PDF

Mor Efrem’in Şiirleri PDF Oku indir

Mor Efrem’in Şiirleri PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Mor Efrem’in Şiirleri kitabını araştırdık. Ayrıca Anonim tarafından kaleme alınan Mor Efrem’in Şiirleri kitap özetinin yanı sıra, Mor Efrem’in Şiirleri pdf oku, Mor Efrem’in Şiirleri yandex, Mor Efrem’in Şiirleri e-kitap pdf, Mor Efrem’in Şiirleri PDF Drive, Mor Efrem’in Şiirleri Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Mor Efrem’in Şiirleri PDF indir Oku

F erhat ile Şirin”, “Kerem ile Aslı” gibi trajik bir aşk öyküsünü anlatan, geçmiş senelerda özel H yayınevleri tarafından yayımlanmış olan “Mem ı1 Zin” Bakanlıgımız tarafından 2010 senesinde i_ Kürtçeden Türkçeye çevrilerek yayımlanmış, yogun ilgi sonucu, 2011 senesinde yapıtın ikinci baskısı yapılmıştır. Kültürel zenginligimizi açıga çıkarma yolculugumuzu bu kez de “Süryaniler’in Güneşi” olarak anılan Nusaybinli Mor Efrem’in Aramiceden Türkçeye çevirerek paylaştıgımız “Kutsal Ruhun Kavalı” adlı yapıtla sürdürüyoruz. Mezopotamya’nın kadim halklarından olan Süryanilerle Anadolu topraklarında 35 asırdan bu yana aynı güneşin altında, aynı kültür ikliminde birlikte yaşıyoruz. İnsanileşme çalışmalarını ve birlikte yaşamayı özendiren, ögreten, bir ana kucagı gibidir Anadolu toprakları. Bakanlıgımız, aynı kültür cografyası ve ikliminde yeşermiş ve varlıgını günümüze degin sürdürmüş kültürel zenginligimizin yaşatılması ve gelecek kuşaklara da aktarılması fikriyle, bunun yanı sıra hemen yanı başımızdaki komşularımızın, dostlarımızın veya dostlarımızın yazılı kültüründen mühim ve temsili bir örnegin okunması, bilinmesi için Kutsal Ruhun Kavalı adlı yapıtı yayımlamıştır. Süryaniler, bilimde, sanatta, kültürde ve edebiyatta insanlıgın ortak bilgi hazinesine çok mühim katkılarda bulunmuşlardır. VII. yüzyıla kadar olan dönem, Süryani edebiyatının altın çagı olarak tanımlanır. Bu dönemin en verimli ve en yaratıcı şairleri içinde ilk sıralarda bulunan Mor Efrem’in şiirleri 18. yüzyıla kadar bilinmemiştir. Ona ait yazınsal metinler 10. yüzyılda Nisibisli bir başrahip tarafından Mısır’daki bir Süryani manastırında bulunmuş ve basılıp çogaltılıncaya kadar, çok eski el yazmalarında muhafaza edilmişlerdir. Mor Efrem, bir çok manzum vaaz ve ilahi, Kitab-ı Mukaddes tefsiri, açıklayıcı dini konuşmalar ve polemik yazılar yazmıştır. Bunlar, çok kısa bir sürede Yunanca, Ermenice, Kıptice, Habeşçe ve Latinceye çevrilmişlerdir. Bu yapıt ve yazılar, yalnızca Mezopotamya’da degil, tüm Hristiyanlık dünyasında etkili olmuştur.

Yapıtlarının büyük bir bölümü günümüze kadar ulaşmış olup, Latin harfleriyle altı büyük cilt halinde basılmıştır. Çok sayıda Süryanice metin, özgün dilinde yeniden basılmayı ve başta Türkçe olmak üzere, farklı dillere çevrilmeyi hak etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlıgı, bu alana dikkat çekmek ve önderlik etmek maksadıyla, “Kutsal Ruh’un Kavalı” unvanı verilen Süryani Mor Efrem’in yaşam öyküsünü ve şiirlerini yayımlama kararı almıştır. Anadolu’nun yazılı kültür birikimini görülmektedirmak maksadıyla, bunun yanı sıra dinlerarası diyalogun geliştirilmesi, derinleştirilmesi ile de tüm insanlıgın daha anlayışlı, tahammüllü ve toleranslı bir kültür cografyasında yaşamalarına zemin oluşturması anlayışıyla yayıma hazırladıgımız bu yapıtın, Anadolu’ da tolerans birikimine katkıda bulunmasını diler, yayımda emegi geçen herkese içten teşekkür ederim.  (Ertuğ’rul GÜNAY Kültür ve Turizm Bakanı) B in senelerın şahitligini yapan maddi kültür katmanlarının yanı sıra, sayısız denebilecek bir çok inanç sistemini bagrında taşımış, İnsanlık medeniyetinin ana merkezi olan Mezopotamya, şimdilerde de bir çok İnanç, gelenek ve kültürün harmanlanıp birlikte yan yana durabilme yetenegi ile ortak kültürel degerler meydana getirmiştir. Süreç içinde farklı yorumlamalar ile varlıgını sürdürmeye çalışan İnanç sistemleri ve bunları temsil eden şahsiyetler, taşıyıcısı oldukları misyonları ile uzak diyarların halklarının yaşam rotasına yön vermiş, duygu ve düşüncelerine renk katmışlardır. Bu şahsiyetlerin varlık nedenleri içinde mühim bir yere sahip olan anayurtları, onların yetişmesi ve mevcut potansiyellerinin açıga çıkarılmasında mühim bir role sahip olmuştur. Mezopotamya’nın kadim halklarından olan Süryanilerin büyük şairi Mor Efrem, tüm Dogu Hristiyan kiliseleri tarafından saygıyla anılan, Batı kiliselerince dogu adına tanınan ender simalardan biri olma özelliğini taşır. Bazı kaynakların verilerine göre Mor Efrem, İ.S. 285 senesinde putperest bir aileden Nusaybin’de dogmuş, ögrenimini Nusaybin ile Sincar Dagı içindeki Baarbeye (BethAraboye) episkoposun yanında gördükten sonra bazı siyasi nedenlerden dolayı 303 senesinde Nusaybin’i terk edip Urfa’ ya yerleşmiştir. Şair Asuno’nun yanında Süryani edebiyatı ile Kutsal Kitap’ın derinleşmesini özümsemiştir. Erken yaşlarında dünya nimetlerini terk edip ve 320’lerde tekrar Nusaybin’e geri döndügünde Mor Yakup’a intisap ederek ruhi temizlik ve kutsallıgı, ahlaki enginligi ve dini bilgileri ondan ögrendi. Ögrencisi oldugu egitim kurumunun yöneticiligine kadar yükselmiştir. Nusaybin’ de bulundugu senelerda, şehir üç kez 338, 346 ve 350 senelerında Perslilerce kuşatılır fakat ele geçirilemez.

Pers Kralı Şobur, kenti ele geçirmeyi başaramadıysa da birkaç yıl sonra İmparator Yulyanus’un bozguna ugratılması neticesinde Pers Kralı Şobur’la Bizans İmparatoru Yubinyanus içinde varılan anlaşma neticesinde Nusaybin şehri Şobur’a teslim edilir. Kentin Hristiyan halkının büyük bir çogunlugu göç ederek şehri terk eder. Kentlilerle birlikte göç eden Efrem önce Diyarbakır’a gelerek şehrin Batı cephesine yerleşen mülteciler içinde bulunur, ardından da Urfa’ya geçer. Yaşamının son on yılını Urfa’ da geçirir. Efrem’in yaşamının son senelerında, Urfa kentinde yaşanan kıtlık felaketi, inziva yaşamını sürdürdügü hücresinden çıkmasına neden olmaktadırken, servetlerinden yoksulleri yararlandırmadıklarından dolayı da zenginleri kınar. Yaptıgı çalışmalar neticesinde, zenginlerden topladıgı yardımlarla binlerce aç ve sefil durumdaki insanlara yiyecek ve ilaç bulur. Devlet binalarının tümünü hastane olarak kullanıma açılmasını saglar.

Mor Efrem’in Şiirleri PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu