Araştırma Kitapları

Yapı PDF indir

Yapı PDF indir, e-kitap sitemizde Yapı kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Sedad Hakkı Eldem tarafından kaleme alınan Yapı kitabı 163 sayfadan oluşup, Ciltsiz kapak olarak yayınlanmıştır. Yapı kitabını 9789755110004 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. Yapı kitap özeti, Yapı pdf oku, Yapı yandex, Sedad Hakkı Eldem e-kitap pdf, Yapı PDF Drive, Yapı Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

Yapı PDF Oku

Yapı Kısa Özet

Yapı dersi ve tatbikatına ait not ve detay levhaları, uzun senelerden beri program gereğince hazırlanmış fakat maddi imkânsızlıklar yüzünden şuana dek yayınlanamamış ve fakat 1966 senesinde alınan bir karar gereğince buna imkân verilmiştir.

Güzel Sanatlar Akademisi Yapı Kürsüsü şimdiki şekli ile ilk kez İ930 senesinde kurulmuş ve önce Prof. H. Poelzig, vefatı üzerine de Prof. M. Schneer kürsüye başkanlık etmişlerdir. Nihayet 1936 senesinde asaleten kürsünün başına getirildim. Semih Rüstem Temel, Ziya Kocamemi ve Zeki Sayar yabancı memleketlerde olduğum senelerde vekaleten kürsüye nezaret etmişlerdir. O tarihten beri M. Ali Handan, Maruf Önal, Muhteşem Gjray, Turgut Cansever, Utarit Izgi, Ferzan Baydar, Mahmut Bir, İlhan Türegün, Hamdi Şensoy, Vahit Erhan» Gündüz Gökçe» Tan Oral, Öktem İren, Özer Erenman ve Aydan Akoba kürsüde Asistanlık yapmışlardır. 1941 senesinde Yapı Dersinden ayrı İnce Yapı ismiyle kaplama ve doğrama konularını ele alan ikinci bir kürsünün kurulmasına lüzum görülmüş ve kürsünün başına M. Ali Handan getirilmiştir. Onu Utarit Izgi takip etmiş ve çalışmaları şimdiye kadar yürütmüştür.

Uzun seneler boyunca yapılmış olan hazırlık çalışmaları, ders notları ve detay modelleri Akademi yangınında yok olmuştur. O tarihten sonra yeniden hazırlanan bu malzeme,, yüzlerce levha şeklinde toplanmıştır. Bu levhaların dışındaki metin kısmı ise M. Ali Handan tarafından derlenmiş, fakat yayınlanamamıştır. Şimdi ayrıntı kısmı yayınlayacak durumda olduğumuzu tatminiyetle kaydederken, yayının tespit ettiğimiz program gereğince, yani’ her sömestrde yeni bir serinin basılması şeklinde ikmal edilebileceğini ümit ettiğimizi de ilâve etmek isterim.

İlişik programda görülebileceği gibi, örnek levhalar yapı tekniğinin geleneksel ve modem kısımlarını içine almaktadır. Yabanca literatürde bu konunun her sene daha kapsamlıleyen bir ölçüde ele alındığı bilinmektedir. Lakin bu yayının bolluğu ve farklı standartlarda olması öğrencilerin bunlardan istifadesini güçleştirmektedir. Yayınladığımız levhalarla bu eksiğin giderilmesine ve bunun yanı sıra mahalli imkan ve tekniğe daha uygun ayrıntı kısmın sunulmasına çalışılmıştır. Bunun yanı sıra daha ileri bir tekniğin icabı olan detaylarda, git gide gelişen yerli yapı Ve malzeme endüstrisinin verdiği imkânlar göz önünde tutulmuş, bunların yanında eski duvar ve tonoz örgüleri ve ahşap çatkılarının da bir mimari bilgi çerçevesi içine girmesi gerektiği düşünülerek bunlara da yer ayrılmıştır. Detay levhalarının yanında mi¬mari teknik resim» tarama ve kotlama esaslarını gösteren farklı ölçeklerde örnek projelerin de ilâvesi faydalı görülmüştür. Bunlar yapı atelyelerinin çalışma emsallaridir.

Bir mimarın kuvvetli bir yapı tekniği bilgisine sahip olması lüzumuna inananlardanım. Hatta daha ileri giderek ve bilhassa memleketimizin durumunu göz önünde tutarak mimarın her şeyden evvel iyi bir inşaatçı olması gerektiği düşüncesini savunduğumu belirtmek isterim. Modern metotlar kadar daha ilksel ve bundan dolayı geleneksel metotlara hakim olunması lüzumu üzerinde de durulmalıdır. İyi bir mimarın fakat salim ve sağlam bir yapı tekniğine dayanabileceği en fazla bizim için unutulmaması lazım gelen bir gerçektir,

Yayınlanan bu seride daha ziyade basit ve geleneksel yapı ayrıntı kısmına yer verilmiştir. Daha ileri ve özel teknikli yapı ayrıntı kısmı ise sonraki serilerde bulunacaktır. Levhaların hangi sıraya girecekleri yanlarındaki işaretlerle açıklanmıştır. öğretim programında da aynı işaretler bulunmaktadır. Levhaların ayrılabilecek biçimde düzenlenmiş olmaları daha rahatlıkla kullanılabilmeleri ve gerektikçe ayrı dosyalar teşkil etmeleri içindir.

Bu serinin yayına girmesinda mevcut malzemeyi derleyen yayın işlerini yürüten Gündüz Gökçe’nin büyük emeği olmuştur. Kendisine burada candan teşekkür ederim.

Yapı Kürsüsü Başkanı

Sedaa H. Eldem

Yapı PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu