PDF

Hayal – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 17 PDF Oku indir

Hayal – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 17 PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Hayal – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 17 kitabını araştırdık. Ayrıca Ansiklopedi tarafından kaleme alınan Hayal – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 17 kitap özetinin yanı sıra, Hayal – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 17 pdf oku, Hayal – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 17 yandex, Hayal – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 17 e-kitap pdf, Hayal – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 17 PDF Drive, Hayal – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 17 Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Hayal – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 17 PDF indir Oku

İslâm düşüncesinde insanî nefsin idrak güçlerinden biri; âlemdeki bir varlık mertebesinin adı. Arapça’da “zannetmek ve benzetmek” anlamlarına gelen hayl (hayelân) kökünden gelen bir isimdir. Hayâl ve hayâlet, uyku yahut uyanıklık halinde insana gerçekmiş gibi görünen sûrettir. Burada söz konusu olan gerçek değil gerçeğin gölgesi, aynadaki yansıması yahut rüyadaki timsalidir. Dolayısıyla hayal sözlükte “bir şeyin gerçeği zannedilen yahut gerçeğine andıran, benzetilen görüntüsü” manasına gelmektedir ve tahayyül, zan, teşebbüh sözcükleriyle aynı yahut yakın anlamda kullanılır (Lisânü’lǾArab, “ħyl” md.). Kur’ân-ı Kerîm’de, “Bir de baktı ki büyüleri aracılığıyla ipleri ve sopaları kendisine koşuyormuş gibi görünmekte” (Tâhâ 20/66) meâlindeki âyette “tahyîl”, çeşitli hadislerde “tahayyül” şeklindeki kullanımlar (Müsned, I, 279, 450; V, 445; Buhârî, “Cizye”, 14, “Riķāķ”, 51; Tirmizî, “Cennet”, 15, “Ķıyâmet”, 17; Nesâî, “Zekât”, 9) gerçek sanılan yahut gerçeğe benzetilen idrake işaret etmektedir. Hayalin bir idrak gücü olarak ele alınışı, İslâm düşünce tarihinde üç grupta incelenebilecek olan farklı görüşlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Hayal – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 17 PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu