PDF

Çetin Umut – Herkül PDF Oku indir

Çetin Umut – Herkül PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Çetin Umut – Herkül kitabını araştırdık. Ayrıca Çetin Umut tarafından kaleme alınan Çetin Umut – Herkül kitap özetinin yanı sıra, Çetin Umut – Herkül pdf oku, Çetin Umut – Herkül yandex, Çetin Umut – Herkül e-kitap pdf, Çetin Umut – Herkül PDF Drive, Çetin Umut – Herkül Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Çetin Umut – Herkül PDF indir Oku

Eski Yunanlıların Heracles, Romalılar ve onlarla birlikte dünya çapındaki bir çok halkın Herkül dedikleri tanınmış kahraman, işin aslında Eski Yunanlıların Olimpos tanrılarıyla ilişkisi olan bir yarı tanrıydı. Hatta bazı yörelerde ve zamanlarda Herkül’e bir tanrı gibi tapılmış, onun adına dünyanın değişik köşelerinde şehirler kurulmuştur. Nitekim bizim ülkemizde de tam üç tane “Herkül Şehri” mevcuttur. Bunlar Marmara Ereğlisi (Heracleia), Karadeniz Ereğlisi (Heracleia Pontika) ve Konya Ereğlisi (Heracleia)’dir. Bu üç kentin adındaki Ereğli kelimesi Yunanca Heracles’in ses kaideleri gereği Türklerin dilinde uğradığı değişikliklerle – Heracleia, Erakle, Eregle, Ereğli- ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu üç Anadolu kentinin kuruluşuyla Herkül içinde doğrudan bir ilişki mevcuttur. Hepsi bu değil ülkemizdeki bir çok yerleşim yeri, köy, mezra ve bölgenin adında da yine Herkül’ün izleri mevcuttur. Erekli, Araklı, Erikli… gibi bazı yer adlarının kökeninde de yine Herakles’in, yani Herkül’ün olması olabilecekdir. Lakin bunları doğrulamak veya çürütmek ne yazık ki olabilecek değil. Yine de bu olgu, Herkül ve onun serüvenlerinin Anadolu topraklarında silinmez izler bıraktığının en sağlam izlerinden biri olma özelliğini taşır. Çağlar boyunca Roma’dan Orta Doğu’ya kadar dünyanın büyük bir kesiminde Herkül adı kuvvetlilük ve kuvvet ile özdeşleşmiş, Herkül’ün müthiş gücüyle alakalı sayısız edebi eser yaratılmıştır. Sinemanın ortaya çıkmasından sonra Herkül ile alakalı sayısız film yapılmış, bugün bu ad bir çok kurum, firma, ürün ve örgütlenmenin kullandığı bir efsane haline gelmiştir. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin Herkül’le alakalı deyiş ve benzetmelere bütün dillerde rastlayabilirsiniz. Türkçede de “Herkül gibi.” deyimi büyük bir gücü dile getirmek için kullanılır.

Herkül adı öylesine yaygın ve öylesine saygınlık uyandırıcı bir addır ki, bir çok topluluk onu kendilerine mal etmeye çalışmış ve benimsemiştir. Bir zamanlar eski Germenler, Herkül’ün kendilerini ziyaret ettiğini iddia ediyor ve onu baştanrıları Thor ile özdeşleştiriyorlardı. Etrüsk mitolojisinde ise Herkül’e “Herkle” deniyordu. Etrüsklüler Herkül’ün Zeus’un bir benzeri olan baştanrıları Tin’in oğlu olduğuna inanıyorlardı. Benzer inanış ve efsaneleri eski halkların çoğunda görmek olanaklı. Dolayısıyla bu mitolojik kahramanın yaşam öyküsü bölgeden bölgeye çok değişik şekillerde anlatılmıştır. O kadar ki onun Yahudi kökenli Melkartla akraba olduğunu ileri sürenler bile olmuştur. Herkül’ün Argoslu, Dorlu, Giritli olduğunu söyleyenler de çıkmıştır. Yaygın inanışa göre Herkül’ün doğum yeri Yunanistan’daki Thebai kentidir. Herkül’ün annesi seçkin bir komutan olan Amphytrion’un karısı olan Perseus’un torunlarından Mykenia kralının kızı, Alkemene idi. Babası ise Baştanrı Zeus’tu. Dolayısıyla ona ilk başlarda dedesi Alkaious’un soyundan geldiği için “Alkides” adı verilmişti.

Çetin Umut – Herkül PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu