PDF

Aristoteles – Poetika PDF Oku indir

Aristoteles – Poetika PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Aristoteles – Poetika kitabını araştırdık. Ayrıca Aristoteles tarafından kaleme alınan Aristoteles – Poetika kitap özetinin yanı sıra, Aristoteles – Poetika pdf oku, Aristoteles – Poetika yandex, Aristoteles – Poetika e-kitap pdf, Aristoteles – Poetika PDF Drive, Aristoteles – Poetika Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Aristoteles – Poetika PDF indir Oku

Poetika, Aristoteles’den elimize eksik, öyle ki kimi bölümleri parçalar halinde geçmiş bir kitap olmakla birlikte, düşünce tarihinin tanıdığı sanat olayını araştıran ilk, ilk olduğu kadar da önemli bir eserdir. Gerçi, Aristoteles’den önce hocası Platon’un gerek Büyük Hippias, Symposion, Phaidros gerekse Politeia adlı diyaloglarında sanat ile güzellik üzerine önemli düşünceler geliştirdiğini görüyoruz. Lakin, Platon’un bu düşünceleri, onun idealist felsefesinin kılavuzluğu altında gelişip daha çok bir güzellikidea’sının metaϐizik kişiliğini taşırlar. ÇünküPlaton’a göre, güzel idea’sı var olduğu içindir ki, bu ideadan pay alan (methexis) nesnelerin sanat eserlerinin güzelliğinden söz açılabilir 1 . Aristoteles’in görüşü ise, böyle aşkın, metaϐizik bir karakter taşımaz. Genel felsefesinde nasıl varolanların (to on) dışında (transcendent) bulunan bir idea’nın varlığını kabul etmezse 2 , aynı biçimde sanat alanında da, sanat eserinin dışında, aşkın bir güzellik idea’sı kabul etmez. Aristoteles’e göre, güzellik idea’sı var olduğu için güzel bulduğumuz nesnelerle sanat eserleri bir varlık kazanmıyorlar, tersine sanat eserleri var oldukları içindir ki, güzellik kavramından söz açabilinmekte, güzel nesneler olduğu içindir ki, nesnelerin güzelliğinden söz açabilinmekte. Aristoteles’in çıkış noktası, metaϐizik, aşkın bir güzellik idea’sı değil (Platon’da olduğu gibi), daha çok bir “foanamateria (morphehyle) kompositum”u olan sıra sıra sanat eserleridir. Aristoteles için şiir alanında araştırılması gereken varlık, idea’nın varlığı değil, tersine sıra sıra sanat eserlerinin varlığıdır, başka bir deyişle, sanat eseri denen “ontik bütün”dür. Sanat eseri, ontik bir bütün’dür. Sanat eserinin bir “ontik bütün” olarak belirlenimi, bu ontik bütün’ü tespit eden kategori’lerin araştırılması, artık bir metaϐizikle değil de, daha çok bir ontoloji, bir sanat ontolojisi ile alakalıdir. Bunun için Aristoteles poetika’sının, modern deyimiyle estetik’inin temel kişiliği, onun bir ontoloji, bir sanat ontolojisi olmasıdır. Ne yazık ki, Aristoteles bu sanat ontolojisini sonuna kadar götürmemiş, başka bir deyişle,, ona sistemli olarak tam şekilini vermemiştir. Belki de poetika (estetik) için bu, büyük bir bahtsızlık olmuştur. Odžyle sanıyoruz ki, Aristoteles öteki felsefe disiplinlerinde, örneğin “Prote Philosophia”da, “Ethika”larında gerçekleştirdiği sistematik’!, poetika alanında da gerçekleştirmiş olsaydı, fakat on sekizinci yüzyılın ortalarında bağımsız bir felsefe disiplini olarak kurulan estetik (A.

Baumgarten, Aesthetica sive theoria liberalium artium, 1750 58), daha ilkçağda Aristoteles gibi bir düşünürün eliyle kurulmuş ve herhalde estetik’in alın yazısı, bugünkünden fazla başka olurdu.

Aristoteles – Poetika PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu