Hukuk Kitapları

Yazılmamış Sayılma PDF indir

Yazılmamış Sayılma PDF indir, e-kitap sitemizde Yazılmamış Sayılma kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Muzaffer Şeker tarafından kaleme alınan Yazılmamış Sayılma kitabı 352 sayfadan oluşup, Ciltli kapak olarak yayınlanmıştır. Yazılmamış Sayılma kitabını 9789752449015 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. Yazılmamış Sayılma kitap özeti, Yazılmamış Sayılma pdf oku, Yazılmamış Sayılma yandex, Muzaffer Şeker e-kitap pdf, Yazılmamış Sayılma PDF Drive, Yazılmamış Sayılma Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

Yazılmamış Sayılma PDF Oku

Yazılmamış Sayılma Kısa Özet

1 Temmuz 2012 tarinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu ile hem yürürlükten kaldırılan 818 sayılı Borçlar Kanunu`nda mühim değişiklikler yapılmış hem de 818 sayılı Borçlar Kanunu`nda yer almayan bazı yeni düzenlemelere yer verilmiştir. 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu ile getirilen en mühim düzenlemelerden bir diğeride 19. yüzyıl endüstri devriminin çocuğu olarak nitelendirilen genel işlem koşulları ile alakalı düzenlemelerdir. (BK. m.20-25) Genel işlem koşulları içeren anlaşmaler anlaşmanin karşı tarafının anlaşma yapma hürriyetini sınırlarken, genel işlem koşullarını düzenleyen Borçlar Kanunu hükümleri de genel işlem koşullarını içeren anlaşmayi önceden tek taraflı olarak hazırlayan kuvvetli tarafın anlaşma yapma hürriyetini sınırlar.

Genel işlem koşulları ile Kanun Koyucu`nun ulaşmak istediği amaç anlaşma özgürlüğünün kötüye kullanılması neticesinde anlaşma tarafları içindeki bozulan dengey düzelterek taraflar içindeki anlaşma adaletini tekrar sağlamaktır. Böylelikle anlaşma özgürlüğünün kötüye kullanılması önlenir ve taraf mağduriyeti engellenerek taraf menfaatlerinin tekrar dengelenmesi sağlanır. Genel işlem koşulları ile bozulan anlaşma adaletini tekrar tesis etme görevi hiç şüphesiz Kanun Koyucu`ya ve hakime düşer. Lakin hakimin bu görevi hakkı ile yerine getirebilmesi için Kanun Koyucu`nun yeterli olanakları hakime vermesi gerekir. İşte genel işlem koşulları ile alakalı düzenlemelerle Kanun Koyucu hakime bu olanağı vermiştir.

Kanun Koyucu genel işlem koşulları ile taraflar içindeki bozulan menfaat dengesini tekrar kurmayı ve anlaşma adaletini tekrar sağlamayı genel işlem koşulları için çeşitli maddelerde öngörmüş olduğu denetimler yolu ile sağlar. Bu denetimler kapsam denetimi (BK. m. 21/1) enteresan genel işlem koşulları denetimi (BK. 21/2) yorum denetimi (BK. m. 23), değiştirme ve yeni düzenleme yapma yasağı denetimi (BK. m. 24) ile içerik denetimi (BK. m 25) diye sıralanabilir. Kanun Koyucu genel işlem koşulları içinde öngörmüş olduğu bu denetimlere de farklı yaptırımlar bağlamıştır. Kapsam denetiminin (BK. m. 21/1) ve enteresan genel işlem koşulları (BK. 21/2) denetimi le değiştirme ve yeni düzenleme yapma yasağı denetiminin (BK. m. 24) yaptırımı yazılmamış sayılma; yorum denetiminin (BK. m.23) yaptırımı aleyhe yorum; içerik denetiminin, (BK. m.25) yaptırımı ise BK`nın 27. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi anlamında kesin hükümsüzlük yani kısmi hükümsüzlüktür. Bu çalışma genel işlem koşulları ile alakalı genel bir bilgi verildikten sonra ilk kez çalışmanın merkezine oturtulan yazılmamış sayılmanın tanımı yapılmaya çalışılmış ardından BK. m. 21/1 21/2 ve 24 `te tertip edilen yazılmamış sayılma halleri ile alakalı kısa bir değerlendirme yapılmış yazılmamış sayılmanın hukuki mahiyetini daha iyi tahlil edilebilmesi için yokluk kesin hükümsüzlük ve kısmi hükümsüzlükle alakalı kısa bilgiler verilmiş;

Kanun Koyucu`ya göre yazılmamış sayılma yaptırımın hukuki niteliği araştırılarak bu bağlamda yazılmamış sayılmanın yokluk/kısmi yokluk olduğuna dair görüşler için yazılmamış sayılmanın kesin hükümsüzlük / kısmi kesin hükümsüzlük olduğuna dair gerekçeler tartışılmış doktrine göre yazılmamış sayılma yaptırımın hukuki niteliğinin ne olduğunu araştıralarak bu bağlamda yazılmamış sayılmanın yokluk/ kısmi yokluk olduğuna dair görüşler  ile yazılmamış sayılmanın kesin hükümsüzlük/ kısmi kesin hükümsüzlük olduğuna dair görüşlere, yazılmamış sayılma yaptırımını öngören maddelere göre ayrı ayrı değerlendirimesi gerektiğine dair görüşlere ve yazılmamış sayılmanın kendine özgü bir yaptırım türü olduğuna dair görüşlere bunun bunun yanında yazılmamış sayılma ile alakalı yine doktrinde yapılan diğer görüş ve açıklamalara yer verilmiş yazılmamış sayılmayı düzenleyen maddelerin hukuki niteliği ele alınmış, yazılmamış sayılma yaptırımın anlaşmaye etkisi ana başlığı altında se yazılmamış sayılan genel işlem koşullarının diğer genel işlem koşullarının geçerliliğine etkisi; yazılmamış sayılarak anlaşmanin dışında kalan genel işlem koşullarından dolayı meydana gelebilecek anlaşma boşluklarının giderilmesi genel işlem koşullarının yazılmamış sayılması halinde anlaşmanin yapılmayacağının ileri sürülmemesi ile genel işlem koşullarının yazılmamış sayılması halinde anlaşmanin yapılmayacağının ile sürülmesi ele alınarak çalışma sonlandırılmıştır.

Yazılmamış Sayılma PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu