksist-Leninist bir bakış açısıyla yazar. Avrupalı güçlerin kolonyal politikalarını şiddetle eleştirir ve onların Doğu’daki varlıklarını bir şer olarak sayar. Kitabı, Arap halklarına karşı derinden hissedilen sıcak bir şefkat duygusundan, kendilerini Türk paşalardan ve Avrupalı sömürgecilerden kurtarmak için verdikleri mücadelelerin coşkusundan ve Arap halklarının geleceğine ve kendi yaşam şekillerini seçme kabiliyetlerine duyduğu inançtan esinlenmiştir. Lutskiy ’nin kitabı çok zor ve itinalı bir çalışmanın sonucudur. Şimdiki şekli, hazırlanması birkaç yılı alan bir dizi dersten (konferanstan) ibarettir. 1936’da, Moskova Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nde, Moskova Üniversitesi’nde ve diğer bir çok yüksekokulda ders vermeye başladı. Derslerinin bazıları, Sömürge ve Bağımlı Ülkelerin Modern Tarihi, Moskova, 1940 (Rusça) ders kitabında ayrı bölümler olarak gözükür. Daha sonra Lutskiy üniversite derslerini dikkate değer biçimde arttırmıştır. Hâlihazırdaki kitap, 1949 ve 1953 içinde Moskova Üniversitesi’nde Lutskiy ’den iletilen ders dizisinin var olan geniş baskısının bir versiyonudur. Maalesef, bu ders dizisinin kelimesi kelimesine bir kaydı tutulamamıştır. Kitap bu yüzden, Lutskiy ’nin kendi arşivi ve öğrenci notlarının özetlerine dayanarak, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş, önceki senelerda aktarılan derslerin kelimesi kelimesine sunumundan derlenmiştir.

Fransa’nın Cezayir’i ele geçirmesini ele alan derslerin kelimesi kelimesine kaydı olmadığından On üçüncü bölüm Lutskiy ’nin de katkıda olduğu “Sömürge ve Bağımlı Ülkelerin Modern Tarihi” adlı eserin On birinci bölümüne dayanmaktadır. Arap Ülkelerinin Modern Tarihi’nin hazırlanışında adı geçen kitabın, özellikle 10. ve 22.bölümleri başta olmak üzere, diğer bazı bölümlerinden de yararlanılmıştır. Bölüm 19 (Doğu Sudan’daki Mehdi Devleti), Bölüm 20 (1870-1914 içinde Cezayir) ve Bölüm 27 (I. Dünya Savaşı’nda Arap Ülkeleri 1914-1918) R. G. Landa; Bölüm 4 (19. yüzyılın başında Filistin, Suriye ve Irak), Bölüm 9 (Tanzimat zamanında Lübnan, Suriye ve Filistin) ve Bölüm 24 (19. yüzyılın sonlarında Suriye, Filistin ve Irak) ise I. M. Smilyanskaya tarafından yayıma hazırlanmıştır. M. S. Lazarev’in hazırladığı materyaller bölüm 25 ve 27 için kullanılmıştır.

Turan Keskin – Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu