PDF

Vladimir İlyiç Lenin – Seçme Yazılar Devrim, Demokrasi, Sosyalizm PDF Oku indir

Vladimir İlyiç Lenin – Seçme Yazılar Devrim, Demokrasi, Sosyalizm PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Vladimir İlyiç Lenin – Seçme Yazılar Devrim, Demokrasi, Sosyalizm kitabını araştırdık. Ayrıca Vladimir İlyiç Lenin tarafından kaleme alınan Vladimir İlyiç Lenin – Seçme Yazılar Devrim, Demokrasi, Sosyalizm kitap özetinin yanı sıra, Vladimir İlyiç Lenin – Seçme Yazılar Devrim, Demokrasi, Sosyalizm pdf oku, Vladimir İlyiç Lenin – Seçme Yazılar Devrim, Demokrasi, Sosyalizm yandex, Vladimir İlyiç Lenin – Seçme Yazılar Devrim, Demokrasi, Sosyalizm e-kitap pdf, Vladimir İlyiç Lenin – Seçme Yazılar Devrim, Demokrasi, Sosyalizm PDF Drive, Vladimir İlyiç Lenin – Seçme Yazılar Devrim, Demokrasi, Sosyalizm Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Vladimir İlyiç Lenin – Seçme Yazılar Devrim, Demokrasi, Sosyalizm PDF indir Oku

Lenin’in Toplu Eserler’inin ilk basımı, 1920’li senelerda, Lenin’le uzun seneler boyunca birlikte çalışmış işinde uzman bir Bolşevik olan Lev Kamenev’in editörlüğü altında başlatıldı. Kamenev, Sovyetler Birliği’ni sarmaya çoktan başlamış olan ve hayatta olsa eski yoldaşını hasta edecek ve dehşete düşürecek olan Lenin kültüne kendi tarzında karşı çıkarak şöyle yazıyordu: “‘Proleter devriminin nasıl yapılacağı hiçbir kitapta yazmaz’ demeyi severdi Vladimir İlyiç. Lenin’in öğretisi mücadelenin içinde yaratıldı. Leninizmin bir ‘El Kitabı’nı yaratma, yani bütün zamanlarda bütün meselelere uygulanabilecek bir formüller koleksiyonu oluşturma yolundaki… her çaba, hiç kuşku yok, başarısızlığa uğrayacaktır. Çalışması içinde Lenin’e, bir ilmihal yaratma eğiliminden daha uzak düşecek bir şey düşünemiyorum.” 1923’ün başlarında, Lenin’in bir başka yoldaşı Karl Radek 1917 devriminden sonra yaşanmış olan şu anısını aktarıyordu: “Benim kendisinin 1903 senesinde yazmış olduğu yazıların bir derlemesine baktığımı görünce, Vladimir İlyiç’in yüzünde kurnaz bir gülümseme belirdi, sonra gülerek şöyle dedi: ‘Ne kadar aptal adamlar olduğumuzu görmek ne kadar enteresan!’” Bu Kamenev’in şu gözlemi ile tam tamına uyuşur: Lenin’in “büyük bir basınç altında yazılmış ve… verili bir durum ile ilgilenen” her bir yazısına “baştan aşağı, tikel bir tarihsel durumun endişeları ve dersleri sinmiştir.” Birikmekte olan deneyim ve bilgi ile etkileşim, yoldaşlarla ve muarızlarla etkileşim, teori ve pratik ile etkileşim Lenin’in görüşlerinin yaşamının sonuna kadar evrilmesine yol açmıştır. Kamenev şöyle yazıyordu: “Lenin’in gerçek bilimine, fakat toplu yapıtlarını çağdaş hadiselerin ışığında ele alarak yaklaşabiliriz.” Buradaki seçmeler, hiçbir biçimde Lenin’in “toplu eserleri”nin yerini tutsun diye sunulmuyor: Bu kitapta yayına giren parçaların içinde olduğu çalışmaların tamamını okumak ve burada hiç temsil edilmemiş metinleri incelemek kesinlikle katlanılacak zahmete değecek bir şey olur. Bunun yanı sıra, bu seçmeler Lenin’in düşüncesinin asli boyutları ve özellikle de devrimci-demokrat bir teorisyen olarak yaptığı katkıların sürekli olarakliği hususunda insana gerçekten bir fikir vermektedir. Yine de Kamenev’in ikazsını aklımızda tutmalı, Lenin’in yapıtlarını “çağdaş hadiselerin ışığında” ele almalıyız. Lakin, Kamenev’in gözleminde bir ikirciklilik mevcuttur. Çağdaş olaylardan kastı Lenin’in çağdaşı olan olaylar mıdır yoksa bizim çağdaşımız olanlar mı? Belki de en verimli yanıt, “her ikisi de” olurdu. Bu yanıt da bizi Lenin’in durumu ile bizimki içindeki farkları göz önüne almaya zorlardı. Aşağıdaki okuma parçaları Lenin’in Toplu Eserler’inin İngilizce basımından alınmıştır (Collected Works, Progress Publishers, Moskova, 1960-1970).

Lenin’in Ne Yapmalı? çalışmasının mühim bir yeni çevirisini yapmış olan Lars T. Lih Moskova basımındaki çeviriye bazı ikincil değişiklikler önermiştir. Bu kitapta o çalışmadan alınan bölümlerde bu değişikliklere de yer verilmiştir. MARKSİST PROGRAM VE DEVRİMCİ ÖRGÜT 1895 senesinde 25 yaşında bir Marksist, V. İ. Ulyanov İsviçre’ye giderek, yüksek prestij sahibi, “Rus Marksizminin babası” Georgi Plehanov’un başını çektiği ufak ama etkili Emeğin Kurtuluşu Grubu ile temasa geçti. Ardından sosyalist hareketle temas kurmak için Fransa’ya, Avusturya’ya ve Almanya’ya geçti. Sonra Rusya’ya dönerek bir küme sosyalist ve işçi sınıfı militanıyla San Petersburg İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği’nin yer altında örgütlenmesine ön ayak oldu ve grubun önderi halini aldı. Birkaç ay içinde tutuklanacaktı. Ama cezaevindeyken “Sosyal Demokrat Parti için bir Program Taslağı ve Açıklaması”nı yazarak işçi hareketine yön gösterecek politik programa ilişkin klasik Marksist bir anlayışı ortaya koydu. Bu program burada tam metin olarak verilmektedir. Buna “açıklama”dan “işçi sınıfı bilinci”nin doğasını irdeleyen bir pasaj eklenmiştir. 1897’de Sibirya’da sürgüne mahkûm edilen Ulyanov, 1899 senesinde Vladimir İlyin müstear adıyla ve Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi başlığıyla yayına girecek olan büyük bir araştırmaya girişti. Buraya alınan pasajlar Rusya’da kapitalist üretim tarzının, “kapitalizm öncesi” kırsal ekonominin çatlak ve yarıklarında bile git gide artan ölçüde hâkim hale gelmekte olduğu gerçeğine ışık tutuyor. Narodnik’lere (popülist aydınlar) zıt biçimde, Ulyanov bunu geleneksel Rus köylülüğünün temel özelliği olan statik, ataerkil hayat tarzı karşısında ilerici bir gelişme olarak görüyordu.

Kendi analizlerinin, klasik Marksizmin devrimci güç olarak işçi sınıfı üzerinde odaklaşmasını doğruladığı ve (özellikle “kırsal proletarya” ile “orta köylülüğün” kötü durumunun ufuk genişletici bir kavrayışı temelinde) bir işçi-köylü ittifakının olanaklarını da ortaya koyduğu kanısındaydı. 19. yüzyılın sonunda, dünya sosyalist hareketi içinde, Karl Marx ile Friedrich Engels’in çizmiş olduğu teorik ve politik yönelişi revize etme yönünde etkisi git gide git gide artan bir eğilim gelişti. Alman Sosyal Demokrat Partisi’nden Eduard Bernstein’ın öncülüğünü yaptığı bu eğilim, işçilerle kapitalistler içindeki sınıf savaşının ne yoğunlaşmasının ne de sosyalist bir devrimle sonuca varılmasının kaçınılmaz olduğunu ileri sürüyordu. Bunun yerine, art arda yapılacak reformlar kapitalizmin olumsuz ayrıntı kısmını tedrici biçimde ortadan kaldırabilirdi. Ulyanov, başta Almanya’da Karl Kautsky ve Rusya’da Georgi Plehanov olmak üzere, dünyanın ileri gelen Marksistlerini izleyerek devrimci Marksist bir yönelişi savunacaktı. Oklarını, kendi örgütü olan, yeni kurulmuş Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin (RSDİP) içinde ve etrafında, işçilerin sendikal faaliyetler ve ekonomik reform mücadeleleri üzerinde odaklaşması türünden kısıtlamalar öneren ve zamanla “Ekonomizm” adıyla anılmaya başlayan unsurlara yöneltiyordu. Bu bölümdeki son üç pasajın hepsi 1899’da yayınlanmıştır ve bu eğilime karşı polemiklerdir. “Programımız” ve “Dolaysız Görevimiz” tam metin olarak verilmiştir. Rus Sosyal Demokrasisinde Geri Bir Eğilim başlıklı çalışmada, “Sosyalizmi İşçi Hareketiyle Kaynaştırma” hususunda bir ısrar görürüz. Bu metinden alınan pasaja bu yüzden bu başlığı koyduk.

Vladimir İlyiç Lenin – Seçme Yazılar Devrim, Demokrasi, Sosyalizm PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu