PDF

Vekâlet – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 43 PDF Oku indir

Vekâlet – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 43 PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Vekâlet – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 43 kitabını araştırdık. Ayrıca Ansiklopedi tarafından kaleme alınan Vekâlet – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 43 kitap özetinin yanı sıra, Vekâlet – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 43 pdf oku, Vekâlet – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 43 yandex, Vekâlet – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 43 e-kitap pdf, Vekâlet – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 43 PDF Drive, Vekâlet – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 43 Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Vekâlet – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 43 PDF indir Oku

Hukukî işlem yetkisi vermeye aracılık eden akid. Sözlükte “birine güvenmek, bir işi güvenilir birine bırakmak” manasına gelen vekl kökünden türeyen vekâlet, fıkıhta bir kimsenin birine kendi adına hukukî işlem yapma yetkisi vermesini ve bu yetkiyi ifade eder. Kendisine iş tevdi edilen tarafa vekîl, tevdi edilen işe müvekkelün-bih, işin sahibine müvekkil, vekil kılmaya tevkîl denir. Kur’ân-ı Kerîm’de bu kökten türeyen ve birinin Allah’a güvenip dayanmasını ifade eden tevekkül kavramı kırk dört âyette, “kefil, güvenilir dost, koruyucu ve yardımcı” manasına gelen vekil çoğu zaman Allah’ın sıfatı olarak yirmi dört yerde geçer. İki âyette de (el-En‘âm 6/89; es-Secde 32/11) Cenâb-ı Hakk’ın inkâra sapmayan toplumlara ve ölüm meleğine görev vermesinden tevkil kavramıyla söz edilir. Sosyal ihtiyaçlardan doğan, eskiden beri bütün toplumlarda ve hukuk sistemlerinde bulunan vekâlet işlemine Kur’an’da dolaylı (en-Nisâ 4/35; etTevbe 9/60; el-Kehf 18/19), sünnette ise doğrudan (el-Muvaŧŧaǿ, “Ĥac”, 69; Müsned, IV, 376; Buhârî, “Vekâlet”, 13; Ebû Dâvûd, “BüyûǾ”, 28, “Aķżıye”, 30; Şevkânî, VI, 268) atıf yapılır. Bunlara fıkıh literatüründe bunun yanı sıra vekâletin meşruiyet delilleri olarak da yer verilir.

Vekâlet – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 43 PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu