Hukuk Kitapları

İflas ve Konkordato Hukuku PDF indir

İflas ve Konkordato Hukuku PDF indir, e-kitap sitemizde İflas ve Konkordato Hukuku kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Timuçin MUŞUL tarafından kaleme alınan İflas ve Konkordato Hukuku kitabı 846 sayfadan oluşup, Ciltli kapak olarak yayınlanmıştır. İflas ve Konkordato Hukuku kitabını 9786053007937 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. İflas ve Konkordato Hukuku kitap özeti, İflas ve Konkordato Hukuku pdf oku, İflas ve Konkordato Hukuku yandex, Timuçin MUŞUL e-kitap pdf, İflas ve Konkordato Hukuku PDF Drive, İflas ve Konkordato Hukuku Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

İflas ve Konkordato Hukuku PDF Oku

İflas ve Konkordato Hukuku Kısa Özet

I- Güncelleştirilmiş ve genişletilmiş bu 2. basıda kitabı *7101 ve 7155 sayılı Kanunlarla İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeye göre; İFLÂS ve KONKORDATO HUKUKU – Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma* adıyla yayınlamayı uygun gördük.

28.02.2018 kabul tarihli ve 7101 sayılı *İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun* (RG. 15.03.2018, S. 30361) ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun konkordatoya ilişkin 285-309/l. maddelerinde düzenleme yapılmasından kısa bir süre sonra;

06.12.2018 kabul tarihli ve 7155 sayılı *Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun* (RG. 19.12.2018, S. 30630) m.13-16 ile İİK m.286, 287, 290 ve 292 tekrar değiştirilmiş ve İİK.’ya Geçici Madde 15 eklenmiştir.

7155 sayılı Kanun ile İİK m.286, 287, 290 ve 292’de yapılan yeni değişiklikler incelendiği gibi, kitabın kapsadığı konular yönünden yeni tarihli çok sayıda Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına da yer verilmek suretiyle uygulamada yaşanan sorunlara içtihat yoluyla getirilen çözümler okuyucunun istifadesine sunulmuştur.

30 Ocak 2019 tarih ve 30671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan *Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik* ile *Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik* de kitabın 2. basısına alınmıştır.

II- Prof. Dr. Mehmet Kâmil YILDIRIM / Prof. Dr. Nevhis DERENYILDIRIM’ın iflâs hukukunu da ilave edip İCRA VE İFLÂS HUKUKU adını verdikleri müşterek eserlerinin 4-6. basıları ile ilgiliki objektif ve bilimsel esaslara uygun inceleme, irdeleme ve değerlendirmelerimizi aksettiren çalışmayı *Kitap İncelemesi* başlığı altında okuyucunun istifadesine sunmayı önemine binaen uygun gördük.

III- Yetişmem sırasında çok büyük özveride bulunmuş olan rahmetli annem ve babam; MEDİHA MUŞUL ile İHSAN ALİ MUŞUL’un aziz anılarına ithaf ettiğim;

*7101 ve 7155 sayılı Kanunlarla İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeye göre;

İFLÂS ve KONKORDATO HUKUKU – Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma* başlıklı kitabın, hukuk fakültesi ile adalet meslek yüksekokulu öğrencilerine, araştırmacı ve uygulamacılara faydalı olmasını dilerim.

İflas ve Konkordato Hukuku PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu