Araştırma Kitapları

Fungisitler PDF indir

Fungisitler PDF indir, e-kitap sitemizde Fungisitler kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Nafiz Delen tarafından kaleme alınan Fungisitler kitabı 534 sayfadan oluşup, Ciltsiz kapak olarak yayınlanmıştır. Fungisitler kitabını 9786053203476 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. Fungisitler kitap özeti, Fungisitler pdf oku, Fungisitler yandex, Nafiz Delen e-kitap pdf, Fungisitler PDF Drive, Fungisitler Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

Fungisitler PDF Oku

Fungisitler Kısa Özet

Bu kitap, 2008`de yapılmış olan ilk baskısının geliştirilmiş ve güncellenmiş yeni basımıdır. Kitapta, Türkiye`de ruhsatlanmış, ruhsatlandırıldıktan sonra yasaklanmış veya halen ruhsatlanmamış, fakat mühim olduğunu düşündüğümüz ve ülkemizde ileride kullanıma girebilme olasılığı bulunan, bitki hastalıklarıyla kimyasal savaşımın asıl ögeleri fungisitleri tanıtmak maksadıyla hazırlanmıştır.

Kitabın ilk bölümü olan `Giriş`te, bitki koruma yönünden kimyasal savaşımdan, kimyasal savaşımın öneminden ve getirebileceği yararlar ile poblemlerindan söz ettikten sonra; genel anlamda pestisitlerin, ardından da fungisitlerin dünya çapındaki ve Türkiye`deki kullanımlarına değinilmiştir. Daha sonraki bölümde, fungisitlerin sınıflandırılması konu edilmiştir. Bu bölümde, fungisitler etki mekanizmaları temel alınarak iki ana sınıfa ayrılmışlar ve söz konusu iki sınıfın özellikleri bunun yanında, fungisitlerin genel özellikleri ve genel karakterleri özellikle `Bitki Koruma` eğitimi gören öğrencilerin anlayabileceği bir dille anlatılmıştır.

Fungisitlerin etki mekanizmalarına göre iki sınıfa ayrılmalarının ardından, her sınıfa giren fungisitler, kimyasal yapılarına göre gruplandırılmışlardır. Her grup, ayrı başlık altında incelenmiş ve her gruba giren etkili maddelerin önce kimyasal yapıları (açık formülleri) verilmiş ve sonra da; bitki koruma, çevre, uygulama açılarından özellikleri anlatılmış, bitkilere etkileri ve diğer pestisitlerle karışabilme durumları özetlenmiştir. Bu bilgileri takiben, her grup üyesi fungisitlerin etki mekanizmaları ve mikroorganizmalarda oluşturabilecekleri dayanıklılık konu edilmiştir. Bilindiği gibi, araştırıcılar yönünden olduğu kadar, fungisitlerin sorunsuz bir biçimde kullanılabilmesi ve etkili savaşım programlarının yapılabilmesi yönünden da, her etkili maddenin etki mekanizmasının ve patojen organizmalarda dayanıklılık oluşturabilme potansiyelinin bilinmesi gereklidir. Her fungisit grubunun anlatıldığı kısmın sonunda ise, o gruba giren etkili maddelerin Türkiye`de ruhsatlı olup olmadıkları, eğer ruhsatlanmışlar ise, resmi kullanım önerileri bulunmaktadır.

Kitabın son bölümü, `Bitki Aktivatörleri`ne ayrılmıştır. Bu bölümde, bitki hastalıklarıyla savaşım yönünden önemi olan ve üzerlerinde çalışılmış veya çalışmaların sürdüği aktivatörlere yer verilmiştir. Bitki hastalıklarıyla kimyasal savaşımın şimdilerdeki son aşaması sayılabilecek ve fungisitlerden fazla farklı mekanizmalarla bitkilerde hastalık oluşturabilen patojenleri önleyici güce sahip bitki aktivatörlerinin özellikleri, etki mekanizmaları ve eğer ruhsatlandırılmışlarsa, ülkemizdeki kullanımları bu bölümde özetlenmiştir.

`Fungisitler` kitabı, bitki koruma eğitimi gören öğrencilerin bunun yanında, bitki korumayla, tarım ilaçları ve fungisitlerle ilgilenen her kesimdeki insanlar için bir temel eser niteliğindedir. Ülkemizde yazılmış bi hayli kapsamlı bir ilk kitap sayılabilir. Kitabın yazılabilmesi için, bin kadar makale ve yayından yararlanılmıştır. Yararlanılan eserler kitabın sonunda bulunmaktadır.

Fungisitler PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu