PDF

Zihniyetler – Alex Mucchielli PDF Oku indir

Zihniyetler – Alex Mucchielli PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Zihniyetler – Alex Mucchielli kitabını araştırdık. Ayrıca Alex Mucchielli tarafından kaleme alınan Zihniyetler – Alex Mucchielli kitap özetinin yanı sıra, Zihniyetler – Alex Mucchielli pdf oku, Zihniyetler – Alex Mucchielli yandex, Zihniyetler – Alex Mucchielli e-kitap pdf, Zihniyetler – Alex Mucchielli PDF Drive, Zihniyetler – Alex Mucchielli Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Zihniyetler – Alex Mucchielli PDF indir Oku

Zihniyet bir toplumsal grubun örtük referans sistemidir. Bu toplumsal grup paylaşılan ortak anlayışaracılığıylatürdeştir.Sözkonusureferans,.siste~ mi şeylerin bellibir biçimde görülmesini,bundan dolayı bu anlayışla uyumlu tepkiler ve davranışlar gösterilmesini olanaklıkılar. Zihniyeti “eğitim cşekillendirjr.’ Toplumsal yaşamda edinilmiş bütün deneyler, kendi yargı’ ve davranış alışkanlıklan olan değişik gruplara katılun’ zihniyeti şekillendirir. Bizimkarmaşık toplumlarımızda, alınan eğitim, toplumsal yaşarnda edinilmiş deneyler, kültürel gruplar… çoksayıda ve ‘ çeşitlidir, değişik zihniyetler aşılar. Toplum demek ki, her biri hadiselerifarklıbirbi-‘ çimde gören gruplardan meydana gelirvHer bir grup doğal olarak, kendibakış açısını diğer grupların paylaşmasını ister, çünkü kendireferans sistemi her halükarda eniyisidir. Değişik bakış açıları içindeki bu çatışma toplumsal yaşamın temellerindenbiridir (ohalde zihniyetler kısmen’ideolojilerle çakışırlar). , Zihniyetierin incelenmesi toplum içinde yaşamın temel sorunlannı anlamamıza yol gösterecektır. Zihniyetleri şekillendiren etkiler nelerdir? Bu’etkiler kendilerini nasılgösterirler?Zihrıiyetlerle öğretilerin, ideolojilerin ve değerlerin ilişkisi ne- . elir? Zihniyetler nasıl evrilir ve değişir? ‘ Bütünbunlar, incelenmesi, hemen her gün göz- , . lemlediğimiz toplumsalolguları daha iyi anlamamıZl sağlayacaksorunlardır. 7 BİRİNcİ BÖLÜM KÜLTÜR ‘VE ZiHNİYET .

Sosyal bilimlerde kullanılan birden çok terim gibi, zihniyet kavramı başka.:kavramlarlailintilidir (ve çoğu zaman onlarla kesişir). ‘ , . Zihniyet bir grubun içselleştirilmiş olan kült:ürüne atıf yapmadan anlaşılamaz;bu içselleştirilmiş kültür de kendi yanından kültürel öncüller ve kültürel kişilik nosyonuyla alakalıdir.; , , Zihniyetin ne demek olduğunu,,fakat bu bir kaç. tanımı yaptıktan sonra daha iyi anlayabiliriz. i. Kültür En basit ve günlük anlamıylakültür terimi, belli bir bilgi şekilini ifade eder., Bu nedenle,’ mühendislik eğitimigörmüş birinin teknik veya bilimsel. bir kültürü olduğu, bunakarşıhk edebiyat okumuş yahutedebiyat tutkunu birinin edebi bir kültüre sahip olduğu söylenebilir. Bu anlamda kultur, tümüyle birbiriyle kaynaşmış bir bilgi bütününedayanan bir düşünce şekillenmesidir; bu bilgi bütünü akıl yürütmenin. şeyleri görme ve bunun yanı sıra belli sayıda “nesne” karşısında davranış ayarlama şekillerinin örtük .referanslarmı oluşturur (örneğin mühendis edebi bireylerin aksinemekanik, teknik olan şeylere eğilim gösterir, bu tür şeyler karşısında kendini daha rahat hisseder). Bu basit kültür nosyonu sosyolojik kültür nçsyonunu oluşturmamızdayol gösterecektır. Sosyolojide kültür terimibir grubun (az veya 8 çok genişjüyelerinin ortak edinimlerinin bütününü , ifade’ eder. Bu edinimler şeylerin algılanma’sında, yapılan değerlendirmelerdebilinç-dışı ve sürekli olarak referans işlevi görürler, davranışların yönlendirilme- .

sinde etkili olurlar. Bu edinimlerin ne olduğu az çok bellidir, bilgilerle olduğu kadar fikirlerve inanışlar, yargı normlan, koşulIandırmalar, davranış ve tutumlar, tasa. rımlar ve toplumsal modellerle de alakalıdirler. Bun-‘ lar ruhsal yaşamımızdaherzaman bilinçsizce var- . hklannı gösterirler. Biz bu edinimleri farkında 01- “madan “kültürel grubulımuzundiğer üyeleri ile paylaşırız. Kültürün ünlü tanımı açımlanarak, kültürün her şey unutulduktan sonra. grubumuzun diğer menstiplarıylabirlikte, bize ortaklaşa kalan şey 01- .duğu. söylenebilir. Bunu açıklamak için bir örnek . konu alıyorum. , “Bir dostum bir süre kalmam için apartman dairesini bana yerdi, diyelim. Bu apartman dairesi benim dairemden farklıdır. Düzerılenişi, dekorasyonu,.

vb. beni hoşbir biçimde tedirgin edecektir. “Ama aslında bildiğimbir mekandayınıdır. “Akşam daireye geldiğimde, ‘ışiğı yakmak’ için. aranırım, ‘Gece konutta elektrikle aydınlanılır’ düşüncesi bilinçsiz ve basit bir fikirdir. Batılı bir eğitim almış olan herkes bu düşüncesi paylaşır. Bu fikir bir kültürel ‘edinimdir. Bu’türden bir ‘inanış’ muhakkak ki davranışlanmıza yön verir. ışığı yakacak olan düğmeyi bize arattırır,

Zihniyetler – Alex Mucchielli PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu