PDF

Carl Gustav Jung – Psikoloji Ve Din PDF Oku indir

Carl Gustav Jung – Psikoloji Ve Din PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Carl Gustav Jung – Psikoloji Ve Din kitabını araştırdık. Ayrıca Carl Gustav Jung tarafından kaleme alınan Carl Gustav Jung – Psikoloji Ve Din kitap özetinin yanı sıra, Carl Gustav Jung – Psikoloji Ve Din pdf oku, Carl Gustav Jung – Psikoloji Ve Din yandex, Carl Gustav Jung – Psikoloji Ve Din e-kitap pdf, Carl Gustav Jung – Psikoloji Ve Din PDF Drive, Carl Gustav Jung – Psikoloji Ve Din Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Carl Gustav Jung – Psikoloji Ve Din PDF indir Oku

Anlaşıldığına göre, Terry Konferanslarının kurucusunun, bu girişimi başlatmaktaki amacı, bilim adamlarının ve bunun yanı sıra felsefecilerle insan bilgisine ilişkin diğer alanlarda çalışanların, her zaman gündemde bulunan din sorununa katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Gerek bundan dolayı, gerekse Yale üniversitesi 1937 yılı Terry Konferanslarını verme onurunu bana tanıdığı için, psikolojinin , daha doğrusu tıbbi psikolojinin benim çalıştığım bu özel dalının dinle olan ilişkisini veya dine ilişkin görüşlerini ortaya koyma görevinin bana düştüğü sonucuna vardım. Din, insan aklının en eski ve en yaygın uğraşlarından biridir, bundan dolayı insanın psikolojik yapısına değinen her psikoloji dalı, dinin yalnızca toplumsal veya tarihsel bir olay (görüngü) olmayıp, çok sayıdaki insan için bi hayli kişisel bir ilgi alanı olduğu gerçeğini gözlemlemeden edemez. Çoğunluk bana filozof dese de, ben bir ampiristim (deneyciyim) ve fenomonolojik (doğal hadiseleri inceleyen bilimsel) bir tutumdan yanayım. İnanıyorum ki, arada birdeneyimin, yaşantının sağladığı birikimin ötesine geçen bazı fikirlerin ileri sürülmesi, bilimsel ampirizmin ilkeleriyle çelişmemektedir. Hatta, bence, iç duyum (reflection) aşaması bulunmadığı sürece, deneyim de sözkonusu olmaz, zira “deneyim” bir sindirme işlemidir ve bu işlem olmazsa anlama süreci gerçekleşemez. Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi, benim yaklaşımımda, psikolojik konular felsefi açıdan değil, bilimsel açıdan ele alınmaktadır. Dinin psikolojiyi ilgilendiren yönü çok mühim olmakla birlikte, ben dine salt ampirik açıdan yaklaşıyorum, diğer bir deyişle, fenomeni (olayı) gözlemlemekle yetinip, onun metafizik veya felsefe uygulamalarından kaçınırım. Uygulama hususundaki yaklaşımların değerini reddetmiyorum, fakat bunları yetkin biçimde kullanmada yeterli değilim. Farkındayım, bir çok kişi, psikoloji hususundaki her şeyi bildiğini sanmaktadır, çünkü onlara göre psikoloji, kendilerine ilişkin bilgilerin toplamından başka bir şey değildir. Lakin, psikoloji bundan çok daha yükseksını kapsar. Psikoloji, felsefeyle fazla ilişkili değildir, fakat hemen hemen deneyim sahibi bireylerin çok fazla karşılaşmayacağı türden ampirik olgularla çok yakında zamandan ilişkilidir. Benim bu kitaptaki amacım, pratik psikolojinin din sorunuyla kesiştiği yönlere hiç olmazsa bir göz atabilmektir. Sözkonusu sorunun tüm derinliği ve alanıyle kapsanması, şüphesiz bizim üç konferansımızdan çok fazlasını gerektirir, çünkü somut ayrıntılara inmek için, hem çok zamana hem de çok açıklamaya gereksinim mevcuttur. Çalışmamın ilk bölümü, pratik psikoloji ile din sorununa bir giriştir.

İkinci bölüm, bilinçdışı akıldaki otantik din işlevinin (özelliğinin) varlığını ispatlayan olgulara ilişkindir, üçüncü bölüm ise, bilinçdışı zamandaki dinsel sembolizmi ele alır.

Carl Gustav Jung – Psikoloji Ve Din PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu