Ekonomi Kitapları

Turizmde Destinasyon Seçimi ve Kültürün Rolü PDF indir

Turizmde Destinasyon Seçimi ve Kültürün Rolü PDF indir, e-kitap sitemizde Turizmde Destinasyon Seçimi ve Kültürün Rolü kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Melih Can tarafından kaleme alınan Turizmde Destinasyon Seçimi ve Kültürün Rolü kitabı 159 sayfadan oluşup, Ciltsiz kapak olarak yayınlanmıştır. Turizmde Destinasyon Seçimi ve Kültürün Rolü kitabını 9786257679114 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. Turizmde Destinasyon Seçimi ve Kültürün Rolü kitap özeti, Turizmde Destinasyon Seçimi ve Kültürün Rolü pdf oku, Turizmde Destinasyon Seçimi ve Kültürün Rolü yandex, Melih Can e-kitap pdf, Turizmde Destinasyon Seçimi ve Kültürün Rolü PDF Drive, Turizmde Destinasyon Seçimi ve Kültürün Rolü Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

Turizmde Destinasyon Seçimi ve Kültürün Rolü PDF Oku

Turizmde Destinasyon Seçimi ve Kültürün Rolü Kısa Özet

Turizm sektörü ülkelerin ekonomik olarak kalkınması yönünden bi hayli mühim bir seviyeye sahiptir. Sahip olduğu doğal güzelliklerle bir çok destinasyonu bünyesinde barındıran ülkemiz, turistlerin cazibe merkezi haline gelmiştir.

Pizam, 1999 senesinde turizm sektörü için çeşitli öngörülerde bulunmuştur. Bunlar içinde 2050 yılına yönelik olarak, yıllık turist rakamının 2 milyara, turizm geliri yönünden ise dünya çapında toplam yıllık hasılatın 2,1 trilyon dolara ulaşacağı bulunmaktadır.

Hizmet sektörünün istihdam oranı 1850’li senelerda %20 iken, 2025’e yönelik tahminler %85 şeklinde ifade edilmektedir (Heizer ve Render, 2017). İleriye yönelik öngörülen bu değerler, hizmet sektörünün en mühim lokomotiflerinden olan turizmin geleceğine dair bir ışık tutmaktadır.

Turizm sektöründe gidilecek yer olarak kısaca ifade edebileceğimiz destinasyon kavramı için çok değişik tanımlar bulunmaktadır. Doğal olarak destinasyonun seçiminde de çok sayıda faktör etkili olmaktadır. Bu etkenlerin belirlenmesine yönelik literatürde çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu kitapta söz konusu etkenler kapsamlı olarak ele alınmıştır. Ayrıca turistlerin sahip olduğu kültür yapısının söz konusu etkenlerle olan ilişkisinin ortaya konulabilmesi için analizler yapılmıştır.

Eserin birinci bölümünde turizm sektörünün gelişimi üzerinde durulmuş, ikinci bölümde ise literatür taramalarıyla destinasyon seçiminde etkili olan etkenlere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde kültür kavramı; ögeleri, çeşitleri, katmanları ve boyutlarıyla ele alınmıştır. Son bölümde ise, destinasyon seçiminde kültürel etkenlerin tesirinin belirlenmesine yönelik nicel bir analize yer verilmiştir.

Bu eser, destinasyon seçiminde etkili olan etkenler ve kültürün boyutları ile ilgili kapsamlı bilgi sunmasının bunun yanında istatistiksel analizler aracılığıyla da hem sektöre hem de akademiye faydalı olabilecek bir yapıdadır. Çalışmayı özveriyle hazırlayan yazarlara ve titiz gayretlerinden ötürü Akademisyen Yayınevi’ne teşekkürlerimi sunarım.

Hacer Yumurtacı Aydoğmuş

Turizmde Destinasyon Seçimi ve Kültürün Rolü PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu