PDF

İslâm – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 23 PDF Oku indir

İslâm – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 23 PDF Oku indir, e-kitap sitemizde İslâm – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 23 kitabını araştırdık. Ayrıca Ansiklopedi tarafından kaleme alınan İslâm – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 23 kitap özetinin yanı sıra, İslâm – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 23 pdf oku, İslâm – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 23 yandex, İslâm – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 23 e-kitap pdf, İslâm – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 23 PDF Drive, İslâm – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 23 Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

İslâm – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 23 PDF indir Oku

Sözlükte “kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak; teslim etmek, vermek; barış yapmak” anlamlarındaki silm (selm) kökünden türemiş olan İslâm’ın etimolojisini yapan ilk âlimlerden İbn Kuteybe kelimeyi “boyun eğmek ve iradî olarak uymak suretiyle barış ortamına girmek”, İbn Manzûr da “boyun eğmek (inkıyâd) ve itaat etmek” şeklinde açıklamıştır. Sonraki kaynaklarda genelde bu açıklamalar tekrar edilmiş, “sulh ve selâmet gayesiyle boyun eğmek, tâbi ve teslim olmak” mânaları öne çıkarılmıştır. İslâm’ın sözlük manasına gelen inkıyâd ve itaat her ne kadar mutlak ise de kelimenin örfteki kullanımı yalnızca “doğruya ve hakka uyma” mânası taşır. Yanlışa ve kötüye boyun eğme şeklinde bir teslimiyet İslâm’a aykırıdır ve isyan olarak nitelendirilir. Kur’ân-ı Kerîm’de İslâm kelimesi sekiz yerde geçmekte, bunun yanı sıra çok sayıda âyette aynı kökten fiil ve isimler bulunmaktadır (bk. M. F. Abdülbâkī, el-MuǾcem, “slm” md.). Fiil halinde geçtiğinde daha çok “Allah’a yönelmek” (meselâ bk. el-Bakara 2/112; Lokmân 31/22), “O’na teslim olmak” (elBakara 2/131; el-Mü’min 40/66), “tevhid inancına sahip bulunmak” (el-Enbiyâ 21/108), “Allah’a teslimiyetin gereğini yapmak” (ez-Zümer 39/54) mânalarında kullanılmıştır. Kur’an’da İslâm, Allah katındaki hak dinin karşılığı ve özel adı olarak belirlenmiş, ondan başka hiçbir dinin Allah tarafından kabul edilmeyeceği vurgulanmıştır (Âl-i İmrân 3/19, 85). Ayrıca müslümanlara din olarak İslâm’ın uygun görülmesi, hidayete erme yönünde Allah’ın yardım ve desteğinin en üst düzeyi şeklinde nitelendirilmiştir (el-Mâide 5/3). Gerçek ve dosdoğru din manasına gelen “dîn-i kayyim, sırât-ı müstakîm” gibi Kur’ânî terkipler, İslâm’a tekabül eden aslî dini tanıtma amacını taşırken Hz. İbrâhim için “hanîf” ve “müslim” vasıflarının yan yana ve eş manalı kullanılması da (Âl-i İmrân 3/67) İslâm’ın saf tevhid inancının ve hak dinin devamı olduğunu göstermektedir.

İslâm – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 23 PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu